ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ     Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Ε Σ  

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ,  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

 

Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ώ Κύριε!

Ακόμη και εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταριέμαι.  Οι εχθροί με έχουν οδηγήσει μέσα στην αγκάλη Σου περισσότερο, από ό,τι ο! φίλοι μου.

Οι φίλοι με έχουν προσδέσει στην γη, ενώ οί εχθροί με έχουν λύσει από τη γη καί έχουν συντρίψει όλες τις φιλοδοξίες μου στον κόσμο.

ΟΙ εχθροί με αποξένω­σαν από τις εγκόσμιες πραγ­ματικότητες και με έκαναν έναν ξένο και άσχετο κά­τοικο του κόσμου. Όπως ακριβώς ένα κυνηγημένο ζώο βρίσκει ασφαλέστερο κατα­φύγιο από ένα μη κυνηγη­μένο, έτσι και εγώ, κατα­διωγμένος από τους εχθρούς, έχω εύρει το ασφαλέστερο καταφύγιο, προφυλασσόμενος υπό το σκήνωμα Σου, όπου ούτε φίλοι ούτε εχθροί μπορούν να απολέσουν την ψυχή μου.

Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ώ Κύριε! Ακόμη και εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταριέμαι.

Αυτοί μάλλον, παρά εγώ, έχουν ομολογήσει τις αμαρτίες μου ενώπιον του κόσμου.

Αυτοί με έχουν μαστιγώσει, κάθε φορά πού εγώ είχα διστάσει να μαστιγωθώ.

Με έχουν βασανίσει, κάθε φορά πού εγώ είχα προ­σπαθήσει να αποφύγω τα βάσανα.

Αυτοί με έχουν επιπλήξει, κάθε φορά πού εγώ είχα κολακεύσει τον εαυτό μου.

Αυτοί με έχουν κτυπή­σει, κάθε φορά πού εγώ είχα παραφουσκώσει με αλαζο­νεία

Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ώ Κύριε! Ακόμη και εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταριέμαι.

Κάθε φορά πού είχα κά­νει τον εαυτό μου σοφό, αυτοί με αποκάλεσαν ανόητο.

Κάθε φορά πού είχα κά­νει τον εαυτό μου δυνατό, αυτοί με περιγέλασαν σαν να ήμουν νάνος.

Κάθε φορά πού θέλησα να καθοδηγήσω άλλους, αυτοί με έσπρωξαν στο περιθώ­ριο.

Κάθε φορά πού έσπευδα να πλουτίσω, αυτοί με εμπόδισαν με σιδηρά χείραΚάθε φορά πού είχα σκεφθεί ότι θα κοιμόμουν ειρηνικά, αυτοί με ξύπνησαν από τον ύπνο.

Κάθε φορά πού προσπά­θησα να κτίσω σπίτι για μία μακρά και ήρεμη ζωή, αυτοί το κατεδάφισαν και με έβγαλαν έξω.

Στ' αλήθεια, οι εχθροί με , έχουν αποσυνδέσει από τον κόσμο και άπλωσαν τα χέ­ρια μου στο. κράσπεδο του Ιματίου Σου.

Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ώ Κύριε! Ακόμη και εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταριέμαι. 

Ευλόγησε τους και πλή­θυνε τους! Πλήθυνε τους και κάνε τους ακόμη πιο σκληρούς εναντίον μου!

"Ώστε ή καταφυγή μου  σε Σένα να μην έχει επι­στροφή·  ώστε κάθε ελπίδα μου

στους ανθρώπους να διαλυθεί ως Ιστός αράχνης· ώστε απόλυτη γαλήνη να αρχίσει να βασιλεύει στην ψυχή μου ·ώστε ή καρδιά μου να γίνει ό τάφος των δύο κακών διδύμων μου αδελφών : της αλαζονείας και του θυμού.

ώστε να μπορέσω να αποθηκεύσω όλους τους θησαυρούς μου εν ουρανοίς,

ά! ώστε να μπορέσω για πάντα να ελευθερωθώ από την αυταπάτη, ή οποία με περιέπλεξε στο θανατηφό­ρο δίχτυ της απατηλής ζωής- -

ΟΙ εχθροί με εδίδαξαν να μάθω -αυτό πού δύσκολα μαθαίνει   κανείς-   ότι   ό άνθρωπος δεν έχει εχθρούς στον κόσμο, εκτός από τον εαυτό του!..

Μισεί κάποιος τους εχθρούς του μόνον όταν αποτυγχάνει να αναγνώριση ότι δεν είναι εχθροί, αλλά σκληροί και  άσπλαχνοι φί­λοι!.

Είναι πράγματι δύσκολο για μένα να πω ποιος μου έκανε περισσότερο καλό και ποιος μου έκανε περισσότερο κακό στον κόσμο: οι εχθροί ή οι φίλοι.

Γι' αυτό, ευλόγησε, ώ Κύ­ριε, και τους φίλους μου και τους εχθρούς μου.

 

***

Από το περιοδικό «Όσιος

Φιλόθεος της Πάρου», τεύχος 3, Σεπτ.-Δεκ. 2001, έκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη».

 

Το λιτό αυτό έντυπο διανεμήθηκε με την ευλογία του πατέρα Μακάριου, μοναχού της Ι.Μονής Δοβραίνης Θηβών, πρώην αξκού του Στρατού Ξηράς, γνωστότερου ίσως με το κοσμικό όνομα  ‘’Ιακωβάκης’’.  ΟΘΕΟΣ να τον φροντίζει...

 

  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΑΜΑΡΤΩΛΟΥ, ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ...

 

ΑΓΙΟΣ  Ο ΘΕΟΣ , ΑΓΙΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ , ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ , ΕΛΕΗΣΟΝ ΥΜΑΣ  ( ΤΡΙΣ ..)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΠΑΤΕΡ ΥΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ,

ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ , ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ,

Ως ΕΝΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ,

ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΥΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ ΔΩΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ,

ΚΑΙ ΑΦΕΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ ΗΜΩΝ,

ΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΑΦΕΙΕΜΕΝ ΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΗΜΩΝ,

ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΕΝΕΓΚΕΙΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ,

ΑΛΛΑ ΡΗΣΕ ΗΜΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ.  ΑΜΗΝ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΟΤΙ ΣΟΥ ΕΣΤΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΠΑΤΕΡ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ, Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΛΘΕ ΚΑΙ ΣΚΗΝΩΣΟΝ ΕΝ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΗΜΩΝ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ ,   ΚΥΡΙΕ ΙΛΑΣΘΗΤΙ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΗΜΩΝ,

ΔΕΣΠΟΤΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΟΝ ΤΑΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΗΜΩΝ,

ΑΓΙΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕ ΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΗΜΩΝ ΕΝΕΚΕ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΟΥ, ΑΜΗΝ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ,ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ, ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ, ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕΙΝ ΣΕ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ. 

ΤΗΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑΝ ΤΩΝ ΧΕΡΟΥΒΙΜ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΑΝ ΤΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΤΗΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ  ΤΕΚΟΥΣΑΝ , ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕ ΔΟΞΑΣΟΝ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΥΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ  ΚΑΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ , ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ , ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ , ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ , ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ , ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ , ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ

Ο ΠΑΝΣΟΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕ ΔΟΞΑΣΟΙ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ , ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑ, ΠΟΙΗΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ,

ΟΡΑΤΩΝ ΤΕ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΩΝ . ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΝΑ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΤΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ, ΘΕΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ ΟΥ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ, ΟΜΟΟΥΣΙΩ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΤΟΙΟΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΓΕΝΕΤΟ. 

ΤΟΝ ΔΙ’ ΗΜΑς ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΜΕΤΕΡΑΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΚΩΘΕΝΤΑ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΑΝΤΑ

ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΑ ΤΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΕΠΙ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑΦΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑ ΔΟΞΗΣ , ΚΡΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΟΥ ΟΥΚ ΕΣΤΑΙ ΤΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ , (ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ …) ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΤΟ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΤΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ, ΤΟ ΣΥΝ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΥΙΟ ΣΥΜΠΡΟΣΚΗΝΟΥΜΕΝΟ , ΤΟ ΛΑΛΗΣΑΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ.

ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ  (ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ …) ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΟΜΟΛΟΓΩ   ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ , ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ. ΑΜΗΝ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΟΙ , ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΝ.  (ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ …)

ΑΝΑΣΤΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΕΙΠΕΝ ΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΕΟΣ. ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΠΡΟΣΚΗΝΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΥΜΝΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ.

ΣΥ ΓΑΡ ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝ.

ΔΕΥΤΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ.

ΙΔΟΥ ΓΑΡ ΗΛΘΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΑ ΕΝ ΟΛΩ ΤΟ ΚΟΣΜΩ.

ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΛΟΓΟΥΜΕΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ , ΥΜΝΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΑΥΤΟΥ.

ΣΤΑΥΡΟΝ ΓΑΡ ΥΠΟΜΕΙΝΑΣ ΔΙ’ ΗΜΑΣ, ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΩΛΕΣΙΝ.

ΑΝΑΣΤΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ, ΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΕΟΣ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΟΙ , ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΝ. (ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ …)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ , ΥΙΕ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ , ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ (ΤΡΙΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ …)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΟΥ  …(ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΛΑΘΟΣ ΕΠΡΑΞΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΕΣ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ..)  ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΑΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Η ΟΣΟΥΣ ΕΣΥ ΑΓΑΠΑΣ , ΤΟΥΣ ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ  ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΚΥΡΙΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΑΡΙΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΦΥΛΑΞΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ.

ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ , ΧΑΡΙΣΕ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ  (ΖΗΤΑΣ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΕΣΥ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙΣ) , ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΣΑΛΕΥΘΕΙ Η ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥ  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΜΑΘΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΟΥ … Η ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ….

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΠΑΡΕ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ …  Η ΤΗΣ ….. (ΕΔΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΟΥ Η ΑΠΛΑ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ …)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΑΠΕΤΑΞΑΜΗΝ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ ,ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΜΠΗΝ ΑΥΤΟΥ               (ΤΡΙΣ ΦΟΡΕΣ , ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ …)   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΠΡΟΣΕΤΑΞΑΜΗΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ (ΤΡΙΣ ΦΟΡΕΣ , ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ …)  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΔΙ’ ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ , ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ , ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ , ΑΜΗΝ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ΚΥΡΙΕ ΕΓΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΚΑΝΑ , ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΣΦΑΛΑ ,ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΛΘΩ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ

 

Εικόνα των εχθρών του Χριστού.  Σερβία, μονή Φλαμουρίου ( κάτω )

Ο πίνακας που παριστά την εκκλησία του ΘΕΟΥ πάνω σε πλοίο ('ΝΑΥΣ' είναι η ψυχή στην Ορθοδοξία) το οποίο βάλλεται από τους εχθρούς του θεού. Στο άκρο δεξιά ο σατανάς, πάνω από ένα ποιόν το έργο του επίσκοπο, έναν ποιόν το έργο του μοναχό ,τον Πάπα , ένα Σαρακινό (μωαμεθανό) που πατρονάρεται από ένα τέρας (ΚΗΤΟΣ),   τον Λούθηρο (αιρετικοί) και ένα πολεμιστή και βασιλέα νεφελήμ της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ή ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ. Αριστερά τερατόμορφος νεφελήμ βασιλέας , μάλλον ο Βελιάλ, λεοντόμορφοι νεφελήμ , η πόρνη της Βαβυλώνας ο ψευδοπροφήτης και ο κλώνος (αντι - χριστος). Αριστερά είναι τα γεγονότα που έρχονται. Δεξιά αυτά που ήρθαν. Θέλω πάντως να σταθώ στο Ισλάμ (ΕΙΣ + ΛΑΜΙΑ. Λάμια είναι η ΛΙΛ των Μωαμεθανών ή άλλως η πόρνη της Βαβυλώνας.  Αλλωστε η ημισέληνος είναι το σύμβολό της όπως και των μάγων της, των υποτακτικών της ανθρώπων δηλαδή. Οι ισλαμιστές όμως είναι προφητευμένο ότι μόνοι αυτοί θα πολεμήσουν στο τέλος τον αντί - χριστό. Οι ορθόδοξοι θα σιωπήσουν. Οπως συμβαίνει στις μέρες μας.

Παρακάτω υπάρχουν φωτογραφίες από τη θαυμαστή αφή του ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ απο τον Ελληνα Πατριάρχη Ιεροσολύμων.     ΠΑΣΧΑ 2011

ΕΥΤΥΧΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΙ ΜΕΘ' ΗΜΩΝ...  ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ