Περισσότερα στοιχεία περί των τελλουριακών ρευμάτων υπάρχουν εδώ  και για τις βραχομορφές , εδώ  , ενώ  

Στοιχεία για το Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου, υπάρχουν εδώ   Το έργο της GEOMENT ΤΕΑΜ υπάρχει εδώ