ΠΑΡΑ - ΔΟΞΑ    

Δημοσίευση προσωπικού φωτογραφικού υλικού του Κτήτορα αυτού του ιστότοπου              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oλες οι παραπάνω φωτογραφίες ανήκουν στον κτήτορα αυτού του ιστότοπου και δημοσιοποιούνται χωρίς σχόλια. Εξυπακούεται ότι

δεν έχει γίνει καμία αλλοίωση η προσθήκη σε αυτές τις φωτογραφίες. Για να γίνει όμως σαφές το περιεχόμενό τους, σε κάποιες έγινε

 επεξεργασία με τη προσθήκη η αφαίρεση χρώματος ή κοντράστ ή επισημάνσεων με κάποιους κύκλους.