Ε Ρ Ε Υ Ν Α                       ιστοσελίδα εις την Αγγλικήν          

Στη GEOMENT TEAM Δέστε περισσότερες πληροφορίες  μελετάμε, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε συστήματα που  είναι στοχευμένα, μεταξύ άλλων:

Ενας από τους στόχους μας είναι η έρευνα και ανάδειξη τεχνολογιών, εποχών που προυπήρξαν της καταστροφής των  Αιγηίδος και  Ατλαντίδος,    Δέστε περισσότερες πληροφορίες  τις  οποίες αφού εναρμονίσουμε και συσχετίσουμε με τη σημερινή επιστημονική τεχνολογική στάθμη, να εκμεταλλευθούμε   για ανάπτυξη τεχνολογικών προιόντων που θα έχουν σκοπό :

1. Την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση πεπαλαιωμένου στρατιωτικού υλικού με σκοπό την  αύξηση της αποτελεσματικότητας της εθνικής άμυνας αλλά και του αντιτρομοκρατικού αγώνα,  με παράλληλη προσπάθεια  αποφυγής πρόσθετου κόστους καταστροφής  μη σύγχρονου υλικού.
2.  Την απόκτηση τεχνογνωσίας και δυνατότητα εξέλιξης, μικροηλεκτρονικών συστημάτων επικεντρωμένων στην εθνική άμυνα,  αντιτρομοκρατικό αγώνα, επιτήρηση, ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων, την πολυεπίπεδη ασφάλει αυπολογιστικών συτσημάτων και πρότυπη έρευνα αρχαιοτήτων συμβατικής και μη τεχνολογίας(ψυχοτρονικήςτεχνολογίας, πλάσματος, μορφογεννετικών πεδίων
κλπ).                                                                                               3. Την ισχυροποίηση ή ενεργοποίηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας  στον τομέα τον μικροηλεκτρονικών συστημάτων συμβατικής  και μη τεχνολογίας, με σκοπό την απόκτηση πλήρους ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ σε σύγχρονο ΑΜΥΝΤΙΚΟ υλικό.

        Μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στην έρευνά μας, είναι :

 • VLSI Μικρο-chips υψηλής ολοκλήρωσης

 • §Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων

 • §Ουσιαστική έρευνα για τον εντοπισμό υλικών δομών  από μεγάλες αποστάσεις

 • §STEALTH τεχνολογίες

 • §Ερευνα σε μη συμβατικές τεχνολογίες

 • §Tυπωμένα κυκλώματα

 • §Ψηφιακά μέσα & τεχνολογίες διαδυκτίου

  Στο μέχρι σήμερα ερευνητικό έργο του ΓΕΩΜΕΝΤΩΡΑ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και :

  •  §Ενοποιημένα Αλληλεπιδρούντα Ηλεκτρονικά Ναρκοπέδια σε Ξηρά –Αέρα και Θάλασσα

  • §Ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής απαγόρευσης ευρείας περιοχής σε ξηρά – αέρα –θάλασσα και κάτω από αυτή.

  • §Συστήματα αναβάθμισης ναρκών ξηράς

  • §Πρωτοποριακά Συστήματα ασφαλείας υπολογιστικών συστημάτων

  • §Έρευνα σε ενεργειακά πεδία και ενεργειακούς θόλους προστασίας

  • §Αυτόματα καταστροφής πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων

  • §Αυτόματα συστήματα αποκλεισμού λιμένων

  • §Εφαρμογές ψυχοτρονικής τεχνολογίας 

   • Λοιπά συστήματα

    Αναλυτικότερα ερευνώνται και αναπτύσσονται συστήματα σε τεχνολογικά πεδία και τομείς όπως :  

   

  §Σχεδιασμός πολυαισθητηριακών συστημάτων πραγματικού χρόνου για ικανοποίηση αναγκών της χώρας

  § Ανάπτυξη πρωτοτύπων συστημάτων με χρήση μη συμβατών τεχνολογιών

  § Ανάπτυξη και κατασκευή Αμυντικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων

  § Πρωτοποριακή έρευνα με χρήση ψυχοτρονικής τεχνολογίας

  § Υλοποίηση προγραμμάτων πάνω στην υλική δομή των σωμάτων

  § Πρωτοποριακή έρευνα σε τεχνολογίες Πλάσματος και   Μορφογενετικών Πεδίων

  § Ανεπτυγμένο προϊόν σε πρωτοποριακή STEALTH τεχνολογία με χρήση ενεργειακού θόλου εκτροπής του Η/Μ φάσματος

  § Έρευνα σε μη συμβατικά όπλα και μεθόδους

  §Ολοκληρωμένες λύσεις για ευέλικτες ηλεκτρονικές νάρκες

  §Μεγάλες δυνατότητες αναβάθμισης 1.600.000 ναρκών της χώρας και μετατροπή τους σε σύγχρονες ηλεκτρονικά λειτουργούσες πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης

  §Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δυνατοτήτων και μπορούν να ικανοποιήσουν διάφορες απαιτήσεις της χώρας

  §Πλήρης έλεγχος και προηγμένος τρόπος διαχείρισης ηλεκτρονικών ναρκοπεδίων

  §Δυνατότητα κρυπτογράφησης

  §Δυνατότητα επικοινωνίας των ναρκών μεταξύ τους

  §Δυνατότητα ενεργοποίησης – απενεργοποίησης από απόσταση

  §Ενοποιημένα Αλληλεπιδρούντα Ηλεκτρονικά Ναρκοπέδια σε Ξηρά – Αέρα, Θάλασσα και κάτω από αυτή.

  §Σχεδιασμός συστημάτων ηλεκτρονικής απαγόρευσης ευρείας περιοχής σε ξηρά – αέρα –θάλασσα και κάτω από αυτή.

  §Συστήματα αναβάθμισης ναρκών ξηράς

  §Πρωτοποριακά Συστήματα ασφαλείας υπολογιστικών συστημάτων

  §Έρευνα σε ενεργειακά πεδία και ενεργειακούς θόλους προστασίας

  §Αυτόματα, μη επανδρωμένα αυτοκινούμενα πλεούμενα και βυθιζόμενα σκάφη  καταστροφής πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων

  §Αυτόματα , μη επανδρωμένα αυτοκινούμενα πλεούμενα και βυθιζόμενα σκάφη συστήματα αποκλεισμού λιμένων

  §Τηλεκατευθυνόμενα, αυτοκινούμενα, επικοινωνούντα, ευφυή ηλεκτρονικά ναρκοπέδια (νάρκες εν υπνώσει).

  §Τηλεκατευθυνόμενοι, μη επανδρωμένοι,  ευφυείς, αυτοκινούμενοι καταστροφείς πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων, μεταφοράς δύο σύγχρονων τορπιλών έκαστο(κοιμώμενη τορπίλη) .

  §Ευφυή, ηλεκτρονικά ναρκοπέδια καταστροφής ηλεκτρονικών μέσων στα ύδατα, κάτω από αυτά, στην ξηρά, στον αέρα και στο διάστημα.

  § Ευφυή, ηλεκτρονικά ναρκοπέδια καταστροφής ηλεκτρονικών μέσων στα ύδατα, κάτω από αυτά, στην ξηρά, στον αέρα και στο διάστημα.

  § Ευφυή, ηλεκτρονικά ναρκοπέδια καταστροφής ηλεκτρονικών μέσων στρατοπέδων, κέντρων διοικήσεως και ελέγχου, σταθμών διοικήσεως, στρατοπέδων, πόλεων, εγκαταστάσεων και εργοστασίων, οπλικών και υπολογιστικών συστημάτων.

  §Ευφυή, ηλεκτρονικά ναρκοπέδια καταστροφής ηλεκτρονικών μέσων και αποκλεισμού λιμένων

  §Ευφυή, ηλεκτρονικά ναρκοπέδια αποκλεισμού λιμένων

  §Ανάπτυξη ευφυών αυτοκινούμενων ή όχι, μη επανδρωμένων φορέων επιτήρησης  σε ξηρά αέρα και ύδατα και κάτω από αυτά

  §Ανάπτυξη ευφυών, αυτοκινούμενων, μη επανδρωμένων φορέων, επιχειρήσεων παραπλάνησης κάτω από τη θάλασσα, άπαντα υλοποιούμενα στην πράξη με την ανάπτυξη και χρήση τηλεκατευθυνόμενου από απόσταση ελέγχου και πλοήγησης, αυτομετακινούμενων ή μη, έξυπνων ηλεκτρονικών πλωτών ναρκοπεδίων που χρησιμοποιούν ειδικούς αυτοκινούμενους ή όχι, μη επανδρωμένους φορείς, καλούμενους ‘αυτόματα’, διάφορων μεγεθών, υλικών κατασκευής και σχημάτων, φερόντων μεταβλητή ποσότητα διάφορων ειδών εκρηκτικών υλών ή τορπιλών ή οπλικών συστημάτων ή  όπλων δημιουργίας ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού παλμού, εχόντων πολλαπλές επικοινωνιακές ενσύρματες ή ασύρματες δυνατότητες τόσο μεταξύ τους όσο και  με κινητά ή σταθερά κέντρα διοικήσεως και ελέγχου ευρισκόμενα στη θάλασσα, στην ξηρά, τον αέρα ή το διάστημα,  με δυνατότητες αναγνώρισης των φιλίων τμημάτων, υπερπήδησης θαλάσσιων ανθυποβρυχιακών μεταλλικών δικτύων, ανάδυσης  και κατάδυσης στο ύδωρ, απορριπτόμενα από εναέρια μέσα,

   Κατά την  άποψή μας αυτό το έργο θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά σε πολλούς τομείς και δραστηριότητες.  Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από αυτές :    

  FΘα αναβαθμισθούν υφιστάμενα συστήματα και θα αναπτυχθούν άλλα σε 'ευαίσθητους' τομείς όπως   :

  FΑντιτρομοκρατικού αγώνα, και ίσως καταπολέμησης ναρκωτικών

  FΕνεργητικής παραπλάνησης σε ξηρά, αέρα, θάλασσα

  FΑυτόματης , 24ωρης, απόμακρης επιτήρησης συνόρων , ακτών, ατραπών και ευαίσθητων εθνικών χώρων.

  FΕντοπισμού NAΡKΩN από απόσταση 1000 μέτρων(δίδεται η δυνατότητα ελέγχου σε αρκετό βάθος μέσα από την ‘γραμμή αντιπαράθεσης’.

  FΕντοπισμού ευγενών και μη μετάλλων. 

  FΝαρκοπολέμου σε ευρύτατη έκταση.  Πλήρης αυτάρκεια της χώρας για τα επόμενα 15 έτη. Εκσυγχρονισμός τακτικής χρησιμοποίησης ναρκών –ναρκοπεδίων (παραμένει η  ίδια από το 1950)

  FΑπόμακρης,  αυτόματης και πλήρως ελεγχόμενης, προσβολής κινούμενων επίγειων στόχων. Θα δοθεί ένα νέο τακτικό όπλο στις δυνάμεις καταδρομών.

  FΑσφάλειας ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, τόσο σε ιδιωτικό, όσο και σε κρατικό επίπεδο

  FΛόγω αυτοματοποίησης των εργασιών εξοικονομείται πολύτιμο εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και χρήμα.

  FΘα αποκτηθεί πολύτιμη τεχνογνωσία παρέχοντας τη δυνατότητα εξέλιξης των συστημάτων αυτών και συνεχούς βελτίωσης τους ύστερα από τις παρατηρήσεις των χρηστών που θα επισημανθούν στα πεδία των ασκήσεων.

  FΘα δοθεί η δυνατότητα προώθησης της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας που θα το αναπτύξει, ειδικά στον τομέα των μικροηλεκτρονικών συστημάτων.

  FΘα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με άμεση ευνοϊκή επίδραση στους δείκτες ανεργίας της  χώρας.

  FΘα επιτευχθεί ανύψωση του αμυντικού εθνικού επιπέδου της χώρας.

  FΘα αποκτηθεί αυτάρκεια σε μικροηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα για όλη την επικράτεια.

  Στα μέχρι σήμερα έργα του ΓΕΩΜΕΝΤΩΡΑ συγκαταλέγονται

  1.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΝΤΟΔΑΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ 1000 M ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  ΒΑΘΗ EΩΣ 8 Μ , ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ (ALEX I , ALEX II, ALEX III,  ALEX IV, ALEX V,  AL-6 , ALEX VII,ALEX VIIΙ,ALEX IV )

  2.  ΣΥΣΤΗΜΑ  EKTΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  STEALTH ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΘΟΛΟΥ)
       
  3.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ NAΡΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΟΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΌ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΥΓΕΝΩΝ - ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ

  4.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ  

  5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΝΑΡΚΩΝ
  (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΝΑΡΚΩΝ)
   

  6.   ΦΟΡΗΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
       (4 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑΡΚΩΝ , ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ)

        
  7
  .  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΝΑΡΚΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΑΡΚΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

  8.
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ   ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ , ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ

  9.
  ΑΜΦΙΒΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΝΑΡΚΕΣ ) ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΑΕΡΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  10.10. ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΔΩΝ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
   

  11. 11.  ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  ΚΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ

    12.  12.ΣΥΣΤΗΜΑ YΛOΠOIHΣHΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΈΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΩΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (ΑΠΟΡΡΗΤΑ,ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΛΠ)
   

  13. 13. ΣΥΣΤΗΜΑTA ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΝΑΡΚΩΝ, ΑΠΟΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ , ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΧΘΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ
   

  14. 14. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΕΡΠΛΕΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (ΕΝΥΑ)

  15. 15.ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΤΟΡΠΙΛΗ , ΝΑΡΚΗ ΕΝ ΥΠΝΩΣΕΙ).

  16.

  16.     ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΑΕΡΑ, ΞΗΡΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ,  ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ.   
   

  17.     ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

  18.     MΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΠΥΚΝΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ HARTMANN 

  19. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

   

  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΝΤΩΡΑ

   

   

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ EKTΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

   ( Eνεργητική Τεχνολογία STEALTH)

   

  §Αυτόνομη  ενεργειακά   Συσκευή  μικρού  όγκου, σχετικά μικρού κόστους  ανάπτυξης. 
   
  § Λειτουργεί ενεργητικά,  δημιουργώντας γύρω από τον προς απόκρυψη στόχο πεδία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τα οποία λειτουργώντας ως παλλόμενη ασπίδα εκτρέπουν τις ακτινοβολούσες δέσμες των εντοπιστών - συσκευών που ανιχνεύουν συχνότητες , όπως είναι τα γνωστά RADAR, ραδιογωνιόμετρα,   ραδιοανιχνευτές μετάλλων, δορυφορικά συστήματα εκπομπής ραδιοκυμάτων κλπ.
   
  § Η συσκευή έχει την ικανότητα να δημιουργεί μεγάλες και συνεχείς αποκλίσεις στις παραπάνω ακτινοβολίες που προσπαθούν να ανιχνεύσουν και να εντοπίσουν τον στόχο, απαγορεύουσα στην πράξη τον εντοπισμό  του  στόχου. 
   
  § Πρόκειται ουσιαστικά για τεχνολογία STEALTH που λειτουργεί όμως ενεργητικά και δεν στηρίζεται στις απορροφητικές ή ανακλαστικές  ιδιότητες των υλικών με τα οποία επικαλύπτεται ο στόχος.  Ισως διαβήκαμε τον πρόναο των ενεργειακών θόλων που στο μέλλον θα προστατεύουν ολόκληρες πόλεις και εγκαταστάσεις                                              

  περισσότερες πληροφορίες εις την Αγγλική διάλεκτο     περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική 

                 

  ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΝ

  §Φορητό σύστημα που ανιχνεύει με ηλεκτρονικά μέσα διέλευση Άρματος Μάχης ή τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού,  ή οχήματος ή δικύκλου ή ανθρώπου ενεργοποιώντας τη νάρκη σε κατάλληλη απόσταση από το αντικείμενο - στόχο.
  § Αναβαθμίζει τις νάρκες παλαιάς τεχνολογίας (ακόμη και αυτές κατασκευής Β Παγκοσμίου Πολέμου) και τις μετατρέπει αυτόματα σε σύγχρονες νάρκες πλήρους πλάτους.     
  §  Επιλύει το σημαντικότατο πρόβλημα της μονομερούς ‘απόσυρσης’ των κατά προσωπικού ναρκών, με συμφωνία που έχουν υπογράψει κάποιες χώρες.
  § Προσαρμόζεται σε όλες τις αντιαρματικές και κατά προσωπικού νάρκες όπως οι νάρκες ΗΠΑ σειράς Μ6 και Μ15,  Γερμανίας σειράς  ΤΕLERΜΙΝΕ, και σε όλες τις νάρκες ανεξάρτητα τύπου και χρήσης που φέρουν οπές παγιδεύσεως.
  § Αυτόνομο ενεργειακά και απόλυτα συμβατό με τη χρήση «έξυπνων» ναρκοπεδίων με συστοιχίες αισθητήρων(Intelligent Minefield (ΙΜF)).
  § Δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο σε νέους τύπους ναρκών ή αυτοσχέδια εκρηκτικά γεμίσματα.
  § Η χρήση του συστήματος για ανίχνευση άρματος οχήματος ή ανθρώπου γίνεται με μηχανική προεπιλογή πριν την τοποθέτησή του επί της νάρκης.

  περισσότερες πληροφορίες εις την Αγγλική διάλεκτο     περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   

  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ    ΝΑΡΚΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ      ΣΕ    ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΠΛΗΡΟΥΣ  ΠΛΑΤΟΥΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

  0

  §Μεθοδολογίες και συσκευές με τη χρήση των οποίων μετατρέπονται τόσο οι κατά προσωπικού όσο και οι αντιαρματικές συμβατικές νάρκες παλαιάς τεχνολογίας που χρησιμοποιούν μηχανικά η χημικά λειτουργούντες πυροκροτητές σε νάρκες σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα  πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έκρηξης και χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση του στόχου και την ενεργοποίηση της νάρκης σε κατάλληλη προκαθορισμένη απόσταση από τον χρήστη.
  § Με την εφεύρεση αξιοποιούνται πλήρως οι παλαιάς τεχνολογίας συμβατικές νάρκες, επιλύεται τόσο το πρόβλημα της δημιουργίας μη επιθυμητών απωλειών που προκαλείται από ενεργοποίηση των κατά προσωπικού ναρκών παλαιάς τεχνολογίας, όσο και το αυτό της σημαντικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την δεδομένη ανάγκη καταστροφής τους.
  § Η εφεύρεση είναι εντός των  προδιαγραφών του ναρκοπολέμου του στρατού των ΗΠΑ επί της αρχής των «Έξυπνων Ναρκοπέδιων»(Intelligent Minefield-ΙΜF) με χρήση «έξυπνων» ναρκών.
  § Η αναβάθμιση αφορά τόσο τις κατά προσωπικού όσο και τις αντιαρματικές νάρκες.
  Με την εφεύρεση επιλύονται ακόμη και τα παρακάτω παγκόσμια προβλήματα :
   1. Αυτό της δημιουργίας μη επιθυμητών απωλειών που προκαλείται από ενεργοποίηση των κατά προσωπικού ναρκών παλαιάς τεχνολογίας, από διέλευση ανύποπτων ατόμων σε μη σεσημασμένα και περιφραγμένα ναρκοπέδια, όπως παιδιών, λαθρομεταναστών, ανθρώπινες απώλειες από παρασυρμό των ναρκών αυτών από ρέοντα ύδατα λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, από εκρήξεις που προκαλούν διερχόμενα  ζώα και πολλές άλλες αιτίες.
   2. Tης σημαντικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την δεδομένη ανάγκη καταστροφής τους λόγω παλαιότητος ή υφιστάμενων διακρατικών συμφωνιών (STANAGS) και το οποίο βέβαια πρόβλημα συνεπικουρείται από μεγάλο οικονομικό κόστος που θα προκύψει από την αποπληρωμή του φορέα που θα αναλάβει την καταστροφή τους και ο οποίος ειδικά για τον Ελλαδικό χώρο εκτιμάται ότι πιθανότατα λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας δεν θα προέρχεται από την ημεδαπή. Επίσης παύουν να υπάρχουν οι αιτίες που δημιούργησαν την ανάγκη υπογραφής συνθηκών μεταξύ κρατών για κατάργηση των κατά προσωπικού ναρκών.

  Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή    περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ

  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  §Φορητή, αυτόνομη ενεργειακά συσκευή, χαμηλού κόστους, που λειτουργεί παθητικά (δεν εκπέμπει ακτινοβολία και δεν αναγνωρίζεται) υπό ή επί την επιφάνεια του εδάφους και εντοπίζει με χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας ανθρώπους, ζώα, μοτοσικλέτες, οχήματα, φορτηγά, μηχανήματα, άρματα μάχης κλπ αντικείμενα, κινούμενα επί του εδάφους και μεταδίδει συνεχώς σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για αυτά τα αντικείμενα, ενσύρματα ή ασύρματα σε ένα απόμακρο υπολογιστικό σύστημα ή σε δορυφόρο. Η συσκευή έχει εμβέλεια επικοινωνίας στα 30 χλμ με χρήση αναμεταδότη RF. Οι  συσκευές ανταλλάσσουν δεδομένα εκτός των πυλώνων κινητής τηλεφωνίας και μεταξύ τους, γενόμενοι ούτω και κόμβοι επικοινωνιών.  Εξελιγμένη παραλλαγή της συσκευής έχει ικανότητα απόρριψης από αεροσκάφος ή ελικόπτερο.
   

  Εφαρμόζει την αρχή της εύρεσης της ΄΄ηλεκτρονικής υπογραφής΄΄ των αντικειμένων εντοπίζοντας αυτόματα το αντικείμενο με την χρήση τριών διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων. Εκμεταλλεύεται τα κυψελοειδή επικοινωνιακά ιδιωτικά ή στρατιωτικά συστήματα επικοινωνιών και ανταλλάσσει τα δεδομένα με αυτά σε πραγματικό χρόνο, με επί πλέον δυνατότητα παροχής των πληροφοριών για τα προσεγγίζοντα αντικείμενα ενσύρματα ή ασύρματα σε ανεξάρτητα οπλικά συστήματα ικανά να πυροδοτούν αυτόματα ή με απόμακρο χειρισμό, πυραύλους, βομβίδια, νάρκες, αυτοσχέδιες ή ιδιότυπες παγιδεύσεις, βλήματα πυροβολικού, ρουκέτες, αντιαρματικά όπλα και λοιπά πυρά υποστήριξης.

   
  § Επιλύει αποτελεσματικά αποστολές επιτήρησης ευρείας περιοχής, μη προσβάσιμης από ξηρά η θάλασσα στην οποία ο ενδιαφερόμενος χρήστης επιθυμεί συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για επίγειες κινήσεις πολλαπλών προκαθορισμένων αντικειμένων. Επιλύει το πρόβλημα φύλαξης των ανατολικών συνόρων της ΕΕ από την Ελλάδα. Κατάλληλη για επιτήρηση ευαίσθητων χώρων σε νησιωτικά συμπλέγματαβραχονησίδες, δύσβατες περιοχές, και  ακτές πάσης φύσεως. Αξιοποιεί και διασυνδέει τα υπάρχοντα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης, ως ουσιαστικός επίγειος κρίκος μεταξύ των UAVs και δορυφορικών συστημάτων στα πλαίσια σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου (C4ISR) . Κατάλληλη για επιτήρηση βιομηχανιών, διυλιστηρίων, υδατοφρακτών, αεροδρομίων και γενικά χρηζόντων επιτήρησης περιοχών και προσβάσεων όλο το 24ωρο σε πραγματικό χρόνο. Ικανή να επιτηρεί  κινήσεις διάφορων ομάδων ή μεμονωμένων ζώων.

   Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή   περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   

  ΦΟΡΗΤΟ, ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

   ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ   ΣΤΟΧΩΝ

  §Aυτοματοποιημένο, φορητό, σύστημα εντοπισμού και καταστροφής προκαθορισμένων αντικειμένων που κινούνται στην επιφάνεια της γης.  Ο εντοπισμός των αντικειμένων πραγματοποιείται αυτόματα από ηλεκτρονικό υποσύστημα που φέρει σαν είσοδό του τρεις διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικούς αισθητήρες, που εντοπίζουν προκαθορισμένα πρότυπα κινούμενων αντικειμένων επί του εδάφους, ενεργοποιούν έναν ηλεκτρικό πυροκροτητή όταν το αντικείμενο προσεγγίσει σε κατάλληλη απόσταση από το σύστημα, στέλνοντάς του ένα ηλεκτρικό ψηφιακό σήμα, ενεργοποιώντας έτσι το εκρηκτικό γέμισμα που είναι στερεού τύπου πλακίδια ΤΝΤ. Η καταστροφή οχημάτων, μηχανημάτων, αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού ή μάχης κλπ επέρχεται από την εκτόνωση των αερίων από την ταχύτατη καύση του εκρηκτικού γεμίσματος. Το όλο σύστημα λειτουργεί θαμμένο σε βάθος 3 έως 5 εκατοστά κάτω από το έδαφος, αλλά δύναται να λειτουργήσει και επί του εδάφους.    
  §Υπάρχουν τέσσαρες διαφορετικού τύπου εκδόσεις ενθυλάκωσης του εκρηκτικού γεμίσματος(προσωπικό, οχήματα, μερική η ολική καταστροφή άρματος). Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα χρήσης ναρκών κατά προσωπικού. Εφαρμόζεται η αρχή της εύρεσης της ΄΄ηλεκτρονικής υπογραφής΄΄ των αντικειμένων εντοπίζοντας αυτόματα το αντικείμενο με την χρήση τριών διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων και ικανότητα περιμετρικής εκμετάλλευσης υπερκείμενου χώρου, επιτυγχάνοντας τα ίδια αποτελέσματα με τις σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρονικά λειτουργούσες νάρκες. Προαιρετικά διαθέτει δυνατότητες επικοινωνίας για ενσύρματη ή ασύρματη μετάδοση πληροφοριών περί των προσεγγιζόντων στόχων προς εκμετάλλευση τόσο από κυψελοειδή επικοινωνιακά πλέγματα(κινητή τηλεφωνία και δορυφορικά επικοινωνιακά συστήματα. Ο χρήστης δύναται να διαχειρίζεται άμεσα εξ αποστάσεως το σύστημα είτε προκαλώντας την έκρηξη του γεμίσματος, είτε αδρανοποιώντας το προσωρινά, σε χρόνο που αυτός θα επιλέγει

   Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή            περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   

  ΕΠΙΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

     ΧΩΡΩΝ    Α Ε Ρ Α Π Ο Β Α Σ Ε Ω Ν

  §Αυτόνομο ενεργειακά, φορητό σύστημα ανίχνευσης και καταστροφής προκαθορισμένων κινούμενων στόχων πάνω από την επιφάνεια της γης σε πολύ χαμηλό ύψος που χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία για τον εντοπισμό προκαθορισμένων στόχων, όπως ελικόπτερα, αεροσκάφη κοινού τύπου ή VSTOL(κάθετης αποπροσγείωσης), χόβερκραφτ, ανεμοπλάνα αλλά και αλεξιπτωτιστών ή οποιοδήποτε ιπτάμενου μέσο του οποίου όμως η ηλεκτρονική υπογραφή έχει εκ των προτέρων προσδιορισθεί και παραμετροποιηθεί, με τη χρήση τριών διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων , ενός μαγνητικού , ενός ανιχνεύοντος πίεση στην ατμόσφαιρα και ενός ανιχνεύοντος την θερμότητα του προσεγγίζοντος στόχου, που εντοπίζουν και ταυτοποιούν τα προκαθορισμένα πρότυπα των στόχων και που όταν ο στόχος προσεγγίσει σε απόσταση 50 έως 10 μέτρα από το σύστημα, αποστέλλουν αυτόματα κατάλληλης έντασης και τάσης ηλεκτρικό ρεύμα σε ηλεκτρικό πυροκροτητή ενεργοποιώντας το εκρηκτικό γέμισμα του συστήματος που αποτελείται από σαράντα πλακίδια τρινιτροτολουόλης (ΤΝΤ) της μιας λίβρας  τα οποία είναι τοποθετημένα με συγκεκριμένο τρόπο  εντός πλαστικής θήκης διαστάσεων 50 Χ 40 Χ 50 εκατοστών του μέτρου , πληρούμενης τελείως από μεγάλο αριθμό μεταλλικών σφαιριδίων  διαμέτρου 0,25 έως 1 εκατοστού του μέτρου.

   Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή      περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   

  ΑΜΦΙΒΙEΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ   ΝΑΡΚΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ  ΠΛΑΤΟΥΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

   ΕΠΙ ΚΑΙ ΠΡΟ  ΤΩΝ  ΑΚΤΩΝ,  ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΕΡΑΠΟΒΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑTΩΝ

  ΤΑΧΕΙΑΣ    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    ΚΑΤΑ ΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ - ΑΕΡΑΠΟΒΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

  Αυτοματοποιημένο, αμφίβιο, ταχείας ανάπτυξης, ενεργειακά αυτόνομο σύστημα εντοπισμού και καταστροφής προκαθορισμένων στόχων που κινούνται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων, επί η πάνω από το έδαφος σε όγκο σχήματος κανονικού εξαέδρου που έχει μήκος 140 μέτρα, πλάτος δέκα μέτρα και ύψος κυμαινόμενο από 10 έως 50 μέτρα, που οπλίζει μηχανικά ή με τηλεχειρισμό εξ αποστάσεως, μη άμεσα απενεργοποιήσιμο και με κανένα γνωστό σήμερα μέσο.

  §Χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία για τον εντοπισμό προκαθορισμένων στόχων, όπως λέμβοι, φουσκωτά σκάφη, βάρκες κάθε μεγέθους, αποβατικά σκάφη, αμφίβια οχήματα με ελαφρά θωράκιση, ή οποιοδήποτε μέσο που δύναται να επιπλέει στην επιφάνεια των υδάτων, ελικόπτερα, αεροσκάφη κοινού τύπου ή κάθετης αποπροσγείωσης, χόβερκραφτ, ανεμοπλάνα ή οποιοδήποτε ιπτάμενου μέσο αλλά και αλεξιπτωτιστών και προσωπικού κινούμενου σε ξηρά και με τη χρήση οκτώ συνολικά αισθητήρων που χρησιμοποιούν τρεις διαφορετικές αρχές λειτουργίας και ενεργοποιούν ισχυρότατο εκρηκτικό γέμισμα που προξενεί μεγάλες καταστροφές σε μέσα και προσωπικό σε συνδυασμό με την εκτόξευση μεγάλου αριθμού μεταλλικών σφαιριδίων.

  §

  §Είναι ιδανικό για χρήση στην παράκτια άμυνα των Ελληνικών νησιών των οποίων οι ακτές δεν είναι δυνατόν να στρωθούν με νάρκες από τον καιρό της ειρήνης λόγω του τουρισμού.

   Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή    περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   

  ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ     ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ    ΝΑΡΚΩΝ   ΤΑΧΕΙΑΣ     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  §Ταχείας ανάπτυξης φορητό, αυτόνομο ενεργειακά, αμυντικό σύστημα ανίχνευσης και καταστροφής προκαθορισμένων στόχων διαθέτον οκτώ ηλεκτρονικούς αισθητήρες, τριών διαφορετικών αρχών λειτουργίας(ανίχνευση θερμότητας, διατάραξης γήινου μαγνητικού πεδίου, ηχητικών κυμάτων), με δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης προκαθορισμένων και παραμετροποιηθέντων ηλεκτρονικά στόχων κινούμενων επί του εδάφους ή ιπτάμενων σε χαμηλό ύψος μέχρι 50 μέτρα, τους οποίους ταυτοποιεί με τη χρήση κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος πραγματικού χρόνου, εφαρμόζοντας την τεχνική της ηλεκτρονικής υπογραφής (pattern recognition), ενεργοποιώντας σε προκαθορισμένη απόσταση  κατάλληλο εκρηκτικό γέμισμα τρινιτροτολουόλης (ΤΝΤ).

  §
  §  Εκρηκτικό γέμισμα, αισθητήρες, σύστημα όπλισης και ηλεκτρονικό σύστημα είναι ενσωματωμένα  εντός μεταλλικού σκελετού σχήματος σφαίρας, με δυνατότητα επένδυσης με ειδική πλαστική θήκη, τριών διαστάσεων 30 , 40 και 60 εκατοστών, αναλόγως της υφής του στόχου.
   
    Πρόκειται για σύγχρονη ηλεκτρονική νάρκη πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης, την οποία ο αμυνόμενος  εκσφενδονίζει δια της χειρός του και η οποία κυλίεται προς την επιθυμητή περιοχή ναρκοθέτησης με την επενέργεια της βαρύτητας, επιλύοντας το πρόβλημα της εξουδετέρωσης ήδη διαστρωμένων ναρκών λόγω πολύωρων βομβαρδισμών, εκμεταλλευόμενος το διάστημα των 5 λεπτών παύσης των εχθρικών πυρών για εκδήλωση της εχθρικής επιθέσεως ή αποβάσεως.

  Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή    περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΑΡΚΩΝ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ  

  §Σύστημα ανίχνευσης και εντοπισμού  από απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μέτρων και σε βάθη έως 8 μέτρα κάτω από το έδαφος ή το ύδωρ, για σχεδόν όλες τις νάρκες που φέρουν εκρηκτικές ύλες.  Αναγνωρίζει απόλυτα την εκρηκτική ύλη που φέρει η κάθε νάρκη 

   Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή    περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

  Δέστε πληροφορίες για την τεχνολογία των Κυματοβόλων Μαγνητικών Συντονιστών ( Αγγλικό κείμενο)

  Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία των Κυματοβόλων Μαγνητικών Συντονιστών (Ελληνικό κείμενο)

  Δέστε σχετική παρουσίαση για την τεχνολογία αυτή( Αγγλικό κείμενο)    Δέστε σχετική παρουσίαση για την τεχνολογία αυτή( Ελληνικό κείμενο)  

   

  ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΙ, ΑΥΤΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ   ΕΠΙ   ΣΤΟΧΟΥ
  ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΟΠΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ,  ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΠΛΕΥΣΗΣ

  Μη επανδρωμένοι, αυτοκατευθυνόμενοι επί στόχου ή τηλεκατευθυνόμενοι από απόσταση, διάφορων διαστάσεων και κατασκευαστικών δομών υλικών  πολυμορφικοί φορείς που ενθυλακώνουν και μεταφέρουν μεταβλητές ποσότητες εκρηκτικών υλών που μπορούν να ξεπεράσουν τα 300 κιλά ή σύστημα δημιουργίας ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών παλμών μεγάλης ισχύος (ΕΜΠ) του οποίου την τεχνογνωσία κατέχουμε ή δύο σύγχρονες τορπίλες ή άλλα οπλικά συστήματα, καλουμένων  ‘αυτόματα’.  Χρησιμοποιώντας προηγμένη μικροηλεκτρονική τεχνολογία ανιχνεύουν, και ταυτοποιούν προκαθορισμένους στόχους κινούμενα αφ’εαυτών ή με απόμακρη πλοήγηση προς αυτούς, ενεργοποιώντας αυτόματα το εκρηκτικό ή σύστημα δημιουργίας ηλεκτρομαγνητικών παλμών μεγάλης ισχύος ή τορπίλες ή τυχόν άλλα οπλικά συστήματα που φέρουν στο εσωτερικό τους, όταν υπάρξουν κατάλληλες προκαθορισμένες συνθήκες που μεταφράζονται σε αντίστοιχες αναλογικές τιμές από τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες στο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας.

  Με χρήση ΕΜΠ όπλου οι πολυμορφικοί αυτοί φορείς αποκτούν  ικανότητα :
        - Αποκλεισμού εχθρικών λιμένων, καταστροφής ναυτικών σχηματισμών και υποβρυχίων σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων.
      - Αποκλεισμού τεράστιων εδαφικών και εναέριων περιοχών, σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων, απαγορεύοντας τη διέλευση εχθρικών τεθωρακισμένων σχηματισμών, οχημάτων, οπλικών συστημάτων, αεροπορικών σχηματισμών, ελικοπτέρων κλπ.
  Αποτελούν  ιδανική λύση για την αεράμυνα της χώρας που θα το υλοποιήσει.
       -- Η χρήση των φορέων μεταφοράς τορπιλών  μπορεί να επιφέρει αλλαγή του ναυτικού status στο Αιγαίο και λόγω του ότι ο εχθρός δεν θα μπορεί να γνωρίζει εάν πρόκειται για φορέα ή πραγματικό υποβρύχιο και θα είναι αναγκασμένος να το εκλάβει ως τη μεγαλύτερη απειλή δηλαδή ως υποβρύχιο.
     - Ειδικότερα τα ‘αυτόματα μεταφοράς’ αποτελούν ιδανικό μη επανδρωμένο φορέα για αποστολές επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών, σε μεγάλες αποστάσεις (USV).   

  Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή      περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   

  ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΙ, ΑΥΤΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΣΤΟΧΟΥ,  ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ OΠΛΟY ΔΗΜΙΟΥΡΓΑΣ ΙΣΧΥΡΟY ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟY ΠΑΛΜΟY H’  ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ H’ ΛΟΙΠΩΝ ΟΠΛΩΝ,  ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΠΛΕΥΣΗΣ

  Μη επανδρωμένος, φορέας (1) μεταφοράς εκρηκτικών υλών και λοιπών όπλων με δυνατότητες αυτοκίνησης ή τηλεκατεύθυνσης στο στόχο και δυνατότητες υποβρύχιας πλεύσης, καλούμενος ‘αυτόματο’, αποτελούμενος από ισχυρό πλαστικό ή πολυεστερικό ή μεταλλικό ή από άλλα υλικά κέλυφος, στηριζόμενοs επί ισχυρού μεταλλικού σκελετού (7) σταυροειδούς σχήματος (49), διάφορων διαστάσεων κατά περίπτωση, χωρισμένος σε δύο κύριους όγκους, τον άνω (27) που ενθυλακώνει μεταβλητής κατά περίπτωση ποσότητας και είδους εκρηκτικό γέμισμα ή οπλικό σύστημα (12) ή όπλο δημιουργίας ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού παλμού (ΕΜΠ) και τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές (9) που δίνουν ενέργεια στο ‘αυτόματο’. Διαθέτει επίσης ηλεκτρογεννήτρια, σύστημα μετάδοσης κίνησης, ειδική, ανεξάρτητα κατασκευασμένη και προσαρμοσμένη ελλειψοειδούς σχήματος κάψουλα που φέρει μέσα της επικοινωνιακά συστήματα δυνάμενα να αναδυθούν στην επιφάνεια του ύδατος, πτερύγια σταθεροποίησης πλεύσης, ειδικό πλαστικό φουσκωτό πλαστικό στρώμα υπερπήδησης ανθυποβρυχιακών διχτύων ή εμποδίων, αισθητήρες  πλοήγησης και 2 κάμερες, κανονική και θερμική, αποτελούν μία σύγχρονη αυτοκινούμενη ‘έξυπνη’, πολυμορφική, ηλεκτρονική νάρκη, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης, η οποία με χρήση του ΕΜΠ όπλου έχει ικανότητα αποκλεισμού εχθρικών λιμένων, καταστροφής ναυτικών σχηματισμών και υποβρυχίων σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων. 
   

  ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ OΠΛΟY ΔΗΜΙΟΥΡΓΑΣ ΙΣΧΥΡΟY ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟY ΠΑΛΜΟY H’  ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ H’ ΛΟΙΠΩΝ ΟΠΛΩΝ,

  ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΠΛΕΥΣΗΣ

   

  Μη επανδρωμένος, φορέας (2) μεταφοράς διάφορων οπλικών συστημάτων χωρίς δυνατότητα αυτοκίνησης ή τηλεκατεύθυνσης στο στόχο αλλά με δυνατότητα υποβρύχιας πλεύσης, καλούμενος ‘αυτόματο’, αποτελούμενος από ισχυρό πλαστικό ή πολυεστερικό ή μεταλλικό ή από άλλα υλικά κέλυφος, στηριζόμενο επί ισχυρού μεταλλικού σκελετού (7) σταυροειδούς σχήματος (49), διάφορων διαστάσεων κατά περίπτωση, που ενθυλακώνει μεταβλητής κατά περίπτωση ποσότητας και είδους εκρηκτικό γέμισμα (μέχρι 300 κιλά) ή οπλικό σύστημα (12) ή όπλο δημιουργίας ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού παλμού (ΕΜΠ). Φέρει ηλεκτρικούς συσσωρευτές (9) που δίνουν ενέργεια στο ‘αυτόματο’, καθώς και ηλεκτρογεννήτρια, σύστημα επικοινωνιών, πτερύγια σταθεροποίησης πλεύσης, αισθητήρες ανίχνευσης του προσεγγίζοντα στόχου, αποτελούσα μία σύγχρονη  ‘έξυπνη’, πολυμορφική, ηλεκτρονική νάρκη, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης.  Μεταφέρεται στην ευρεία περιοχή του στόχου από ειδικά διαμορφωμένη φορτηγίδα με δυνατότητα υποβρύχιας πλεύσης ή εφελκύεται από άλλα ισχυρότερα αυτόματα μεταφοράς (συνέχεια).

   

  ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΙ, ΑΥΤΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΣΤΟΧΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΟΡΠΙΛΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΠΛΕΥΣΗΣ
  (‘ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΤΟΡΠΙΛΗ’)

  Μη επανδρωμένος, αυτοκατευθυνόμενος επί στόχου φορέας (3) για χρήση στη θάλασσα ή κάτω από αυτή, που μεταφέρει δύο τορπίλες, με δυνατότητες υποβρύχιας πλεύσης, καλούμενος ‘αυτόματο μεταφοράς τορπιλών’ ή ‘τορπίλη εν ύπνω’ ή ‘κοιμώμενη τορπίλη’, διαθέτον συστήματα αυτόματης αλλά και απόμακρα κατευθυνόμενης πλοήγησης,  διαθέτοντας μεγάλη ικανότητα κατάδυσης και ανάδυσης στο ύδωρ, ισχυρά επικοινωνιακά συστήματα, μεγάλη αυτονομία κίνησης και γενικά μεγάλη ικανότητα επιβίωσης επί και κάτω από τη θάλασσα,  διαθέτον πλαϊνά πτερύγια (63) σταθεροποίησης πλεύσης σε κάθε πλευρά , διαφορετικά δομημένο σκελετό από τα προαναφερθέντα αυτόματα,   πολύ περισσότερο ενισχυμένο. Στο κάτω μέρος του φορέα φέρει δύο σύγχρονης τεχνολογίας τορπίλες, μία αριστερά (33) και μία δεξιά (37) του μεγάλου άξονά του (26), συγκρατούμενες από ειδικές μεταλλικές λαβές (34 και 36) οι οποίες με τη βοήθεια ηλεκτρογεννήτριας ανοίγουν με κατάλληλη εντολή του υπολογιστικού συστήματος του σκάφους όταν πρόκειται να ενεργοποιηθούν ή για να φορτωθούν στο φορέα. Οι τορπίλες ενεργοποιούνται ηλεκτρονικά με ειδική εντολή από το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα του αυτομάτου με τη βοήθεια ειδικού συνδετικού εναυστήρα (178) ο οποίος συνδέεται με το υπολογιστικό σύστημα με ειδικό αδιάβροχο ισχυρά ενισχυμένο καλώδιο (179). Μπορούν να δράσουν κατά πλοίων επιφανείας αλλά και κατά υποβρυχίων. Η χρήση τους μπορεί να επιφέρει αλλαγή του ναυτικού status στο Αιγαίο και λόγω του ότι ο εχθρός δεν θα μπορεί να γνωρίζει εάν πρόκειται για φορέα ή πραγματικό υποβρύχιο και θα είναι αναγκασμένος να το εκλάβει ως τη μεγαλύτερη απειλή δηλαδή ως υποβρύχιο.

  ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ OΠΛΟY ΔΗΜΙΟΥΡΓΑΣ ΙΣΧΥΡΟY ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟY ΠΑΛΜΟY H’  ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ H’ ΛΟΙΠΩΝ ΟΠΛΩΝ,
  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Η ΑΠΟΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΑΕΡΑ

  Μη επανδρωμένος, φορέας (4) μεταφοράς εκρηκτικών υλών και λοιπών όπλων, για χρήση στο έδαφος αλλά και στον αέρα, διατιθέμενου για την τοποθέτηση συστήματος δημιουργίας ηλεκτρομαγνητικών παλμών μεγάλης ισχύος (ΕΜΠ) η μεγάλων ποσοτήτων εκρηκτικών υλών ή ή άλλων οπλικών συστημάτων, διαθέτον σύστημα επικοινωνίας, ειδικά αισθητήρια μέτρησης ύψους, ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίησή του σε δεδομένο ύψος, και άλλους ηλεκτρονικούς αισθητήρες χρήσιμους για αναγνώριση στόχων στο έδαφος και τον αέρα, έχοντας στο πρόσθιο τμήμα του ειδικούς αισθητήρες για εντοπισμό και αναγνώριση στόχων που υπερίπτανται (σκάφη, ελικόπτερα ή αλεξιπτωτιστές).   Διαθέτει 4 ημικυκλικές λαβές (50), περιμετρικά, για μεταφορά του, με ενισχυμένο το κάτω τμήμα του φορέα (38) για να μπορεί το αυτόματο αυτό να σύρεται είτε από προσωπικό είτε από όχημα σε πεδία με ελαφρά βλάστηση και αφετέρου να απορρίπτεται από αεροσκάφος ή ελικόπτερο με χρήση ειδικού αλεξιπτώτου (47) χωρίς κίνδυνο να καταστραφεί. Με χρήση του ΕΜΠ όπλου έχει ικανότητα αποκλεισμού τεράστιων εδαφικών και εναέριων περιοχών, σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων, απαγορεύοντας τη διέλευση εχθρικών τεθωρακισμένων σχηματισμών, οχημάτων, οπλικών συστημάτων, αεροπορικών σχηματισμών, ελικοπτέρων κλπ. Αποτελεί ιδανική λύση για την αεράμυνα της χώρας που θα το υλοποιήσει.

  ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ‘ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ’, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΠΛΕΥΣΗΣ

  Μη επανδρωμένος, αυτοκατευθυνόμενος φορέας (5), για χρήση στη θάλασσα και κάτω από αυτή, καλούμενο ‘αυτόματο μεταφοράς’, του οποίου ο σκοπός είναι η μεταφορά δια έλξεως επί ή κάτω των υδάτων,  αυτοπροωθούμενων  ή όχι ‘αυτομάτων’ φορέων.  Διαθέτοντας ισχυρά συστήματα πρόωσης (20), οριζόντια (111) και κάθετα (112) πτερύγια σταθεροποίησης στον κορμό του, με δυνατότητα έλξης με χρήση ειδικών μεταλλικών λαβών (40) έως και 7 οπλισμένων αυτομάτων σε σχετικά μικρές αποστάσεις, επί ή υπό την θάλασσα, σύστημα βύθισης (126) και ανάδυσης (16) με χρήση αερίου (15), δύο κάμερες (28) μία ημέρας και μία θερμική ημέρας - νυκτός υπάρχουν πάνω και πλάγια στο κέλυφος, με δυνατότητα αναμετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο στη βάση ή σε άλλο αυτόματο υποστήριξης, υποστηριζόμενες από ηλεκτρομηχανικό σύστημα (187) που τις ανεβοκατεβάζει στο φορέα, με τη χρήση των οποίων είναι δυνατή η ανάληψη αποστολών επιτήρησης και η απόμακρη με τηλεχειρισμό πλοήγησή  του, διαθέτον ισχυρά επικοινωνιακά συστήματα (103) επικοινωνίας ασύρματα ή δορυφορικά με σταθερά ή κινητά κέντρα διοικήσεως ευρισκόμενα σε πλοία η την ξηρά η σε αεροσκάφη, ή στο διάστημα, μεταφέροντας και αναμεταδίδοντας από και προς αυτά πληροφορίες για την κατάσταση και θέση των αυτομάτων, τη θέση και απόσταση και υφή των στόχων.  Αποτελεί ένα ιδανικό μη επανδρωμένο φορέα για αποστολές επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών, σε μεγάλες αποστάσεις, αποτελώντας ουσιαστικά ένα πρωτοποριακό ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΈΝΟ ΜΈΣΟ ΘΑΛΛΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  (USV).   

  Συσκευή  παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών παλμών μεγάλης ισχύος
  (ΕΜPElectromagnetic pulse)

  Σύστημα, προσαρμοζόμενο εσωτερικά η εξωτερικά σε όλους τους μη επανδρωμένους, αυτοκινούμενους ή μη φορείς (‘αυτόματα’) ικανό να παράγει ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς μεγάλης ισχύος και ηλεκτρικών φορτίων αιχμής δεκάδων εκατομμυρίων Αμπέρ (Ampere) υψηλής συχνότητας στο φάσμα των μικροκυμάτων με κυματισμούς της τάξης των δεκάδων χιλιάδων μικροδευτερολέπτων, με δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρομαγνητικού κυματισμού εντάσεως έως 100.000 Volt/m, που σε χρόνο 20 περίπου δισεκατομμυριοστών του δευτερολέπτου μπορεί να αχρηστεύσει ηλεκτρικά δίκτυα, τρισδιάστατους ανιχνευτές – σαρωτές (Radar), ηλεκτρονικά όργανα και κυκλώματα που χρησιμοποιούν ημιαγωγούς γερμανίου, πυριτίου και άλλων γνωστών προσμίξεων, υπολογιστικά συστήματα για επικοινωνίες, πλοήγηση, στοχοποίηση, αναγνώριση, επιτήρηση και πολλές άλλες χρήσεις, αλλά και την υπάρχουσα ηλεκτρική και τηλεπικοινωνιακή υποδομή και δίκτυα υπολογιστών, επανδρωμένα και μη αεροσκάφη, οπλικά συστήματα, ηλεκτρικά κυκλώματα αυτοκινήτων, πλωτών και υποβρύχιων μέσων, κέντρα διοικήσεως και ελέγχου, ηλεκτρικά σκεύη πάσης μορφής και γενικά ότι λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, προκαλώντας τήξη στο χαλκό των καλωδιώσεων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών δικτύων και συσκευών, καταστρέφοντας τα ηλεκτρονικά κυκλώματα λόγω  της απορρόφησης ενέργειας που εκλύεται από την έκρηξη.  Η παραγωγή ηλεκτρομαγνητικού παλμού από το σύστημα παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών παλμών μεγάλης ισχύος είναι στιγμιαία, απαιτούσα μικρό κόστος ανάπτυξης, μικρά ποσά ενέργειας και κοινά υλικά που είναι εύκολο να εξευρεθούν.

  Ο υψηλής συχνότητας παλμός στο φάσμα των μικροκυμάτων που παράγει το σύστημα δημιουργίας ηλεκτρομαγνητικών παλμών μεγάλης ισχύος μπορεί να διαπεράσει σχισμές που παρουσιάζουν οι κλωβοί Φάραντάι (Faraday) σε συνδυασμό και με το φαινόμενο της "ετεροχρονισμένης συνέπειας του ηλεκτρομαγνητικού παλμού", που αφορά την καθυστερημένη κατά 15 λεπτά μετά την πυροδότηση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών παλμών μεγάλης ισχύος (χρόνος που απαιτείται για να ατονήσουν τα μαγνητικά πεδία) μεταφορά των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που έχουν δημιουργηθεί μέσω της ηλεκτρικής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε τυχόν υπάρχον δίκτυο στην περίπτωση προσβολής πόλεων ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή οπλικών συστημάτων ή μέσων ή στρατιωτικών σχηματισμών, με συνέπεια τη μη κατ’ ανάγκη κατεύθυνση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών παλμών μεγάλης ισχύος απ' ευθείας στο στόχο, αλλά στόχευση σε κέντρα επικοινωνιών, σταθμούς διοικήσεως, εργοστάσια διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για να παραλύσουν ολόκληρα συστήματα πόλεων, στρατοπέδων και εγκαταστάσεων, διακόπτοντας τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος,  τις τηλεφωνικές συνδέσεις και καταστρέφοντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα συστήματα αεράμυνας,  διοίκησης και ελέγχου και τα δίκτυά τους, έχοντας σαν αποτέλεσμα την ανάφλεξη λόγω υπερφόρτωσης όλων των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων, ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται σε ανθρώπινα χέρια, κινητών τηλεφώνων, συσσωρευτές συσκευών και πρόκληση  απενεργοποίησης όλων των μηχανών και τον παροπλισμό οχημάτων, αρμάτων μάχης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών, πλοίων επιφανείας, υποβρυχίων, αντιαεροπορικών συστημάτων, πυραύλων αέρος και θαλάσσης και άλλων οπλικών συστημάτων, μέσων και εγκαταστάσεων, λόγω υπερφόρτωσης. Δεν προκαλεί  βλάβες υγείας σε ανθρώπους.

    

  Αντιτρομοκρατικά   Συστήματα - Δραστηριότητες

  • §Πρωτοποριακή έρευνα με χρήση ψυχοτρονικής τεχνολογίας.

  • §  Έρευνα και ανάπτυξη προγραμμάτων πάνω στην υλική δομή των σωμάτων για εντοπισμό τους από μεγάλες αποστάσεις.

  • §  Ανάπτυξη και κατασκευή  Ηλεκτρονικών προϊόντων για υποβοήθηση του Αντιτρομοκρατικού Αγώνα.

  • §  Πρωτοποριακή έρευνα σε τεχνολογίες Πλάσματος και Μορφογενετικών Πεδίων.

    

   ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ  ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ   code type  : ΑL – 6

    

   Δυνατότητα ολόπλευρης έρευνας 360 μοιρών σε ελάχιστο χρόνο με ικανότητα εντοπισμού έως  και έξι  εκρηκτικών υλών από μία και μόνο  συσκευή, ενσωματώνοντας μια  σειρά  αποδεδειγμένων λύσεων που παρέχουν μεγάλη ασφάλεια λόγω της ικανότητας εντοπισμού εκτός των άλλων και πολλών διακριτών υλικών δομών, από αποστάσεις πλέον των 1000 μέτρων, ανεξαρτήτως προκαλύπτοντος όγκου ή κτιρίων

    Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία των Κυματοβόλων Μαγνητικών Συντονιστών

    περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   Δέστε παρουσίαση για την τεχνολογία αυτή( Αγγλικό κείμενο)      

    

   ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ  ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ  ΥΛΩΝ                           code type  : ΑL – 6

    

   Το σύστημα ΑL - 6 και η κατοχυρωμένη τεχνολογία περιμετρικής ακτίνας σάρωσης ανταποκρίνονται άριστα στις παρούσες προκλήσεις ασφάλειας με την παροχή στο χρήστη δυνατότητας ολόπλευρης έρευνας 360 μοιρών σε ελάχιστο χρόνο με ικανότητα εντοπισμού ΆΠΕΙΡΩΝ διακριτών υλικών δομών από μία και μόνο  συσκευή, που  ενσωματώνει  μια  σειρά  αποδεδειγμένων λύσεων που παρέχουν μεγάλη ασφάλεια λόγω της ικανότητας εντοπισμού εκτός των άλλων και όλων των γνωστών εκρηκτικών υλών από αποστάσεις πλέον των 1000 μέτρων, ανεξαρτήτως προκαλύπτοντος όγκου ή κτιρίων, επιτρέποντας γρήγορες, αξιόπιστες και οικονομικώς αποδοτικές  λύσεις  στην επιθεώρηση εμπορευματοκιβωτίων, οχημάτων, φορτίων, χώρων και ανθρώπων,  παρέχοντας ασφαλή  πρόσβαση  σε λιμάνια, εμπορικούς ή άλλους σταθμούς και εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, εμπορικές και ειδικές εγκαταστάσεις, σιδηροδρόμους, σύνορα, στρατιωτικά σημεία ελέγχου και επιθεώρησης και βέβαια σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και γενικά ιδιαίτερα ευπαθείς στόχους παγκοσμίως.

   Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία των Κυματοβόλων Μαγνητικών Συντονιστών

   περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

   Δέστε σχετική παρουσίαση για την τεχνολογία αυτή( Αγγλικό κείμενο)    

   ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
   ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ   : 
    
         ΤΝΤ,   C4,
         Δυναμίτιδα,
         Tορτίλη (γέμισμα βλημάτων),
         RDX,
         Μαύρη πυρίτιδα,
         Άκαπνη πυρίτιδα,
         Φυτίλια ακαριαία,
         Πλαστικό ενισχυτικό,
         γέμισμα Μ2-Μ3
         και άλλες
   Το σύστημα ΑL 6 παρέχει τεράστιες δυνατότητες καταπολέμησης της εμπορικής απάτης, λόγω των ικανοτήτων που έχει να εντοπίζει τη συγκεκριμένη υλική δομή κάθε υλικού σώματος αναλύοντας την ‘ηλεκτρονική υπογραφή‘ τους, ξεχωρίζοντάς τες από τις ψεύτικες, τις  νοθευμένες, τυχόν άλλες παρόμοιες ή ακόμη και από συστήματα παραπλάνησης.
   Πρόκειται για οικονομικό, φορητό, αυτόνομο ενεργειακά σύστημα με ικανότητα  εντοπισμού τουλάχιστον 6 διαφορετικών εκρηκτικών υλών, ή άλλων διακριτών και εφικτών να εντοπισθούν από το σύστημά μας, υλικών δομών που θα επιλέξει ο χρήστης.  
   Με τη χρήση του συστήματος δίδεται μία νέα επιχειρησιακή διάσταση στα τμήματα ασφάλειας και περιφρούρησης ‘ευαίσθητων’ χώρων με την παροχή δυνατότητας εντοπισμού από την ικανή για την αποτελεσματική αντίδρασή τους απόσταση των 1000 μέτρων, λόγω ανίχνευσης της κίνησης ατάκτων τμημάτων,  καταδρομέων του εχθρού ή τρομοκρατών καμικάζι  ή  απλών δολιοφθορέων  που θα φέρουν μαζί τους εκρηκτικές ύλες και επιχειρούν να πλησιάσουν σε περιοχές που διαθέτουν τη συσκευή.  
   Με τη χρήση του συστήματος δίδεται μία νέα επιχειρησιακή διάσταση στα τμήματα ασφάλειας και περιφρούρησης ‘ευαίσθητων’ χώρων με την παροχή δυνατότητας εντοπισμού από την ικανή για την αποτελεσματική αντίδρασή τους απόσταση των 1000 μέτρων, λόγω ανίχνευσης της κίνησης ατάκτων τμημάτων,  καταδρομέων του εχθρού ή τρομοκρατών καμικάζι  ή  απλών δολιοφθορέων  που θα φέρουν μαζί τους εκρηκτικές ύλες και επιχειρούν να πλησιάσουν σε περιοχές που διαθέτουν τη συσκευή.  

   Παρέχουμε επίσης εκτός από την ανίχνευση εκρηκτικών υλών, τη δυνατότητα  εντοπισμού ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ υλικών δομών, σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη,  παραμετροποιώντας ανάλογα και κατάλληλα το σύστημά μας.  

   Στο σημερινό κόσμο των διεθνών επιχειρήσεων, του παγκόσμιου   εμπορίου, των ανοικτών   συνόρων και ελεύθερων μετακινήσεων, η πρόκληση στον τομέα της παροχής ασφάλειας   κατά τις μετακινήσεις και έλεγχο των διακινούμενων προϊόντων και επιβατών είναι ισχυρότερη αλλά και συνάμα δυσχερέστερη από ποτέ.
   Οι χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ καθημερινά είναι  αναγκασμένες να ελέγχουν το περιεχόμενο από έναν αυξανόμενο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων(containers),  αναζητώντας συνεχώς νέες μεθόδους στην πάταξη της παράνομης διακίνησης επικίνδυνων ουσιών, όπως είναι οι εκρηκτικές ύλες και τα παντός είδους πυρομαχικά.

    

   ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

    

   Μέθοδος και εφαρμοσμένα συστήματα σημειακού προσδιορισμού υλικών δομών από μεγάλες αποστάσεις (4.000 – 16.000 μέτρα) με σύγχρονη ψηφιακή καταγραφή τους σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών  (GIS), εφαρμοζόμενη από δύο χρήστες, κινούμενους πεζή ή εποχούμενους ή με τον ένα πεζό και τον άλλο εποχούμενο, με τη χρήση φορητού συστήματος εντοπισμού υλικών δομών από μεγάλη απόσταση που λειτουργεί με εκμετάλλευση του φαινομένου του μαγνητικού συντονισμού, όπως τα περιγραφόμενα στις ευρεσιτεχνίες με αριθμό GR1005224, 2040100482  και GR1004926 του ΟΒΙ. 
   Η μέθοδος απαιτεί δύο χρήστες που κινούνται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και με τη χρήση φορητού μαγνητικού συντονιστή εντοπίζουν την ακριβή κατεύθυνση της υλικής δομής, της οποίας η θέση προσδιορίζεται σημειακά από την τομή των κατευθύνσεων των δύο συσκευών μαγνητικού συντονισμού, από  φορητό υπολογιστή που φέρεται από αυτούς ή επί οχήματος. Η θέση και  κατεύθυνση των χρηστών προσδιορίζεταιι από φορητή συσκευή GPS. Σύστημα αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας (πχ 3G κάρτα), αναμεταδίδει το σήμα από τον ένα χρήστη στον άλλο και σε όλους του υπολογιστές του εναέριου αυτού ιδιαίτερου δικτύου, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ο ένας τη θέση και την κατεύθυνση του άλλου από τα σχετικά στίγματα στην οθόνη των υπολογιστών τους και να αλληλοκατευθύνονται. Το σημείο αυτό τομής των ευθειών είναι το ακριβές σημείο που υπάρχει η υλική δομή που ερευνάται.
   Η μέθοδος επιλύει σοβαρά προβλήματα όπως αυτό της αυτόματης καταγραφής ναρκοπεδίων, ‘υπόπτων χώρων’, μη καταγεγραμμένων ναρκοπεδίων, άλλων που έχουν στρωθεί άναρχα, με μη τυποποιημένες εκρηκτικές ύλες, χωρίς σχέδιο στρώσης και στοιχεία άρσης τους. Παρέχει το πλεονέκτημα της αυτόματης ψηφιακής καταγραφής χωρίς είσοδο στο ναρκοπέδιο, αλλά με εργασία από την  περίμετρό του, με πλήρη ασφάλεια. Επίσης είναι δυνατή η από απόσταση ψηφιακή καταγραφή εκρηκτικών υλών από μεγάλες αποστάσεις χωρίς ο κατέχων τρομοκράτης να το αντιλαμβάνεται, με συνέπεια την υλοποίηση ‘αόρατης’ παρακολούθηση και καταγραφής τρομοκρατικών ομάδων.

    Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή       περισσότερες πληροφορίες εις την Ελληνικήν νοηματικήν§

   Δέστε σχετική παρουσίαση για την τεχνολογία αυτή( Αγγλικό κείμενο)    

    

   Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων 

    

   ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
   ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  (Η/Υ)

   Η εφεύρεση αφορά ένα, φορητό πολυμορφικό μεταλλικό κατασκεύασμα που συναρμολογείται προσαρμοζόμενος σε κάθε γνωστής και μη σχεδίασης ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρέχοντας απόλυτη προστασία στο χρήστη του. Στην περίπτωση παροχής προστασίας σε δικτυακούς υπολογιστές περιλαμβάνεται επί πλέον ειδικής κατασκευής καλώδιο διασύνδεσης που απολήγει σε ειδική μεταλλική θήκη ασφαλείας, η οποία προστατεύει την τερματική πρίζα του δικτυακού καλωδίου διασύνδεσης και η οποία με τη σειρά της συνδέεται με τον κορμό του δικτύου καθώς και ηλεκτρονικό υποσύστημα που ενεργοποιεί σύστημα συναγερμού στην περίπτωση αποκοπής του καλωδίου διασύνδεσης του υπολογιστή με τον κορμό του δικτύου.

   Το σύστημα σχεδιάσθηκε να παρέχει επαρκή προστασία τόσο σε ανεξάρτητα λειτουργούντες ηλεκτρονικούς υπολογιστές(stand alone pcs) όσο και σε υπολογιστές που διαλειτουργούν συνδεδεμένοι σε δίκτυο υπολογιστών αλλά και σε διακομιστές δικτύου. Σκοπός είναι η κάλυψη των πιστοποιημένων κατά καιρούς κενών ασφαλείας που υπάρχουν στις περισσότερες ‘’οικογένειες’’ ηλεκτρονικών υπολογιστών και η παροχή ασφάλειας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία θα προσπαθήσουν να προσβάλουν τα δεδομένα του υπολογιστή εκμεταλλευόμενοι τις συσκευές εισόδου του.

    Η καινοτομία της εφεύρεσης έγκειται στη χρήση κυρίως μηχανικών μερών και όχι προγραμμάτων (λογισμικού υπολογιστών) , όπως μέχρι τώρα συνέβαινε. Συμπληρώνεται από μικροηλεκτρονικό κύκλωμα που αν αποκοπεί σε οποιοδήποτε σημείο το ειδικό δικτυακό καλώδιο ενεργοποιεί σύστημα ενδεικτικών λυχνιών(LED) εκπέμποντας παράλληλα ηχητικό προειδοποιητικό σήμα με επιλεκτική δυνατότητα δημιουργίας ηθελημένης αδρανοποίησης του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου ο εισβολέας να μη μπορέσει να πετύχει το σκοπό του.

    Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή    περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

    

   ΣΥΣΤΗΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
    

   Η εφεύρεση αφορά ένα χαμηλού κόστους σύστημα το οποίο ενθυλακώνεται (τοποθετείται σταθερά) σε προσωπικούς ή δικτυακούς υπολογιστές και δια του οποίου παρέχεται απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά την μη επικοινωνία δύο ή τριών συστημάτων ή καθαρά αποθηκευτικών χώρων, διαφορετικής διαβάθμισης ασφαλείας τα οποία πρέπει να λειτουργούν στην ίδια μηχανή (υπολογιστή) αλλά σε καμία περίπτωση να μη ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους. Κατάλληλο για οικιακή χρήση, από μεγάλους οργανισμούς, εκπαιδευτικούς φορείς και γενικά όσους επιθυμούν πρόσβαση σε αδιαβάθμητα δίκτυα όπως το ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ενώ παράλληλα πρέπει να εργασθούν σε διαβαθμισμένα ή και άκρως διαβαθμισμένα δίκτυα πληροφοριών στην ίδια μηχανή.

   Το σύστημα σχεδιάσθηκε να παρέχει επαρκή προστασία τόσο σε ανεξάρτητα λειτουργούντες ηλεκτρονικούς υπολογιστές(stand alone pcs) όσο και σε υπολογιστές που διαλειτουργούν συνδεδεμένοι σε δίκτυο υπολογιστών αλλά και σε διακομιστές δικτύου.

   Σκοπός είναι η παροχή δυνατότητας στον χρήστη να εργάζεται με ασφάλεια σε πλείονα του ενός επίπεδα ή χώρους αποθήκευσης ή λογικές ενότητες ή συστήματα γενικά χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος  μείξης αδιαβάθμητων πληροφοριών με διαβαθμισμένες με συνέπεια δημιουργία συνθηκών υποκλοπής τους. Πχ με τη χρήση της χαμηλού κόστους ανάπτυξης συσκευής – συστήματος θα είναι δυνατόν στον χρήστη να χρησιμοποιεί την ίδια μηχανή (υπολογιστή) για πρόσβαση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ όσο και για την εργασία του σε διαβαθμισμένα συστήματα και πληροφορίες χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ανάμειξης των πληροφοριών ή διακίνησης επικίνδυνων ιών υπολογιστών από το διαδίκτυο στην περιοχή των διαβαθμισμένων πληροφοριών

    Δέστε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία αυτή    περισσότερες πληροφορίες στην Ελληνική

    

   Συστήματα που αφορούν την Ανθρώπινη Υγεία

   Αποπυκνωτής γεοπαθογόνων μαγνητικών  πεδίων χαμηλής συχνότητας

    

   Η εφεύρεση αφορά μια μέθοδο και μία εφαρμογή της σε σύστημα – μηχανή  μικρού όγκου και χαμηλού κόστους ανάπτυξης που αποπυκνώνει  γεωπαθογόνα μαγνητικά  πεδία χαμηλής συχνότητας τα οποία προκαλούν πολλαπλές και ύπουλες διαγνωστικά βλάβες στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων και προέρχονται από γνωστά και μη φαινόμενα όπως τους γεωπαθογόνους κόμβους ή γραμμές του πλέγματος Hartmann (Hartmann grid lines), τα ασθενή μορφογεννετικά πεδία, την αντήχηση Schumann (Schumann Resonance), το φαινόμενο ‘Curry net’, την επονομαζόμενη ‘ακτινοβολία μαύρου ύδατος’ (black water radiation), και πολλά άλλα.

   Η μηχανή (30) δεν απαιτεί εξωτερική παροχή ενέργειας για να λειτουργήσει, έλκει τα βλαβερά φωτόνια σε δύο μη συμβατικής μορφής πηνία (44 - 45), τοποθετημένα αντίστροφα το ένα ως προς το άλλο, πάνω σε ένα μαγνήτη (47) ειδικά οπλισμένο (46), περικλειόμενα από ειδικό μονωτικό περίβλημα (34) κωνικού σχήματος το οποίο τα συγκρατεί σταθερά. Κινητήρια δύναμή της είναι ο οπλισμένος (46) μαγνήτης (47) που ενεργοποιεί τα δύο πηνία και  μικροκρύσταλλο, που δημιουργεί ταλαντώσεις λειτουργώντας σαν χρονιστής για τα δύο πηνία. Ο μαγνήτης (47) εφελκύει (32) τα φωτόνια (31) που προκαλούν το γεωπαθογόνο κόμβο, αναγκάζοντάς τα να διέλθουν μέσα στη μηχανή (42), αυξάνοντας την ταχύτητά τους και παρασύροντάς τα μέσα στα δύο αντίρροπα πηνία που δημιουργούν δύο διαφορετικές και αντίστροφες κατευθύνσεις περιστροφής με αποτέλεσμα πόλωση άλλων φωτονίων δεξιόστροφα (53) και άλλων (54) αριστερόστροφα, προκαλώντας την αποσταθεροποίησή τους από  το ‘μητρικό’ άξονα (58) περιστροφής τους στο γεωπαθογόνο κόμβο.
    
   Τα δύο αντίρροπα ρεύματα φωτονίων κινούνται ελκόμενα προς το εσωτερικό του μαγνήτη όπου αποσυντονίζονται πλήρως από την αρχική δύναμη (8) που τα κινούσε, εκτοξευόμενα (48)  προς την κατεύθυνση (55) της γης, σε κυκλικές τροχιές.  Όσο λειτουργεί η μηχανή δεν μπορεί να λειτουργήσει βλαπτικά για τον άνθρωπο ο γεωπαθογόνος κόμβος. 
    
    
    
   Σύστημα με το οποίο εντοπίζονται άμεσα, οχήματα που έχουν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα σε απρόσιτες περιοχές ή ώρες που το ατύχημα δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό από τρίτους, με αποτέλεσμα να είναι άμεσος ο κίνδυνος απώλειας της ζωής των εμπλεκομένων προσώπων σε αυτό.  Κάνει εφικτή την άμεση και ταχύτατη, σε πρώτη φάση, από αέρα, αποστολή βοήθειας, λόγω αυτόματης ενεργοποίησης μιας συσκευής που υπάρχει εγκατεστημένη σταθερά μέσα στο όχημα, που αντιλαμβανόμενη αυτόματα το τροχαίο ατύχημα ή την ανατροπή του οχήματος, γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη θέση του οχήματος, τη μεταδίδει άμεσα με κινητής τηλεφωνίας σε ειδικό κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων, που συντονίζει συνεχώς το έργο της διάσωσης και ενημερώνει τους δημόσιους φορείς (τροχαία, πυροσβεστική, ασθενοφόρα).  
    
                                                                                                    περισσότερες πληροφορίες εις την Ελληνικήν νοηματικήν§  
    

    

    

ΔΗΛΩΣΙΣ  ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ  ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της GEOMENT LTD διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη

copyright © 2008 - www.houseofwisdom.gr - powered   by GEOMENT