Go to ancient mentor
Go to -Home page- Go to -About us- Go to -Sitemap- Go to -Contact-

MOVEDESTRUCT

 

Φορητό, πολυμορφικό, ηλεκτρονικό, σύστημα καταστροφής κινουμένων   επίγειων στόχων

 

Αυτοματοποιημένο, φορητό, σύστημα εντοπισμού και καταστροφής προκαθορισμένων κινούμενων επίγειων αντικειμένων–στόχων με ηλεκτρονικά μέσα. Η πολυμορφική του σχεδίαση επιτρέπει στο χρήστη, ανάλογα με την υφή του στόχου και την επιθυμητή καταστροφικότητα από την προσβολή του, να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές ΄΄θήκες΄΄, μέσα στις οποίες τοποθετεί σε χρόνο που αυτός θα κρίνει σκόπιμο, ανάλογη προκαθορισμένη ποσότητα τυποποιημένων πλακών εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ. Κατόπιν θα προσαρμόσει(βιδώσει) επί της επιλεγείσας θήκης το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος με το οποίο εντοπίζεται και ταυτοποιείται ένα ευρύ φάσμα κινούμενων επίγειων στόχων, από ένα απλό δίκυκλο μέχρι το βαρύτερο άρμα μάχης χάρις σε ένα ενσωματωμένο μικροηλεκτρονικό σύστημα πραγματικού χρόνου στο οποίο εφαρμόζεται η αρχή εύρεσης της ΄΄ηλεκτρονικής υπογραφής΄΄ των αντικειμένων – στόχων.   Οχήματα, δίκυκλα, άρματα μάχης, ΤΟΜΠ, ΤΟΜΑ κλπ, αντικείμενα στόχοι, ανιχνεύονται, εντοπίζονται και προσδιορίζονται επακριβώς  με την χρήση τριών διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων. Όταν εντοπισθεί η ηλεκτρονική υπογραφή του προκαθορισμένου αντικειμένου στόχου σε προκαθορισμένη από το εκρηκτικό γέμισμα απόσταση, το σύστημα πραγματικού χρόνου τροφοδοτεί με κατάλληλη ηλεκτρική τάση την έξοδό του. Εκεί υπάρχει  συνδεδεμένος ένας ηλεκτρικός πυροκροτητής ο οποίος εκρήγνυται παράγοντας κατάλληλο εκρηκτικό κύμα το οποίο ενεργοποιεί την εκρηκτική ύλη τύπου ΤΝΤ με την οποία ευρίσκεται σε επαφή ενεργοποιώντας εκ συμπαθείας όλα τα γεμίσματα ΤΝΤ που υπάρχουν στην θήκη και δημιουργώντας την ολική έκρηξη του γεμίσματος από την οποία παράγονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο επιθυμητός βαθμός προσβολής του στόχου(καταστροφή, μερική εξουδετέρωση, ολική καταστροφή) προκαθορίζεται από τον χρήστη, με την  επιλογή κατάλληλης ‘΄θήκης΄΄ κατά περίσταση. Στη συνέχεια εισάγονται τα πλακίδια ΤΝΤ στην επιλεγείσα θήκη και προστίθεται το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού και ενεργοποίησης. Το σύστημα λειτουργεί θαμμένο σε βάθος 3 έως 5 εκατοστά κάτω από το έδαφος, αλλά δύναται να λειτουργήσει και επί του εδάφους με τα ίδια επιτυχή αποτελέσματα. Υπάρχει δυνατότητα παγίδευσής του έως και με δύο κοινούς μηχανισμούς παγιδεύσεως ναρκών τύπου Μ6 και Μ15.  Η ιδιότητά του να μη επηρεάζεται από προσεγγίσεις και διελεύσεις ανθρώπων ή ζώων το καθιστούν ιδανικό για να επιλύσει σοβαρά προβλήματα πρόωρων ή ανεπιθύμητων εκρήξεων από διεισδύσεις λαθρομεταναστών και ζώων σε ναρκοθετημένους χώρους.  

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ

 Η εφεύρεση αφορά ένα αυτοματοποιημένο, φορητό, σύστημα εντοπισμού και καταστροφής προκαθορισμένων αντικειμένων – στόχων που κινούνται στην επιφάνεια της γης.  Ο εντοπισμός των αντικειμένων πραγματοποιείται αυτόματα με τη χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ένα ηλεκτρονικό υποσύστημα που φέρει σαν είσοδό του τρεις διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικούς αισθητήρες, που εντοπίζουν προκαθορισμένα πρότυπα κινούμενων αντικειμένων – στόχων επί του εδάφους, ενεργοποιούν έναν ηλεκτρικό πυροκροτητή όταν το αντικείμενο προσεγγίσει σε κατάλληλη απόσταση από το σύστημα, στέλνοντάς του ένα ηλεκτρικό ψηφιακό σήμα, ενεργοποιώντας έτσι το εκρηκτικό γέμισμα που είναι στερεού τύπου πλακίδια ΤΝΤ. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή η καταστροφή ή μερική εξουδετέρωση οχημάτων, μηχανημάτων, αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού ή μάχης κλπ επίγειων κινούμενων αντικειμένων – στόχων επέρχεται από το ωστικό και θερμικό κύμα που είναι απόρροια της εκτόνωσης των αερίων από την ταχύτατη καύση του εκρηκτικού γεμίσματος. Το όλο σύστημα λειτουργεί θαμμένο σε βάθος 3 έως 5 εκατοστά κάτω από το έδαφος, αλλά δύναται να λειτουργήσει και επί του εδάφους με τα ίδια επιτυχή αποτελέσματα.  

      Η εφεύρεση αυτή αποτελεί έγκριτη και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες.  Δημιουργεί  παγκόσμιο προηγούμενο, καθότι το όλο σύστημα δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε αυτούσιο είτε με την μεθοδολογία στρώσεως των ηλεκτρονικών ναρκών πλήρους πλάτους εκμεταλλεύσεως κατά οχημάτων και αρμάτων. Επί των τεσσάρων διαφορετικού τύπου θηκών ενθυλάκωσης του εκρηκτικού γεμίσματος, έχει προβλεφθεί να υπάρχουν δύο επί πλέον οπές εκτός αυτής στην οποία προσαρμόζεται το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού των στόχων και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος,  επί των οποίων είναι δυνατή η προσαρμογή των υφιστάμενων μηχανισμών παγιδεύσεως κατασκευής ΗΠΑ που προσαρμόζονται στις αντιαρματικές νάρκες σειράς Μ15 και Μ6. Οι τελευταίοι δύνανται να προστεθούν ανάλογα με τη βούληση του χρήστη, λειτουργούν με μηχανικούς μηχανισμούς και  ενεργοποιούν αυτόματα με μηχανικό τρόπο το όλο σύστημα  σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης άρσης του. Με την συσκευή αυτή είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί πλήρως παλαιό υλικό ναρκοπολέμου, καθότι η πληθώρα των ναρκών σήμερα χρησιμοποιεί ως εκρηκτικό γέμισμα το ΤΝΤ, το οποίο μπορεί να εξορυχθεί από αυτές και να τοποθετηθεί απλά σαν κομμάτια του στερεού ΤΝΤ στο πολυμορφικό αυτό σύστημα.  Υπόψη ότι το στερεό ΤΝΤ, είναι εξαιρετικά αδρανές, δηλαδή δεν εκρήγνυται εύκολα και επομένως  είναι δυνατή η μεταφορά του στις συσκευασίες του και η τοποθέτησή του στις πολυμορφικές πλαστικές θήκες  ενθυλάκωσης, όταν ο χρήστης το επιλέξει.

    Το όλο σύστημα αποτελείται από τρία ουσιαστικά υποσυστήματα. Το υποσύστημα των πολυμορφικών πλαστικών θηκών, εντός του οποίου ενθυλακώνεται το εκρηκτικό γέμισμα, το υποσύστημα του εκρηκτικού γεμίσματος και το υποσύστημα εντοπισμού των αντικειμένων - στόχων, μετάδοσης του ηλεκτρικού σήματος και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος.

   1. Το υποσύστημα που ενθυλακώνει το εκρηκτικό γέμισμα, προστατεύοντάς το ουσιαστικά από την υγρασία και τις εν γένει καιρικές συνθήκες ονομάζεται πολυμορφικό καθότι αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά είδη ενθυλάκωσης του εκρηκτικού γεμίσματος. Τα τέσσερα αυτά είδη έχουν σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να ικανοποιούν την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος επί προκαθορισμένων αντικειμένων – στόχων με τις παρακάτω  προδιαγραφές :

      α.  Μικρών οχημάτων – δικύκλων (σχήματα 1, 2  και 3)

      β.  Μεγάλων οχημάτων, φορτηγών, φορέων μεταφοράς, ρυμουλκουμένων  και λοιπών μηχανημάτων(σχήματα 6,7, και 10).

      γ. Ακινητοποίησης βαρέων αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού(ΤΟΜΠ), τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης(ΤΟΜΑ),  βαρέων μηχανημάτων και γεφυροφόρων αρμάτων(σχήματα 8 και 9).

     δ. Μερικής Καταστροφής βαρέων αρμάτων μάχης, και λοιπών αντικειμένων – στόχων της προαναφερθείσας (γ) κατηγορίας(ίδια θήκη προσαρμογής με την κατηγορία (γ) αλλά διαφορετική απόσταση ενεργοποίησης του πυροκροτητή).

     ε.  Ολικής ή πλήρους καταστροφής βαρέων αρμάτων μάχης, και λοιπών αντικειμένων – στόχων της προαναφερθείσας (γ) κατηγορίας. (σχήματα  15,16,17 και 18)

Σε όλα τα αντικείμενα – στόχους των κατηγοριών (α) και (β) επιφέρονται ζημιές ανάλογες των κατηγοριών (γ) και (δ) αν προσεγγίσουν σε συστήματα των τελευταίων αυτών κατηγοριών.

Η λογική σχεδιασμού του υποσυστήματος αυτού είναι ότι ο χρήστης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε σύστημα ενθυλάκωσης από τα τέσσερα παραπάνω  ανάλογα με τα αντικείμενα – στόχους που επιθυμεί να καταστρέψει. Η καινοτομία  του συστήματος έγκειται στο ότι  το εκρηκτικό γέμισμα του στερεού ΤΝΤ δεν είναι προτοποθετημένο από την εργοστασιακή κατασκευή του όλου συστήματος αλλά δύναται να μεταφέρεται αυτούσιο στις συσκευασίες του και να τοποθετείται στο σύστημα ενθυλάκωσης όταν ο χρήστης το απαιτήσει.  Με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα μεταφέρεται και τοποθετείται ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη και το υποσύστημα ηλεκτρονικού εντοπισμού του στόχου και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος. Η απόλυτα ηλεκτρονική λειτουργία του τελευταίου συστήματος αποκλείει οιονδήποτε κίνδυνο ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος καθότι σε καμία περίπτωση δεν ενεργοποιείται σε προσέγγιση ανθρώπων ή ζώων.  Το παραπάνω πλεονέκτημα του συστήματος το κάνει ικανό για χρήση με την μορφή αντιαρματικής νάρκης που δεν επηρεάζεται από προσεγγίσεις ανθρώπων ή ζώων και επομένως θα ήταν δυνατόν να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί από πρόωρες εκρήξεις από κακούς χειρισμούς, διόδους λαθρομεταναστών και διάφορων ζώων από ναρκοθετημένους χώρους.

Όλες οι κατασκευές των ενθυλακώσεων του εκρηκτικού γεμίσματος, καλουμένων στο εξής ΄΄θηκών΄΄ δυνατόν να κατασκευασθούν από σκληρό πλαστικό  ή  fiber glass, αφενός για να μη επηρεάζεται η λειτουργία του μαγνητικού ηλεκτρονικού αισθητήρα και αφετέρου για να μην εντοπίζεται το σύστημα από εντοπιστές μετάλλων. 

Η θήκη της (α) κατηγορίας(5) παρουσιάζει σχετική απλότητα δεχόμενη δύο ορθογώνιες πλάκες ΤΝΤ της μίας λίβρας, οι δε διαστάσεις της είναι 11 χ 19 εκατοστά. Φέρει πλάγια οπή παγιδεύσεως(33) και οπή παγιδεύσεως στο κάτω μέρος(32) της. Η αντίθετη πλευρά από αυτή που υπάρχει η οπή προσαρμογής(38) του ηλεκτρονικού μηχανισμού εντοπισμού στόχου(1) και ενεργοποίησης του ΤΝΤ, χρησιμοποιείται σαν θύρα εισόδου του ΤΝΤ, φέρει δύο μάνταλα(30) στο άνω άκρο της και πλαστικό μηχανικό μηχανισμό αγκύρωσης(31) στο κάτω άκρο της.    

   Αντίστοιχη απλότητα παρουσιάζει και η θήκη της (β) κατηγορίας(15) δεχόμενη έξι  ορθογώνιες πλάκες ΤΝΤ της μίας λίβρας, σε δύο σειρές(σχήμα 6), οι δε διαστάσεις της είναι 19 χ 15 εκατοστά.  Φέρει πλάγια οπή παγιδεύσεως(34) και οπή παγιδεύσεως στο κάτω μέρος(35) της. Η αντίθετη πλευρά από αυτή που υπάρχει η οπή προσαρμογής(30) του ηλεκτρονικού μηχανισμού εντοπισμού στόχου(1) και ενεργοποίησης του ΤΝΤ, χρησιμοποιείται σαν θύρα εισόδου του ΤΝΤ, φέρει δύο μάνταλα(13) στο άνω άκρο της και πλαστικό μηχανικό μηχανισμό αγκύρωσης (14) στο κάτω άκρο της.    

Η ιδιαιτερότητα στην περίπτωση της (β) κατηγορίας είναι ότι επί της άνω πλευράς της θήκης τοποθετείται πλαστική σακούλα περιέχουσα αριθμό μεταλλικών σφαιριδίων(16), τα οποία όταν εκραγούν θα επιφέρουν σίγουρα καταστροφή στα ελαστικά των οχημάτων – στόχων σε οιαδήποτε απόσταση έχει προκαθοριστεί η έκρηξη από το αντικείμενο. Η συσκευασία αυτή δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και στην (α) κατηγορία για καλλίτερα αποτελέσματα.  

    Η θήκες των κατηγοριών (γ) και (δ) είναι ακριβώς ίδιες, η δε διαφορά έγκειται στην διάφορη ρύθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ενεργοποίησης. Στην κατηγορία (γ) η ενεργοποίηση γίνεται στα 20 έως 50 εκατοστά από την ερπύστρια του αντικειμένου, με απώτερο στόχο να την καταστρέψει και να το ακινητοποιήσει για κάποιο χρόνο.  Στην κατηγορία (δ) η ενεργοποίηση γίνεται το πολύ έως 10 εκατοστά από την ερπύστρια του αντικειμένου, οπότε θα υπάρξει μερική καταστροφή αυτού με πιθανά ρήγματα στο θώρακα του άρματος μεγαλύτερα ή μικρότερα εξαρτωμένου από το εάν η έκρηξη προκληθεί στο εξωτερικό ή εσωτερικό μέρος της ερπύστριας του άρματος.  Αυτή η θήκη(24) δέχεται 21 ορθογώνιες πλάκες ΤΝΤ της μίας λίβρας, σε τρεις σειρές(σχήμα 8) οι δε διαστάσεις της είναι 35 χ 19 εκατοστά. Εκτός από την οπή προσαρμογής(22) του ηλεκτρονικού μηχανισμού εντοπισμού και ενεργοποίησης, φέρει πλάγια οπή παγιδεύσεως(36) και οπή παγιδεύσεως στο κάτω μέρος(37)της. Η αντίθετη πλευρά από αυτή που προσαρμόζεται ο ηλεκτρονικός μηχανισμός εντοπισμού στόχου(1), χρησιμοποιείται σαν θύρα εισόδου του ΤΝΤ(σχήμα 14), φέρει δύο μάνταλα(23) στο άνω άκρο της και ένα πλαστικό μηχανικό μηχανισμό αγκύρωσης(25) στο κάτω άκρο της.    

  Στην κατηγορία (ε) ο σχεδιασμός της θήκης(17) διαφέρει  τελείως  από όλες τις άλλες κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση(σχήμα 18) η θήκη δεν είναι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου αλλά κυλινδρικού, παρουσιάζουσα διάμετρο 63 εκατοστά και ύψος 28 εκατοστά.  Δέχεται 24  ορθογώνιες πλάκες ΤΝΤ της μίας λίβρας, οι δε διαστάσεις της είναι 11 χ 19 εκατοστά. Φέρει πλάγια οπή παγιδεύσεως(41) και οπή παγιδεύσεως στο κάτω μέρος(40) της. Υπάρχουν 24  θύρες εισόδου, μία για κάθε τεμάχιο ΤΝΤ, φέρουσες δύο μάνταλα(27) στο άνω άκρο τους και πλαστικούς μηχανικούς μηχανισμούς αγκύρωσης(28) στο κάτω άκρο τους. Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός εντοπισμού στόχου(1) και ενεργοποίησης του ΤΝΤ προσαρμόζεται σε άλλη πλαϊνή της θήκης οπή(29). Τα τεμάχια ΤΝΤ τοποθετούνται στις 24 θαλάμες υπό γωνία(σχήματα16 και 17) ώστε να δημιουργηθεί ο απαιτούμενος κώνος κενού, που εις το σχήμα 17 ορίζεται από τα σημεία Α, Ο , Η.  Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται εστίαση του εκρηκτικού κύματος σε μικρή απόσταση υπεράνω του σημείου ΄΄Ο΄΄ με τα εκτονούμενα αέρια του εκρηκτικού κύματος να ανέρχονται σε δέσμη πάνω από το σημείο εστίασης δημιουργώντας μεν μικρή οπή στο θώρακα του άρματος μάχης αλλά πολλαπλάσιας ισχύος των προηγουμένων περιπτώσεων.  Αυτή η τεχνική επιφέρει ολοσχερή καταστροφή του άρματος με την προϋπόθεση ότι η ανάφλεξη θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο περίπου του άρματος.  Ο χώρος μεταξύ των 24 θαλάμων υποδοχής του ΤΝΤ καλύπτεται από σπογγώδες υλικό για την στήριξή τους.

    2. Το υποσύστημα εκρηκτικού γεμίσματος αποτελείται από ανάλογο για κάθε προαναφερθείσα κατηγορία, τυποποιημένων τεμαχίων στερεάς τρινιτροτολουόλης ή γνωστότερης ως ΤΝΤ, βάρους μίας λίβρας εκάστη, διαστάσεων 4.46 Χ 4.46 Χ 17.8 εκατοστών. Τυχόν χρήση τυποποιημένων κυλινδρικού τύπου ΤΝΤ διαμέτρου 3.8 εκατοστών και μήκους 6.35 εκατοστών,      βάρους  ¼  της λίβρας έκαστο, είναι δυνατή αλλά απαιτεί κατακερματισμό τους(το ΤΝΤ τρίβεται σαν ξηρή πλαστελίνη). Επίσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια αλλά με λιγότερο καταστροφικά αποτελέσματα, λόγω του ότι έχουν το μισό βάρος από το σχεδιασθέν προαπαιτούμενο. Επίσης είναι δυνατή, με τα ίδια μάλιστα αποτελέσματα η χρήση αντίστοιχων ορθογώνιων τυποποιημένων πλακιδίων ΤΝΤ διαστάσεων  4.46 Χ 4.46 Χ 9.54 εκατοστών και βάρους  ½ λίβρας.

   3.  Το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού των στόχων, μετάδοσης του ηλεκτρικού σήματος και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος ουσιαστικά αποτελεί μία αυτόνομη, φορητή, αυτενεργή συσκευή με την οποία εντοπίζεται ο στόχος και ενεργοποιείται το εκρηκτικό γέμισμα. Η προσαρμογή  του υποσυστήματος αυτού  γίνεται μηχανικά, δηλαδή απλά προσαρμόζεται (βιδώνεται) με το χέρι, μέθοδος που  εφαρμόζεται στην χρήση των μηχανισμών παγιδεύσεως των αντιαρματικών ναρκών Μ15 και Μ6 κατασκευής ΗΠΑ.  Η προσαρμογή γίνεται και στα τέσσερα διαφορετικά είδη πλαστικών θηκών ενθυλακώσεως του εκρηκτικού γεμίσματος(ΤΝΤ) που προαναφέρθηκαν. Το υποσύστημα αυτό χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία και  αναγνωρίζει με χρήση τριών διαφορετικής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων την προσέγγιση των αντικειμένων – στόχων(άρματος, τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού(ΤΟΜΠ), τεθωρακισμένου οχήματος μάχης (ΤΟΜΑ),οχήματος,δικύκλου κλπ). Τα αντικείμενα – στόχοι έχουν προκαθορισθεί, οι δε τιμές με τις οποίες  κάθε αντικείμενο – στόχος αναγνωρίζεται από κάθε αισθητήρα  είναι διακριτές και προκαθορισμένες. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως τεχνολογία εύρεσης της ΄΄ψηφιακής υπογραφής΄΄ του αντικειμένου.  Με την μεθοδολογία αυτή το ηλεκτρονικό υποσύστημα όταν αναγνωρίσει την ΄΄ηλεκτρονική υπογραφή΄΄ του προσεγγίζοντος προκαθορισμένου αντικειμένου(9) στην κατάλληλη προκαθορισμένη απόσταση αποστέλλει στην έξοδό του ένα ψηφιακό σήμα, το οποίο ενισχύεται κατάλληλα και με τον τρόπο αυτό μεταδίδεται κατάλληλης έντασης και ισχύος ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα κοινό ηλεκτρικό πυροκροτητή(8) που είναι συνδεδεμένος στην έξοδο του ηλεκτρονικού υποσυστήματος(52). Το υποσύστημα αυτό αποτελείται από τρία μικρότερα υποσυστήματα, και περιγράφεται  παρακάτω.

Πρόκειται για φορητό μικροηλεκτρονικό σύστημα (1) σχετικά μικρού κόστους, το οποίο μπορεί να συλλέγει, επεξεργάζεται και μεταδίδει συνεχώς δεδομένα σε έναν επεξεργαστή, ο οποίος τα επεξεργάζεται συνεχώς και σε περίπτωση σύμπτωσης προκαθορισμένων τιμών ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό πυροκροτητή (8) του γεμίσματος.  Ο τελευταίος αποτελείται από ένα κοινό ηλεκτρικό καψύλλιο (8) που είναι ενθυλακωμένο σε κυλινδρικό φορέα (2), ο οποίος προσαρμόζεται(βιδώνει) με το πρόσθιο μέρος του σε ενισχυτικό γέμισμα κατασκευής ΗΠΑ, τύπου Μ1 (7) που με τη σειρά του προσαρμόζεται στην πλάγια οπή προσαρμογής που υπάρχει σε κάθε ένα από τα τέσσερα προαναφερθέντα είδη θήκης γεμισμάτων(29), (30),(38) και (39), χρησιμοποιείται δε για ενίσχυση του εκρηκτικού κύματος που αποδίδεται από τον ηλεκτρικό πυροκροτητή. Το πίσω άκρο του μεταλλικού κυλινδρικού φορέα που φιλοξενεί το ηλεκτρικό καψύλλιο (2) είναι τοποθετημένο σταθερά επί της μεταλλικής θήκης (1) στην οποία αυτό το μικροηλεκτρονικό υποσύστημα είναι σταθερά προσαρμοσμένο και κολλημένο.  Εάν εκραγεί το τεμάχιο ΤΝΤ το οποίο ευρίσκεται σε επαφή με τον εναυστήρα Μ1, τότε ΄΄εκ συμπαθείας΄΄ θα εκραγούν όλα τα γεμίσματα σε όλων των ειδών τις θήκες που αναφέρονται στο υπό περιγραφή σύστημα.     Το ηλεκτρονικό τμήμα του είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου(real time system) που εργάζεται με αρκετά καλή ακρίβεια. Το σύστημα έχει συγκεκριμένη ενεργειακή αυτονομία ώστε να μπορεί να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται συνεχής εξωτερική παροχή ενέργειας. Έχει ήδη κατασκευασθεί ένα εργαστηριακό πρωτότυπο της συσκευής, το μικροηλεκτρονικό τμήμα της συσκευής το οποίο και λειτουργεί ικανοποιητικά. Σαν πλατφόρμα λειτουργίας επελέγη το M68HC11EVB της MOTOROLLA. Το εργαστηριακό αυτό πρωτότυπο έχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω σειριακής θύρας με υπολογιστή. Διαθέτει επίσης κατάλληλο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται σαν λειτουργικό σύστημα τόσο για την αποσφαλμάτωση (debugging) όσο και για  προσομοίωση. Το όλο σύστημα  συμπληρώνεται από ένα υποσύστημα τριών αισθητήρων μαζί με τα διάφορα κυκλώματα προενίσχυσής τους και τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά φίλτρα. Όλα τα κυκλώματα έχουν σχεδιασθεί και  υλοποιηθεί σε διάτρητες πλακέτες με την μέθοδο Wire Wrap ενώ υπάρχει και ένα σχεδιασμένο για επιχαλκωμένη πλακέτα PCB. Επίσης η συσκευή, σε επίπεδο πρωτοτύπου, μπορεί να συνδεθεί μέσω σειριακής θύρας με υπολογιστή και υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς και παρουσίασης των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες του ηλεκτρονικού υποσυστήματος αντιλαμβάνονται τον προσεγγίζοντα στόχο(άρμα) από οποιαδήποτε διεύθυνση και αν πλησιάζει ενεργοποιώντας το εκρηκτικό γέμισμα σε συγκεκριμένη ακτίνα από αυτό. Εάν εφαρμοσθεί οποιαδήποτε από της μορφές – θήκες των γεμισμάτων που περιγράφηκαν παραπάνω σαν απλή νάρκη, μειώνεται δραματικά ο αριθμός των κοινών ναρκών που λειτουργούν με μηχανικό μηχανισμό ενεργοποίησης. Για την επίτευξη ίδιου αποτελέσματος με τις συμβατικά λειτουργούσες νάρκες εκτιμάται ότι θα ελαττωθεί  στο 1/3 με ¼ του αρχικού.  Η μείωση του αριθμού των ναρκών συμπαρασύρει σε ανάλογη μείωση τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού στρώσης, των οχημάτων μεταφοράς και του αντίστοιχου χρόνου στρώσης του ναρκοπεδίου. Το πλεονέκτημα που θα αποκτήσει ο επιχειρησιακός διοικητής την ώρα της μάχης από την χρήση των πολυμορφικών γεμισμάτων αντί των συμβατικών ναρκών θα είναι   ιδιαίτερα σημαντικό. 

 Σοβαρό επίσης πλεονέκτημα αποτελεί το ότι η όλη προετοιμασία και προσαρμογή στο έδαφος των πολυμορφικών γεμισμάτων δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση καθότι ο τρόπος που προσαρμόζεται είναι ίδιος με αυτόν της τοποθέτησης των ήδη υπαρχόντων αντιαρματικών και αντιοχηματικών ναρκών και των ήδη εφαρμοζόμενων μηχανισμών παγιδεύσεων επί των ναρκών αυτών, για τους οποίους υπάρχει πρόνοια εκπαίδευσης του προσωπικού. Πέραν τούτων ο ηλεκτρονικός πυροδοτικός μηχανισμός εξασφαλίζει ασφαλή διέλευση σε ανθρώπους και ζώα, σε αντίθεση με τον συμβατικό μηχανικά λειτουργούντα τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων ναρκών, που εκρήγνυται δεχόμενος βάρος περίπου 95-130 κιλών, κάτι που δεν διασφαλίζει ασφαλή διέλευση εύσωμου ανθρώπου ή μεγάλου ζώου.

  Με την εφαρμογή της μικροηλεκτρονικής συσκευής θα εξαλειφθούν τα  προβλήματα διότι το υποσύστημα ενεργοποιείται αρχικά με ένα απλό πάτημα ενός μηχανικού κομβίου ή από απόσταση με ηλεκτρονικό σήμα, δυνατότητα που είναι δυνατόν να υποστηριχθεί από την συσκευή.  Από τη στιγμή που ενεργοποιείται το ηλεκτρονικά λειτουργούν υποσύστημα, δεν ενεργοποιεί τον πυροκροτητή ακόμη και αν πατήσουμε πάνω του διότι οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες του αναγνωρίζουν τις ηλεκτρονικές υπογραφές ανθρώπων, ζώων, μικρών οχημάτων και τις διαχωρίζουν από τις αντίστοιχες που παρουσιάζουν τα άρματα μάχης, τα ΤΟΜΠ, τα ΤΟΜΑ, τα ΤΖΙΠ, τα οχήματα, τα δίκυκλα κλπ. 

Γενικά εκτιμάται ότι η εφαρμογή των πολυμορφικών εκρηκτικών γεμισμάτων  θα συμβάλλει στην αύξηση της μαχητικής ισχύος των ενόπλων δυνάμεων που θα τα υιοθετήσουν, ισχυροποιώντας μακροπρόθεσμα και την πολεμική βιομηχανία της χώρας αυτής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΣΥΤΕΧΝΙΑΣ : GR1004706 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 2004-10-25
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ
Classification: - international: F42B23/00; F42C13/00; F42C19/02; F42B23/00; F42C13/00; F42C19/00; (IPC1-7): F42C13/00; F42B23/00; F42C19/02 -  european:    Application number: GR20040100120 20040406 Priority number(s): GR20040100120 20040406
Data supplied from the www.obi.gr     

             

>> Περισσότερες πληροφορίες  
 
home | about us | sitemap | contact | industrial applications | defensive applications