Go to -Industrial applications-
Go to -Home page- Go to -About us- Go to -Sitemap- Go to -Contact-
STEALTH    
 

Σύστημα     εκτροπής     ηλεκτρομαγνητικών     και λοιπών               ακτινοβολιών      (τεχνολογία STEALTH)

 

.Η εφεύρεση αφορά μια συσκευή – σύστημα μικρού όγκου και χαμηλού κόστους ανάπτυξης σκοπό έχουσα να παραπλανήσει τον αντίπαλο ως προς τα χωρικά, μορφολογικά και λοιπά στοιχεία ύπαρξης του επιθυμητέου να αποκρυβεί στόχου. Στηρίζεται στην δημιουργία μορφογενετικών πεδίων που παράγονται από την κίνηση του πλάσματος και στην ιδιότητά τους να ανακλούν κυματισμούς όπως αυτοί των ραδιοκυμάτων και ηλεκτρομαγνητικού φάσματος εν γένει,  δημιουργώντας ζωντανή ασπίδα προστασίας γύρω από τον στόχο εν είδη βιολογικού ανακλαστήρα από ενεργειακά πεδία ‘πλάσματος’, δηλαδή κβάντων ενέργειας. Δύο ανομοιογενή ως προς τον ατομικό τους αριθμό υλικά σώματα, σε επαφή ευρισκόμενα, διαφορετικής μοριακής δομής και σύνθεσης πυρήνα ερχόμενα σε επαφή αλληλεπιδρούν συνεχώς και παράγουν σχετικιστικά κύματα πλάσματος, δηλαδή ελεγχόμενες ταλαντώσεις στο χωροχρόνο, καλούμενα και μορφογενετικό πεδίο. Κατάλληλο  κύκλωμα δημιουργεί και ενισχύει την ταλάντωση του πεδίου. Ατσάλινος πυρήνας, ο οποίος ευρίσκεται γύρω από τα δύο ανομοιογενή υλικά, διαμορφωμένος σε αλλεπάλληλα επίπεδα στρώσης κυλινδρικού σχήματος με πολλές στιβάδες ομόκεντρων κύκλων διευκολύνει την παραγωγή μαγνητικών πεδίων αναγκάζοντας τα σωματίδια του πλάσματος να κάνουν κυκλικές τροχιές με αποτέλεσμα τα σχετικιστικά κύματα πλάσματος να δημιουργούν ένα αόρατο και μη προσδιορίσιμο μορφογενετικό πεδίο γύρω από τον προς απόκρυψη στόχο, που πάλλεται συνεχώς όπως τα κύματα της θάλασσας σε ισχυρούς ανέμους.

Η τυχόν προσπίπτουσα ακτινοβολία που προέρχεται από διάφορες συσκευές – εντοπιστές (RADAR κλπ) δεν ανακλάται απ’ ευθείας επί του στόχου αλλά επί του παραγόμενου μορφογενετικού πεδίου το οποίο δρα σαν ενεργειακή ασπίδα όχι όμως χωροχρονικά σταθερής, σφαιρικού ή σταθερού σχήματος, αλλά συνεχώς μεταβαλλόμενης, παλλόμενης, αόρατης επιφάνειας. Το πρόβλημα που επιλύεται με την εφεύρεση είναι η παραπλάνηση και απόκρυψη της πραγματικής θέσης και μορφής του επιθυμητέου στόχου  από μη εξουσιοδοτημένα και γενικά ανεπιθύμητα άτομα, ομάδες, τρομοκράτες ή στρατεύματα, επιτυγχάνεται δε με την απαγόρευση της δυνατότητας ανίχνευσης και εντοπισμού συγκεκριμένου στόχου. 

Ο στόχος δεν καθίσταται απλά αόρατος αλλά εμφανίζεται στις οθόνες των RADAR που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα ανίχνευσης να κινείται συνεχώς και ακανόνιστα στον τρισδιάστατο χωροχρόνο σε μη πραγματικά ίχνη, παραπλανώντας το χειριστή του ως προς την πραγματική θέση και την υφή του στόχου. Πρακτικά με την ορθή λειτουργία της συσκευής – συστήματος  είναι αδύνατη η προσβολή του προστατευόμενου στόχου από πυραυλικά συστήματα που στοχεύουν, καθοδηγούνται και κινούνται προς αυτόν με ραδιοκύματα ή άλλων μορφών ακτινοβολίες.  

Η εφαρμογή της εφεύρεσης καθιστά αναποτελεσματική  την χρήση του συνόλου  των υπαρχόντων σήμερα εν χρήση κατευθυνομένων βλημάτων  και συστημάτων εντοπισμού με χρήση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αποτελεί το πρώτο βήμα και ίσως τον οδηγό για την ανάπτυξη ισχυρών μορφογενετικών πεδίων που στο εγγύς μέλλον θα καλύπτουν όχι μόνο οχήματα, σκάφη και πλοία αλλά ολόκληρες εδαφικές περιοχές και όχι μόνο από συγκεκριμένες ακτινοβολίες αλλά σύγχρονα οπλικά συστήματα , μετεωρίτες και παντοδαπής φύσεως δυνάμεις. 

Δέστε Video (wmv): stealth2 (χωρίς τη χρήση αυτής της τεχνολογίας)               Δέστε Video (wmv): stealth (με χρήση αυτής της τεχνολογίας)

PATENT  Publication number: GR20040100475  Publication date: 2004-12-8 

Inventor: STROMATIAS KONSTANTINOS EVANGE, DELIKOURAS ALEXIOS NIKOLAOU;
Applicant: STROMATIAS KONSTANTINOS EVANGE, DELIKOURAS ALEXIOS NIKOLAOU;
Classification:- international: -IPC8-GO1S   7/38
Data supplied from the www.obi.gr     

                ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ

Σύστημα – συσκευή, που λειτουργώντας σε πραγματικό χρόνο δημιουργεί  παράλληλα με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και μορφογενετικό πεδίο, που χαρακτηρίζεται από παραγωγή σχετικιστικών κυμάτων πλάσματος, δηλαδή ελεγχόμενες ταλαντώσεις στο χωροχρόνο και τα οποία κύματα παλλόμενα ακανόνιστα   ανακλούν και διαχέουν τη μέγιστη ποσότητα διαφόρων μορφών ακτινοβολιών που δέχεται το αντικείμενο στόχος.Στις παραπάνω ανακλώμενες και ακανόνιστα διαχεόμενες ακτινοβολίες περιλαμβάνονται οι πλέον χρησιμοποιούμενες, δηλαδή οι ηλεκτρομαγνητικές,  χρησιμοποιούμενες από όλες τις γνωστές συσκευές RADAR, αυτές των  ραδιογωνιομέτρων,  ραδιοανιχνευτών μετάλλων, δορυφορικών συστημάτων εκπομπής ραδιοκυμάτων κλπ. Πρόκειται για αυτόνομη  ενεργειακά συσκευή,  μικρού σχετικά όγκου και χαμηλού κόστους  ανάπτυξης. Το μέγεθός της δεν είναι σταθερό αλλά είναι ανάλογο του επιθυμητού αποτελέσματος εξαρτώμενο από την ισχύ, την ένταση και το είδος της προσπιπτόμενης ηλεκτρομαγνητικής ή άλλου είδους ακτινοβολίας και του ποσού που θέλουμε να ανακλασθεί.Πρόκειται ουσιαστικά για τεχνολογία STEALTH που όμως λειτουργεί ενεργητικά και δεν στηρίζεται στις απορροφητικές ή ανακλαστικές  ιδιότητες των υλικών με τα οποία επικαλύπτεται ο στόχος και που οι γνωστές μέχρι τώρα τεχνολογίες εκμεταλλεύονται, όπως είναι :

ειδικές βαφές, ειδικά υλικά μεγάλης απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων,  και ακανόνιστα δομημένες μικροεπιφάνειες.Από πειραματισμούς στο πεδίο και μετρήσεις στο εργαστήριο έχει παρατηρηθεί ότι η συσκευή έχει την ικανότητα να δημιουργεί μεγάλες και συνεχείς αποκλίσεις στις παραπάνω ακτινοβολίες που προσπαθούν να ανιχνεύσουν και να εντοπίσουν τον στόχο, απαγορεύουσα στην πράξη τον εντοπισμό  της  πραγματικής θέσης του στόχου.  Στο σημερινό περιβάλλον η συνεχής εξέλιξη των πολεμικών τεχνικών και επιστήμης και η διαμορφωμένη γεωστρατηγική πολιτική σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες ως ΄΄ασύμμετρες απειλές΄΄, δηλαδή κράτη που υποθάλπουν την τρομοκρατία ή  μεμονωμένες δυνάμεις ή ομάδες τρομοκρατών σε εθνικό ή και διεθνές επίπεδο, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.  

 Η εφεύρεση αυτή έρχεται να καλύψει την ανάγκη παραπλάνησης του αντιπάλου ως προς τα χωρικά, μορφολογικά και λοιπά στοιχεία ύπαρξης του επιθυμητέου να αποκρυβεί στόχου. Είναι εφαρμοστέα τόσο σε αμυντικές επιχειρήσεις ενάντια σε σύγχρονα εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα τακτικά στρατεύματα όσο και στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, όπου αυξάνεται πλέον ανησυχητικά η εμφάνιση ΄΄ασύμμετρων΄΄ απειλών στο χώρο, χρόνο, ποσότητα, ποιότητα, μέσα και κυρίως εφευρετικότητα τρομοκρατικών ή άλλων ομάδων ή μικροσυνασπισμών. Θεωρούμε αβίαστα ότι η εφεύρεση αποτελεί το πρώτο βήμα και ίσως τον οδηγό για την ανάπτυξη ισχυρών μορφογενετικών πεδίων που στο εγγύς μέλλον  θα καλύπτουν όχι μόνο οχήματα, σκάφη και πλοία αλλά ολόκληρες εδαφικές περιοχές και όχι μόνο από συγκεκριμένες ακτινοβολίες αλλά σύγχρονα οπλικά συστήματα , μετεωρίτες και παντοδαπής φύσεως δυνάμεις. Το σύστημα αναπτύσσεται σε δύο μορφές, μία  φορητή και μία κατάλληλη για εγκατάσταση σε ΄΄ευαίσθητους΄΄ χώρους, είναι σχετικά χαμηλού κόστους, εύχρηστο, εύκολα κατασκευάσιμο, αυτόνομο από πλευράς ενέργειας εκτιμάται δε ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο κατά των πάσης φύσεως κατευθυνόμενων βλημάτων που χρησιμοποιούν τεχνολογία RADAR για πλοήγηση, προσέγγιση  ή μόνο για τον εντοπισμό του στόχου τους.  

Το υπόψη σύστημα δεν σχεδιάσθηκε για επιχειρήσεις αντι-εντοπισμού συστημάτων RADAR ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που εκπέμπουν διαφορετικής υφής κύματα στο χωροχρόνο.Επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία και έλεγχο ηλεκτρομαγνητικών και λοιπών οργάνων που λειτουργούν εντός της ομπρέλας προστασίας του, ανάλογα με την επιθυμητή ένταση λειτουργίας του. Για τον μη εντοπισμό του στόχου από την προσπίπτουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των RADAR ή άλλου τύπου ακτινοβολίας επί του στόχου, χρησιμοποιήσαμε τεχνολογίες ενεργοποίησης πλάσματος σαν ανακλαστική ασπίδα κατά των κυμάτων αυτών.Για την δημιουργία της ζωντανής ασπίδας ή βιολογικού ανακλαστήρα, υιοθετήθηκε η αρχή λειτουργίας και δημιουργίας των μορφογενετικών πεδίων. Υπό τον όρο ‘μορφογενετικά πεδία’ νοούνται αυτά τα πεδία που δημιουργούνται ταυτόχρονα με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία είναι ορατά στο οπτικό φάσμα του ανθρώπου.

Τα μορφογενετικά πεδία είναι ενεργειακά πεδία που  σχηματίζονται από τα κβάντα, διέπονται δε από νόμους που τελευταία προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει η νέα επιστήμη της κβαντομηχανικής. Το φάσμα του κβαντικού πεδίου δεν είναι ορατό από τον άνθρωπο.  Μια απλή μορφή του είναι η λεγόμενη ζώνη βιοενεργιακού πεδίου που αναπτύσσεται γύρω από το ανθρώπινο σώμα και που προκαλείται από την διαρκή κίνηση των ηλεκτρονίων του ανθρώπινου οργανισμού τα οποία δημιουργούν διαφορά δυναμικού κυμαινόμενη από +7,5 mv  έως – 7,5  mv στα νεύρα και 40 περίπου  mv στο εξωτερικό του. Ήδη κατέχουμε σχετική φωτογραφία ανθρώπινου όντος στην οποία το πεδίο αυτό είναι ευδιάκριτο.  Τα μορφογενετικά πεδία έχουν να κάνουν γενικά με το λεγόμενο ‘πλάσμα’, το οποίο θεωρείται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης, τελείως διακριτή από τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια, είναι καυτό, ιονισμένο, υλικό σαν αέριο. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι το πλάσμα αποτελεί περισσότερο από το 99% του ορατού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των αστεριών, γαλαξιών και γενικά τα γνωστά ηλιακά συστήματα. 

 Από τις διάφορες αντιδράσεις του πλάσματος παράγονται Φωτόνια 'κατευθείαν' σε αντιδράσεις στο πλάσμα quark­γλουονίων, όπως αυτά που παράγονται στις εξαϋλώσεις των quark­-αντι-quark, και θεωρούνται πως είναι ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο για την παρουσία τους καθότι τα μορφογενετικά πεδία είναι τελείως αόρατα και δια τούτο δύσκολα προσδιορίζονται. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι με τη χρήση πλάσματος έχουν επιτευχθεί  πολλά αποτελέσματα και από τους επιταχυντές ηλεκτρονίων, καθότι τα ηλεκτρικά πεδία που αναπτύσσονται εκεί είναι της τάξης των εκατοντάδων gigavolt ανά μέτρο.  Η αρχή λειτουργίας τους επιτυγχάνεται με τη διέγερση σχετικιστικών κυμάτων πλάσματος. Πρόκειται για πιστοποιημένες επιστημονικά χωροχρονικές ταλαντώσεις, εξαρτώμενες και από την πυκνότητα του πλάσματος, το οποίο διεγείρεται συνήθως με λέιζερ υψηλής έντασης. Γνωστό είναι επίσης σήμερα ότι τα επονομαζόμενα strange quarks(ή αντιquarks) που παρατηρήθηκαν σε πειράματα δημιουργούνται συνήθως από τις κινητικές ενέργειες των συγκρουομένων πυρήνων της ύλης.  Στηριζόμενοι και στην αρχή της κβαντομηχανικής κατά την οποία  η αφθονία των strange quarks εξαρτάται από τις συνθήκες, δομής και δυναμικής της ύλης, επιλέξαμε μετά από πολλές δοκιμές κατάλληλο μείγμα ενεργοποιητών (σχήμα 6) που αποτελείται από περισσότερα του ενός υλικά, ώστε να δημιουργηθεί η ισοδύναμη με την θερμοκρασία ή την ενέργεια στην οποία τα πρωτόνια, νετρόνια και άλλα αδρόνια διαλύονται στα quarks, δηλαδή την ‘κρίσιμη’ μάζα των απαιτούμενων strange quarks και αντιquarks που απαιτείται.

Αναστρέφοντας την παραπάνω περιγραφόμενη αρχή, και χρησιμοποιώντας επιπρόσθετα απλούστατης μορφής κυκλικούς, χαμηλής ενέργειας  επιταχυντές ηλεκτρονίων(σχήμα 6), διεγείραμε το πλάσμα και  δημιουργήσαμε σχετικιστικά κύματα πλάσματος, δηλαδή ελεγχόμενες ταλαντώσεις στο χωροχρόνο, δημιουργώντας μια ‘ζωντανή’ αόρατη αλλά συνάμα και αδιαπέραστη από τη μεγαλύτερη ποσότητα ακτινοβολίας των RADAR , ενεργειακή ασπίδα.

   Μια συσκευή (σχήμα 6) η οποία αποτελείται από μικρότερα ανεξάρτητα λειτουργούντα υποσυστήματα.

Το υποσύστημα ενεργοποιητών(12 και 13) χρησιμοποιήθηκε σαν πηγή ιόντων και αποτελείται από τα δύο αναμεμειγμένα ανομοιογενή υλικά, καλούμενα και γεμίσματα.

Το υποσύστημα ιονισμού (14) κατασκευασμένο από κατάλληλο μονωτικό των κυμάτων υλικό, τοποθετήθηκε στο άνω μέρος του υποσυστήματος ενθυλάκωσης(15) των ενεργοποιητών, ώστε να απαγορεύει στα σχετικιστικά κύματα πλάσματος, δηλαδή τις ελεγχόμενες ταλαντώσεις στο χωροχρόνο να διαχέονται στο άνω μέρος του συστήματος, αλλά να τα υποχρεώνει να κινούνται προς τα κάτω και πλάγια εξαναγκάζοντάς τα να εισέλθουν εντός του υποσυστήματος ομαλοποίησης επιταχυντικής κίνησης ηλεκτρονίων(17).  Το τελευταίο αυτό υποσύστημα  αποτελείται από υλικό που διαθέτει σκληρούς πυρήνες, μεγάλης συγκέντρωσης σωματιδίων. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι το σίδηρο και ειδικά το ατσάλι είχε πολύ καλά αποτελέσματα και δια τούτο το επιλέξαμε για την υλοποίηση του συστήματος.  Σαν σχήμα επιλέχθηκε αυτό των επονομαζόμενων στην αρχαία Βαβυλωνία ως πυραμίδων ‘ΖΙΡΓΚΟΥΑΤ’, δηλαδή ομόκεντρες, κυλινδρικού σχήματος πολλαπλές στιβάδες (ατσάλινου) φορέα που εκκινούν από το ύψος του υποσυστήματος ιονισμού και καταλήγουν με αυξανόμενη πάντα ακτίνα κυλίνδρου, λίγο κάτω από το επίπεδο της βάσης του υποσυστήματος ενθυλάκωσης των ενεργοποιητών.  

 Η κίνηση των ηλεκτρονίων και η ροή πλάσματος ενισχύονται από κατάλληλο ενισχυτικό κύκλωμα πυκνωτών καλούμενο δια τούτο ‘υποσύστημα ενίσχυσης’(15). Η απαιτούμενη παροχή ενέργειας για τη λειτουργία του ενισχυτού παρέχεται από τα ίδια τα υλικά – ενεργοποιητές όταν αυτά ευρίσκονται εν επαφή.

Τέλος υπάρχει και το υποσύστημα ενθυλάκωσης, εντός του οποίου ενθυλακώνονται οι ενεργοποιητές. Είναι υλικό και θα πρέπει να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Στο σύστημά μας επιλέξαμε την ύαλο σαν περιβάλλον για να τοποθετήσουμε τους ενεργοποιητές.  Συμπερασματικά η υλοποίηση του όλου συστήματος – συσκευής απαίτησε την ύπαρξη εξ συνολικά υποσυστημάτων.  

  Οι ενεργοποιητές, δύο ή περισσότερα ανομοιογενή ως προς τον ατομικό τους αριθμό υλικά σώματα, σε επαφή ευρισκόμενα, διαφορετικής μοριακής δομής και σύνθεσης πυρήνα ερχόμενοι σε επαφή αλληλεπιδρούν συνεχώς και παράγουν σχετικιστικά κύματα πλάσματος, δηλαδή ελεγχόμενες ταλαντώσεις στο χωροχρόνο, καλούμενα και μορφογενετικό πεδίο. Κατάλληλο  κύκλωμα δρα σαν ενισχυτής του παραγόμενου από την αλληλεπίδραση των ανομοιογενών υλικών μορφογενετικού πεδίου. Το υποσύστημα ενίσχυσης δίνει μεγάλη ενέργεια στα σωμάτια και αυτά αποκτούν υψηλότατες ταχύτητες. Στις μετρήσεις πεδίου αποδείχθηκε ότι απαιτείται κάποια σχετική διόρθωση των παραμέτρων της κίνησης ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη κυκλική κίνησή τους.  Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρήση κατάλληλου υλικού σώματος (ατσάλι)  συγκεκριμένης μοριακής δομής και σύνθεσης πυρήνα, διαμορφωμένου σε αλεπάλληλα επίπεδα στρώσης κυλινδρικού σχήματος με πολλές στιβάδες ομόκεντρων κύκλων που εκκινούν από το ύψος του υποσυστήματος ιονισμού και καταλήγουν με αυξανόμενη πάντα ακτίνα λίγο κάτω από τη βάση του υποσυστήματος ενθυλάκωσης των ενεργοποιητών και που ονομάσθηκε υποσύστημα  ομαλοποίησης επιταχυντικής κίνησης ηλεκτρονίων(17).  Ταυτόχρονα μαγνητικά πεδία που παράγονται από το υποσύστημα αυτό  (το ατσάλι ) αναγκάζουν τα σωματίδια του πλάσματος να κάνουν κυκλικές τροχιές. Έτσι τα σχετικιστικά κύματα πλάσματος δημιουργούν ένα αόρατο και μη προσδιορίσιμο με συμβατικά μέσα, μορφογενετικό πεδίο γύρω από τον προς απόκρυψη στόχο, που πάλλεται συνεχώς όπως τα κύματα της θάλασσας σε ισχυρούς ανέμους. 

 Αποτέλεσμα των παραπάνω περιγραφέντων είναι ότι η προσπίπτουσα ακτινοβολία που προέρχεται από διάφορες συσκευές – εντοπιστές (RADAR κλπ) δεν ανακλάται απ’ ευθείας επί του στόχου αλλά επί του παραγόμενου μορφογενετικού πεδίου το οποίο δρα σαν ενεργειακή ασπίδα όχι όμως χωροχρονικά σταθερής, σφαιρικού ή σταθερού σχήματος, αλλά συνεχώς μεταβαλλόμενης, παλλόμενης, αόρατης επιφάνειας. Κατά τους νόμους της κβαντικής ο παλμός πρέπει να είναι αρκετά βραχύς ώστε να χωράει σε μισό μήκος κύματος του πλάσματος, αλλά να μεταφέρει αρκετή ενέργεια, ώστε να διεγείρει τα ταλαντούμενα ηλεκτρόνια του πλάσματος σε σχετικιστικές ταχύτητες.  Αυτά τα ηλεκτρόνια πρέπει να είναι πολύ γρήγορα ώστε μερικά εξ αυτών να προλαβαίνουν το ακόλουθο πεδίο, να παγιδεύονται σ' αυτό και να επιταχύνονται από αυτό. Όπως προαναφέρθηκε η κατάσταση αυτή παρομοιάζει με εκείνη όπου ο αφρός ενός κύματος στον ωκεανό παρασύρεται προς τα κάτω από το μέτωπο του κύματος που κατεβαίνει.

 Το πρόβλημα που επιλύεται με την εφεύρεση είναι η παραπλάνηση και απόκρυψη της πραγματικής θέσης και μορφής του επιθυμητέου στόχου  από μη εξουσιοδοτημένα και γενικά ανεπιθύμητα άτομα, ομάδες, τρομοκράτες ή στρατεύματα, επιτυγχάνεται δε με τη μη παροχή δυνατότητας ανίχνευσης και εντοπισμού συγκεκριμένου στόχου.  Ο στόχος δεν καθίσταται απλά αόρατος αλλά εμφανίζεται στις οθόνες των RADAR που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα ανίχνευσης να κινείται συνεχώς και ακανόνιστα στον τρισδιάστατο χωροχρόνο σε μη πραγματικά ίχνη, παραπλανώντας το χειριστή του ως προς την πραγματική θέση και την υφή του στόχου. Πρακτικά με την ορθή λειτουργία της συσκευής – συστήματος  είναι αδύνατη η προσβολή του προστατευόμενου στόχου από πυραυλικά συστήματα που στοχεύουν, καθοδηγούνται και κινούνται προς αυτόν με ραδιοκύματα ή άλλων μορφών ακτινοβολίες.

 Η εφαρμογή της εφεύρεσης καθιστά αναποτελεσματική  την χρήση του συνόλου  των υπαρχόντων σήμερα εν χρήση κατευθυνομένων βλημάτων  και συστημάτων εντοπισμού με χρήση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  Η όλη ιδέα που παρίσταται στο σχήμα 6 , στηρίζεται στην κβαντομηχανική και την δημιουργία μορφογενετικών πεδίων που παράγονται από την κίνηση του πλάσματος στηριζόμενη στην ιδιότητά τους να ανακλούν κυματισμούς όπως αυτοί των ραδιοκυμάτων και ηλεκτρομαγνητικού φάσματος εν γένει. Πρόκειται για ελαφρός μορφής κατασκευή λειτουργούσα επί του στόχου που επιθυμούμε να αποκρύψουμε.

Η εφεύρεση περιγράφεται παρακάτω, με αναφορά στα συνημμένα σχέδια στα οποία :                                                                     Στο σχήμα 1 παρίσταται ένα αεροσκάφος (1) που ανήκει σε μη εξουσιοδοτημένα και γενικά ανεπιθύμητα άτομα, ομάδες, τρομοκράτες ή στρατεύματα το οποίο προσεγγίζει τον στόχο (3) που θέλουμε να αποκρυβεί.  Το εχθρικό αεροσκάφος εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα (2) ανίχνευσης προς την κατεύθυνση του στόχου προσπαθώντας να το εντοπίσει. Μέρος των κυμάτων αυτών ανακλάται επί άλλων επιφανειών (4) όπως είναι τα δένδρα.

Στο σχήμα 2 φαίνεται με γκρίζο περίγραμμα ότι μέρος της προσπίπτουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (2) από το εχθρικό ανιχνευτικό αεροσκάφος (1) ανακλάσθηκε  επί του στόχου (3) και αφού περισυλλέχθηκε από τους ανακλαστήρες – κεραίες του εντόπισε το στόχο.  

 Σχήματα   1   και    2

Στο σχήμα 3 αποτυπούται απλά ο μηχανισμός λειτουργίας εντοπισμού του στόχου (3) με τη μέθοδο χρήσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων(RADAR). Εχθρικό αεροσκάφος (1) εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα (2) ανίχνευσης προς το στόχο (3). Μέρος των κυμάτων αυτών ανακλώνται (9) επί του στόχου και από την επεξεργασία τους ο εχθρός εντοπίζει τη θέση και λοιπά χαρακτηριστικά του στόχου. 

 

 Σχήμα  3

Στο σχήμα 4 καταγράφεται ο μηχανισμός απόκρυψης του άρματος – στόχου που επιτυγχάνεται με την εφεύρεση. Το εχθρικό αεροσκάφος (1) εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα (2) ανίχνευσης προς το στόχο (3).  Η συσκευή – σύστημα εκτροπής των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (7) έχει ενεργοποιηθεί και παράγει σχετικιστικά κύματα πλάσματος (8) τα οποία και δημιουργούν ένα αόρατο και μη προσδιορίσιμο με συμβατικά μέσα, μορφογενετικό πεδίο που πάλλεται συνεχώς όπως τα κύματα της θάλασσας σε ισχυρούς ανέμους, γύρω από τον προς απόκρυψη στόχο.  Μόλις τα προσπίπτοντα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (2) προσπέσουν επί του μορφογενετικού πεδίου (6) ανακλώνται επ’ αυτού και επιστρέφουν (5) στους  συλλέκτες  των ανακλαστήρων(κεραίες) της συσκευής (RADAR) εντοπισμού του στόχου (3).  Επειδή το μορφογενετικό πεδίο πάλλεται ακατάπαυστα και άναρχα στο χωροχρόνο τα σημεία ανάκλασης (6) των προσπιπτόντων προς το στόχο ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που παράγει το εχθρικό RADAR είναι διαφορετικά από τα πραγματικά σημεία επαφής της επιφάνειας του στόχου, δημιουργώντας στο σύστημα αναπαράστασης του εχθρικού RADAR συνεχή στη ροή του χρόνου, πολλαπλά, ακανόνιστα στίγματα από τα οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο στόχος. Εάν δεν λειτουργήσει η συσκευή – σύστημα εκτροπής των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μέρος αυτών θα ανακλασθούν (9) επί του στόχου και από την επεξεργασία τους ο εχθρός θα εντοπίσει τη θέση και την υφή του στόχου.

Σχήμα  4

Στο σχήμα 5 διακρίνoνται σε πλάγια τομή λεπτομέρειες από την δημιουργία του μορφογενετικού πεδίου (8) που προκαλείται από τη διέγερση του πλάσματος και  τη δημιουργία σχετικιστικών κυμάτων πλάσματος(8). Το μείγμα των ενεργοποιητών  που αποτελείται από το υλικό Α (12) και το υλικό Β (13), παρίσταται εδώ χωριστά για λόγους κατανόησης , ενώ στην πράξη αυτά τα δύο υλικά είναι αναμεμειγμένα.  Στο σχήμα διακρίνονται επίσης τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του ενεργοποιητή Α (10) και του ενεργοποιητή Β (11) που αναπτύσσονται ταυτόχρονα με το μορφογενετικό πεδίο (8).

Σχήμα 5  

Στο σχήμα 6 φαίνονται σε πλάγια τομή λεπτομέρειες της συσκευής – συστήματος εκτροπής των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Το υποσύστημα των δύο ενεργοποιητών (διακοπτόμενη μαύρη γραμμή) αποτυπούται εδώ χωριστά για λόγους κατανόησης ενώ στην πραγματικότητα είναι μείγμα που αποτελείται από το υλικό Α (12) και το υλικό Β (13). Το υποσύστημα (μαύρη γραμμή εστιγμένη με τελεία) ιονισμού (14) κατασκευασμένο από κατάλληλο μονωτικό των κυμάτων υλικό, υπάρχει σαν ‘καπέλο’ στο άνω μέρος του υποσυστήματος (διακοπτόμενη μαύρη γραμμή παρεμβαλλόμενη από τελεία) ενθυλάκωσης(16) που είναι κατασκευασμένο από ύαλο και περιβάλει τους δύο ενεργοποιητές. Το υποσύστημα (συνεχής μαύρη γραμμή) ενίσχυσης (15) περιβάλλει το υποσύστημα ενθυλάκωσης (16) αποτελούμενο από κατάλληλο ενισχυτικό κύκλωμα πυκνωτών.  Τέλος υπάρχει το υποσύστημα (συνεχής μαύρη γραμμή διακοπτόμενη από δύο τελείες) ομαλοποίησης επιταχυντικής κίνησης ηλεκτρονίων (17) στο οποίο διακρίνεται το ιδιαίτερο του σχήματός του αποτελούμενο από ομόκεντρες, κυλινδρικού σχήματος πολλαπλές στιβάδες (ατσάλινου) φορέα που εκκινούν από το ύψος του υποσυστήματος ιονισμού και καταλήγουν με αυξανόμενη πάντα ακτίνα κυλίνδρου, λίγο κάτω από το επίπεδο της βάσης του υποσυστήματος ενθυλάκωσης των ενεργοποιητών.  

 

 Σχήμα   6

 Το σχήμα 7 παριστά σε κάτοψη τη συσκευή – σύστημα εκτροπής των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με τις σε κάτοψη λεπτομέρειες που προαναφέρθηκαν στο σχήμα 6. Διακρίνουμε το υποσύστημα των δύο ενεργοποιητών (διακοπτόμενη μαύρη γραμμή) όπως είναι στην πραγματικότητα χωρίς να διακρίνονται τα υλικά Α (12) και το υλικό Β (13) γιατί είναι αναμεμειγμένα. Το υποσύστημα ιονισμού (μαύρη γραμμή εστιγμένη με τελεία) (14) υπάρχει στο άνω μέρος του υποσυστήματος  ενθυλάκωσης (διακοπτόμενη μαύρη γραμμή παρεμβαλλόμενη από τελεία) (16) που περιβάλει τους δύο ενεργοποιητές. Το υποσύστημα ενίσχυσης (συνεχής μαύρη γραμμή) (15) περιβάλλει το υποσύστημα ενθυλάκωσης (16). Τέλος υπάρχει το υποσύστημα  ομαλοποίησης επιταχυντικής κίνησης ηλεκτρονίων (συνεχής μαύρη γραμμή διακοπτόμενη από δύο τελείες) (17) στο οποίο διακρίνεται το ιδιαίτερο του σχήματός του αποτελούμενο από ομόκεντρες, κυλινδρικού σχήματος πολλαπλές στιβάδες.

 

Σχήμα  7

>> Περισσότερες πληροφορίες  
 
home | about us | sitemap | contact | industrial applications | defensive applications