Go to ancient mentor
Go to -Home page- Go to -About us- Go to -Sitemap- Go to -Contact-

MITOS

 

Φορητή συσκευή ενεργοποίησης αντιαρματικών ναρκών με ηλεκτρονικά μέσα

 

Φορητή, αυτόνομη ενεργειακά συσκευή, προσαρμοζόμενη επί της πλαγίας οπής παγιδεύσεως αντιαρματικών ναρκών παλαιάς τεχνολογίας μηχανικά λειτουργούντων, τις οποίες ενεργοποιεί με χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας σε προκαθορισμένη από το άρμα-στόχο απόσταση. Χρησιμοποιείται όπως ακριβώς οι σε χρήση μηχανισμοί παγιδεύσεως των ναρκών αυτών. Η συσκευή ενσωματώνει ένα μικροηλεκτρονικό σύστημα πραγματικού χρόνου στο οποίο εφαρμόζεται η αρχή εύρεσης της ΄΄ηλεκτρονικής υπογραφής΄΄ των αντικειμένων, εν προκειμένω αρμάτων, τα οποία ανιχνεύει και εντοπίζει με την χρήση τριών διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων.  Όταν εντοπισθεί η ηλεκτρονική υπογραφή του άρματος σε προκαθορισμένη από τον χρήστη απόσταση, το σύστημα πραγματικού χρόνου τροφοδοτεί με κατάλληλη ηλεκτρική τάση την έξοδό του, στην οποία υπάρχει συνδεδεμένος ένας ηλεκτρικός πυροκροτητής ο οποίος εκρήγνυται  και ενεργοποιεί εκ συμπαθείας ένα επίσης συνδεδεμένο ενισχυτικό γέμισμα τύπου Μ1, το οποίο παράγει κατάλληλο εκρηκτικό κύμα που ενεργοποιεί την νάρκη. Η ιδιαιτερότητα της συσκευής έγκειται στο ότι είναι φορητή και προσαρμοζόμενη στην πλάγια οπή παγιδεύσεως των παλαιάς τεχνολογίας, μηχανικά λειτουργούντων αντιαρματικών ναρκών, τις αναβαθμίζει επιχειρησιακά σε νάρκες σύγχρονης τεχνολογίας, ηλεκτρονικά λειτουργούσες και πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης.

Δέστε Video(wmv): SMARTMIN (τρόπος πρόσθεσης του συστήματος στον κορμό της νάρκης)

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ

Η εφεύρεση αφορά ένα αυτόνομο, φορητό, αυτενεργό,  μικροηλεκτρονικό σύστημα πραγματικού χρόνου, ενσωματωμένο σε μία συσκευή, με τη χρήση του οποίου ενεργοποιούνται συγκεκριμένου τύπου αντιαρματικές(Α/Τ) νάρκες(65) όπως είναι οι Μ6, M6A2 και Μ15, κατασκευής ΗΠΑ. Η εφεύρεση αυτή αποτελεί έγκριτη και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες.  Δημιουργεί  παγκόσμιο προηγούμενο, αξιοποιώντας πλήρως το παραπάνω παλαιό υλικό ναρκοπολέμου. Η  δυνατότητα αναβάθμισης που προσδίδει σε αυτού του τύπου νάρκες, επιτυγχάνεται με την προσαρμογή της συσκευής σε οπή προσαρμογής που υπάρχει στην πλάγια πλευρά της νάρκης. Για την προσαρμογή της συσκευής εφαρμόζεται η μεθοδολογία χρήσης των αντίστοιχων υφιστάμενων μηχανισμών παγιδεύσεως.  Οι τελευταίοι προστίθενται ανάλογα με τη βούληση του χρήστη,  λειτουργούν με μηχανικούς μηχανισμούς και  ενεργοποιούν την νάρκη σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης άρσης της. 

Το μικροηλεκτρονικό αυτό σύστημα, καλούμενο εφεξής ΄΄συσκευή΄΄  αναγνωρίζει με χρήση τριών διαφορετικής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων την προσέγγιση άρματος, τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού(ΤΟΜΠ) ή τεθωρακισμένου οχήματος μάχης(ΤΟΜΑ) και ενεργοποιεί την νάρκη σε προκαθορισμένη από τον χρήστη απόσταση από αυτά. Η συσκευή αποτελείται από τρία υποσυστήματα, η δε περιγραφή και ο τρόπος λειτουργίας τους γίνεται  παρακάτω.

Πρόκειται για φορητό σύστημα σχετικά μικρού κόστους, το οποίο μπορεί να συλλέγει, επεξεργάζεται και μεταδίδει συνεχώς δεδομένα σε έναν επεξεργαστή, ο οποίος τα επεξεργάζεται συνεχώς και σε περίπτωση σύμπτωσης προκαθορισμένων τιμών ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό πυροκροτητή της νάρκης.  Ο τελευταίος αποτελείται από ένα κοινό ηλεκτρικό καψύλλιο(4) που είναι ενθυλακωμένο σε κυλινδρικό φορέα(2), ο οποίος προσαρμόζεται(βιδώνει) με το πρόσθιο(12) μέρος του σε ενισχυτικό γέμισμα κατασκευής ΗΠΑ, τύπου Μ1(20) ο οποίος προσαρμόζεται στην πλάγια οπή παγιδεύσεως των ναρκών αυτών(3) και χρησιμοποιείται για ενίσχυση του εκρηκτικού κύματος που αποδίδεται από τον ηλεκτρικό πυροκροτητή. Το πίσω άκρο του φορέα(2) είναι σταθερά προσαρμοσμένο στη συσκευή(12). 

 Το ηλεκτρονικό τμήμα του είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου(real time system) που εργάζεται με αρκετά καλή ακρίβεια. Το σύστημα έχει συγκεκριμένη ενεργειακή αυτονομία ώστε να μπορεί να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται συνεχής εξωτερική παροχή ενέργειας. Έχει ήδη κατασκευασθεί ένα εργαστηριακό πρωτότυπο της συσκευής, το μικροηλεκτρονικό τμήμα της συσκευής το οποίο και λειτουργεί ικανοποιητικά. Σαν πλατφόρμα λειτουργίας επελέγη το M68HC11EVB της MOTOROLLA. Το εργαστηριακό αυτό πρωτότυπο έχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω σειριακής θύρας με υπολογιστή. Διαθέτει επίσης κατάλληλο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται σαν λειτουργικό σύστημα τόσο για την αποσφαλμάτωση(debugging) όσο και για  προσομοίωση. Το όλο σύστημα  συμπληρώνεται από ένα υποσύστημα τριών αισθητήρων μαζί με τα διάφορα κυκλώματα προενίσχυσής τους και τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά φίλτρα. Όλα τα κυκλώματα έχουν σχεδιασθεί και  υλοποιηθεί σε διάτρητες πλακέτες με την μέθοδο Wire Wrap ενώ υπάρχει και ένα σχεδιασμένο για επιχαλκωμένη πλακέτα PCB. Επίσης η συσκευή, σε επίπεδο πρωτοτύπου, μπορεί να συνδεθεί μέσω σειριακής θύρας με υπολογιστή και υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς και παρουσίασης των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο. Σαν Μονάδα Τροφοδοσίας και Επαναφόρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συσσωρευτής σφραγισμένου τύπου Gel-Cell 12V, 7,2 Ah και με διαστάσεις 6 x 9 x 15 εκατοστά.  

Έχει σχεδιασθεί πάνω στις σύγχρονες αρχές ναρκοπολέμου του στρατού των ΗΠΑ που αφορούν την χρήση ναρκοπεδίων με την χρήση «έξυπνων» Α/Τ ναρκών, οι οποίες στηρίζονται στην αρχή των «Έξυπνων Ναρκοπέδιων»(Intelligent Minefield-ΙΜF), όπως οι ίδιοι έχουν ανακοινώσει επίσημα από την σχετική διαδικτυακή σελίδα.

Η χρήση της συσκευής αυτής δίνει τη δυνατότητα αναβάθμισης παλαιού υλικού ναρκοπολέμου με μικρό κόστος.  Το πρόβλημα που επιλύεται με την προσθήκη(΄΄βιδώματος΄΄) της συσκευής στην πλάγια οπή παγιδεύσεως των ναρκών, είναι η μετατροπή των παλαιάς τεχνολογίας συμβατικών ναρκών  Μ6, M6A2 και Μ15 σε σύγχρονης τακτικής χρησιμοποίησης νάρκες ΄΄πλήρους πλάτους΄΄, όπως αποκαλούνται διεθνώς.  Η αναβάθμιση των παλαιάς τεχνολογίας  ναρκών επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της σύγχρονης μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας στις φάσεις εντοπισμού του στόχου και της αυτόματης ενεργοποίησής τους. Σαν ΄΄συμβατικής΄΄ τεχνολογίας χαρακτηρίζονται οι νάρκες για την ενεργοποίηση των οποίων  απαιτείται η ερπύστριά του άρματος να διέλθει πάνω από αυτές και να προκαλέσει εκ του βάρους του θραύση ελάσματος ενός απλού μηχανικά λειτουργούντος μηχανισμού. Τα αποτελέσματά τους επέρχονται εκ του ωστικού κύματος που προκαλείται από την εκτόνωση των αερίων που δημιουργούνται από την ταχεία καύση του εκρηκτικού σώματος που διαθέτουν. Σκοπό έχουν την καταστροφή  της ερπύστριας του στόχου(άρμα, ΤΟΜΠ ή ΤΟΜΑ) τον οποίο συνήθως ακινητοποιούν. Ο τρόπος στρώσης τους είναι περίπλοκος  και απαιτείται να έχουν μέτωπο προς τον στόχο.

 Αντιθέτως η φιλοσοφία σχεδιασμού των σύγχρονων ναρκών νέας τεχνολογίας  αποσκοπεί στην ολική καταστροφή του άρματος και τον θάνατο του προσωπικού που το υπηρετεί. Το ΄΄κοίλο εκρηκτικό γέμισμα΄΄ που φέρουν,  εκρηγνυόμενο, εστιάζει το εκρηκτικό μίγμα σε μικρό χώρο επιτυγχάνοντας ολική διάτρηση της θωράκισης του άρματος με αποτέλεσμα εισροή του μίγματος στην άτρακτο του σκάφους, καταστροφή του εσωτερικού του και απώλεια του προσωπικού. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναγνώρισης του άρματος, προσδίδει σε αυτές περιφερειακή ακτίνα δράσης με αποτέλεσμα η τακτική χρησιμοποίησή τους να διαφέρει σημαντικά από αυτή των ΄΄συμβατικών΄΄ ναρκών καθότι  είναι δυνατή η διάστρωσή τους σε μία απλή σειρά. Αυτές οι σύγχρονες νάρκες ονομάζονται ΄΄νάρκες πλήρους πλάτους΄΄ καθότι με τις ηλεκτρονικές τους δυνατότητες εκμεταλλεύονται περιφερειακά την ακτίνα δράσης τους. Συμπερασματικά, ο μηχανισμός ενεργοποίησης των σύγχρονων ναρκών λειτουργεί ηλεκτρονικά, διαθέτοντας αριθμό ηλεκτρονικών  αισθητήρων που αναγνωρίζουν εξ αποστάσεως το προσεγγίζον προς καταστροφή αντικείμενο-στόχο. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο μηχανισμός είναι ενσωματωμένος πάνω στην νάρκη. Μία κλασική νάρκη τέτοιας τεχνολογίας είναι και η Α/Τ νάρκη ΑΤΜ 2000, της ΝΤΙΝΑΜΙΤ ΝΟΜΠΕΛ ΓΚΡΑΖ. Συγκρίνοντας αυτές τις δύο γενιές ναρκών είναι βέβαιο ότι με την εμφάνιση των ναρκών νέας τεχνολογίας η απόσυρση των ΄΄συμβατικών΄΄ είναι θέμα χρόνου.  Απόσυρση σημαίνει διαδικασίες καταστροφής τους διότι δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ΄΄φιλικές΄΄ στο περιβάλλον. Όσοι τις διαθέτουν θα κληθούν να καταβάλουν αντίτιμο όχι μόνο για την ανανέωση του οπλοστασίου τους με νάρκες νέας γενιάς, αλλά και για να καταστρέψουν τις υφιστάμενες συμβατικές.  Να υπογραμμισθεί εδώ το μεγάλο κόστος εκπαίδευσης προσωπικού και στελεχών στις νάρκες νέας τεχνολογίας. 

Πρόκειται για ενεργειακά αυτόνομη, φορητή, μικροηλεκτρονική συσκευή, που ανιχνεύει περιμετρικά, με την βοήθεια τριών διαφορετικής αρχής λειτουργίας, ηλεκτρονικών αισθητήρων την ΄΄ηλεκτρονική υπογραφή΄΄ του στόχου(άρμα, ΤΟΜΠ ή ΤΟΜΑ). Αφού εντοπίσει τον στόχο, ενεργοποιεί την νάρκη σε προκαθορισμένη απόσταση από αυτόν. Προσαρμόζεται στην πλάγια οπή παγιδεύσεως των αντιαρματικών ναρκών Μ6, M6A2 και Μ15, οι οποίες επιδέχονται προσαρμοστή ενισχυτικού γεμίσματος κατασκευής ΗΠΑ τύπου Μ1. Η συσκευή προσαρμόζεται(βιδώνεται) στην πλάγια οπή παγιδεύσεως που φέρουν οι νάρκες αυτές και χρησιμοποιείται ακριβώς όπως οι υφιστάμενες, εν χρήση υπάρχουσες συσκευές(μηχανισμοί)  παγιδεύσεως αυτού του τύπου ναρκών.  

O σκοπός του συστήματος είναι η αναβάθμιση των συγκεκριμένου τύπου Α/Τ ναρκών με την μετατροπή αυτών σε νάρκες πλήρους πλάτους.  Οι νάρκες αυτές πυροδοτούνται μηχανικά από την πίεση που εξασκεί ο στόχος επί της πάνω πλευράς τους. Ό τρόπος τοποθέτησής τους για να είναι  αποτελεσματική η χρήση τους, απαιτεί συγκεκριμένο προσανατολισμό με μέτωπο προς το στόχο. Εάν για κάποιο λόγο ο στόχος προσεγγίσει από τα  πλευρά ή με γωνία προς αυτές τότε η αποτελεσματικότητά τους με τον υπάρχοντα τρόπο στρώσης είναι αμφίβολη, εκτός εάν έχουν στρωθεί περισσότερες των εξ σειρές ναρκών. Η μεθοδολογία αυτή απαιτεί εκπαίδευση, αρκετό και εξειδικευμένο προσωπικό, μεγάλο αριθμό μεταφορικών οχημάτων και βέβαια μεγάλο χρόνο για την στρώση τους που είναι πολύπλοκη και φαίνεται στο σχήμα 6.

Η χρήση της συσκευής που λειτουργεί ηλεκτρονικά και αυτοματοποιεί τον εντοπισμό και την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων ναρκών, αναιρεί πολλά από τα παραπάνω μειονεκτήματα των ίδιων ναρκών όπως τώρα λειτουργούν. Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες του συστήματος αντιλαμβάνονται τον προσεγγίζοντα στόχο(άρμα) από οποιαδήποτε διεύθυνση και αν πλησιάζει ενεργοποιώντας την νάρκη σε συγκεκριμένη ακτίνα από αυτήν. Με την εφαρμογή της συσκευής αυτής μειώνεται δραματικά ο αριθμός των ναρκών για την επίτευξη ίδιου αποτελέσματος με τις συμβατικά λειτουργούσες νάρκες(εκτιμάται ότι θα ελαττωθεί  στο 1/3 με ¼).  Η μείωση του αριθμού των ναρκών συμπαρασύρει σε ανάλογη μείωση τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού στρώσης, των οχημάτων μεταφοράς και του αντίστοιχου χρόνου στρώσης του ναρκοπεδίου. Το πλεονέκτημα που θα αποκτήσει ο επιχειρησιακός διοικητής την ώρα της μάχης από τις αναβαθμισμένες νάρκες είναι   ιδιαίτερα σημαντικό. 

 Σοβαρό επίσης πλεονέκτημα αποτελεί το ότι η εφαρμογή της συσκευής δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση καθότι ο τρόπος που προσαρμόζεται στην νάρκη είναι ίδιος με αυτόν της τοποθέτησης των ήδη υπαρχόντων και εφαρμοζόμενων μηχανισμών παγιδεύσεων των ναρκών, για τους οποίους υπάρχει πρόνοια εκπαίδευσης του προσωπικού. Πέραν τούτων ο ηλεκτρονικός πυροδοτικός μηχανισμός εξασφαλίζει ασφαλή διέλευση σε ανθρώπους και ζώα, σε αντίθεση με τον συμβατικό μηχανικά λειτουργούντα τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων ναρκών, που εκρήγνυται δεχόμενος βάρος περίπου 95-130 κιλών, κάτι που δεν διασφαλίζει ασφαλή διέλευση εύσωμου ανθρώπου ή μεγάλου ζώου.

 Το κόστος της συσκευής εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 300 €, με το κέρδος του κατασκευαστή ενσωματωμένο.   Μία νάρκη Μ15 ή Μ6 κοστίζει περί τα 150 - 200 €. Μία σύγχρονης τεχνολογίας αντίστοιχη νάρκη κοστίζει άνω των 1000 €. Επομένως το κέρδος από την εφαρμογή της συσκευής είναι προφανές, δεδομένου και του προστιθέμενου κόστους από την καταστροφή των ναρκών αυτών λόγω παλαιότητας. Σαν κέρδος(Κε) του χρήστη θα πρέπει να νοηθεί η διαφορά του κόστους κτήσης(Κτ) της συσκευής από το κόστος κτήσης(Κκ) μιάς τελευταίας γενιάς νάρκης στο οποίο πρέπει να προστεθεί το κόστος(Κφ) καταστροφής των παλαιάς τεχνολογίας υφισταμένων ναρκών.  Δηλαδή Κε=Κτ-(Κκ+Κφ).  Μία πιθανή οικονομική προσέγγιση είναι και η παρακάτω : Kε = 300€ - (1200€ +Κφ)= 900€+Κφ για κάθε αναβαθμισμένη νάρκη παλαιάς τεχνολογίας.  Εκτιμάται ότι το τελικό κέρδος του χρήστη θα πρέπει να κυμανθεί περίπου στα 900€, καρπούμενου και το τυχόν κόστος που θα προέκυπτε από την καταστροφή, αν αποφασισθεί απόσυρση  των υφισταμένων ναρκών.

Τέλος θα υπάρξει πιθανό κέρδος και από την μη χρήση των έως σήμερα συμβατικών μηχανισμών ενεργοποίησης της νάρκης που λειτουργούν δια πιέσεως(πυροκροτητών), τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο κυρίως σε ασφάλεια για το προσωπικό που τους τοποθετεί, καθότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για το διάστημα της απασφάλισης, τοποθέτησης στη νάρκη και την τοποθέτηση αυτής εντός του εδάφους.  Με την εφαρμογή της μικροηλεκτρονικής συσκευής δεν θα υπάρχουν τα παραπάνω προβλήματα διότι η νάρκη θα ενεργοποιείται με ένα απλό πάτημα ενός μηχανικού κομβίου ή θα ενεργοποιείται από απόσταση ηλεκτρονικά, δυνατότητα που είναι δυνατόν να υποστηριχθεί από την συσκευή.  Από τη στιγμή που ενεργοποιείται ηλεκτρονικά η νάρκη δεν εκρήγνυται ακόμη και αν πατήσουμε πάνω της διότι οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες της συσκευής αναγνωρίζουν  τις ηλεκτρονικές υπογραφές ανθρώπων, ζώων , μικρών οχημάτων και τις διαχωρίζουν από τις αντίστοιχες αρμάτων μάχης , ΤΟΜΠ και ΤΟΜΑ.  Εάν ο χρήστης επιθυμεί, δύναται να χρησιμοποιήσει την νάρκη ως συμβατική, ή και με τους δύο τρόπους τον δια συμβατικής ή τον δια της προτεινόμενης ηλεκτρονικής  ενεργοποίησης της νάρκης.

Γενικά εκτιμάται ότι η εφαρμογή της συσκευής αξιοποιεί τα μέγιστα τους  ήδη πεπαλαιωμένους περιγραφόμενους άνω τύπους ναρκών και θα συμβάλλει στην αύξηση της μαχητικής ισχύος των ενόπλων δυνάμεων που θα την υιοθετήσουν, ισχυροποιώντας μακροπρόθεσμα και την πολεμική βιομηχανία της χώρας αυτής.Η εφεύρεση περιγράφεται παρακάτω, με τη βοήθεια ενός παραδείγματος και με αναφορά στα συνημμένα σχέδια στα οποία :  

Tα σχήματα δείχνουν μία νάρκη παλαιάς τεχνολογίας(65) σε πλάγια όψη και κάτοψη αντίστοιχα,  η οποία φέρει τον συμβατικό μηχανισμό πιέσεως(66). Επί της πλάγιας οπής παγιδεύσεως(3) που φέρει πάσα προσαρμόζεται η συσκευή(1), στην οποία ξεχωρίζει το υποσύστημα ενεργοποίησης με την κυλινδρική θήκη(2) που θα φιλοξενήσει το ηλεκτρικό καψύλλιο(4).  

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ο προσαρμοστής τύπου Μ1(20), του οποίου η αριστερή φαινόμενη πλευρά προσαρμόζεται(βιδώνεται) επί του κορμού της νάρκης ενώ στο σχήμα 4 αποτυπούται σχηματικά ένας ηλεκτρικός πυροκροτητής(4) με τα δύο του άκρα(καλώδια).           

Στο παρακάτω σχήμα  αποτυπούται ο σήμερα ισχύον(13) τρόπος στρώσης των ναρκών(65) που χρησιμοποιούν τον μηχανικό μηχανισμό ενεργοποίησης. Εδώ φαίνεται να είναι κάθετο το μέτωπο του ναρκοπεδίου ως προς το προσεγγίζον άρμα-στόχο(19). 

Δέστε Video(wmv): oldtype (σημερινή μέθοδος στρώσης ναρκοπεδίων)

  Αντίστοιχα στο επόμενο σχήμα  φαίνεται ο νέος τρόπος(14) στρώσης των ιδίων ναρκών ναρκών(65) που χρησιμοποιούν τον μηχανικό μηχανισμό ενεργοποίησης(1). Οι νάρκες στρώνονται σε μία σειρά(ευθεία ή τεθλασμένη) με 4 μέτρα απόσταση μεταξύ τους, το δε μέτωπο του ναρκοπεδίου ως προς το προσεγγίζον άρμα-στόχο(19) δεν είναι απαραίτητο να είναι κάθετο.    

Δέστε Video(wmv): newtype (η πρότασή μας για τη στρώση ναρκοπεδίων με τη χρήση του συστήματος αυτού)

 

Στο επόμενο σχήμα  φαίνεται το σημείο του άρματος(15) στο οποίο  προκαλείται η καταστροφή και είναι η αρχή της ερπύστριάς του.

Στο επόμενο σχήμα  φαίνεται η αρχιτεκτονική του συστήματος.  Παρουσιάζεται η συσκευή, της οποίας το ηλεκτρονικό τμήμα(4) προσαρμόζεται σταθερά στην θήκη ενθυλάκωσης(3)  του  ηλεκτρικού καψυλλίου(2) και τον προσαρμοστή Μ1(7), βιδωμένο επί του κυλινδρικού θύλακα ενθυλάκωσης του ηλεκτρικού καψυλλίου.  Επί της κυρίως συσκευής διακρίνονται σχεδιασμένα τα κύρια υποσυστήματα αυτής που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, και  είναι η μνήμη τύπου RAM, η μνήμη τύπου EPROM, τα  αισθητήρια(10), οι συσσωρευτές (45) που τροφοδοτούν το  σύστημα με την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια και τέλος ο μικροελεγκτής(43).

Στο επόμενο σχήμα  φαίνεται σκαρίφημα με λεπτομέρειες από το σχεδιασμό του συστήματος.

 

Η τυχόν εφαρμογή της συσκευής ενεργοποίησης ναρκών με ηλεκτρονικό τρόπο και σε άλλες αντιαρματικές νάρκες παλαιάς τεχνολογίας πλην των Μ15, Μ6 και Μ6Α2, που χρησιμοποιούν για την πυροδότησή τους μηχανισμό πιέσεως και φέρουν κυλινδρική οπή παγιδεύσεως διαφόρου όμως διατομής από αυτές(πχ  αντιοχηματικές νάρκες M7A2, M7A1, M7 κατασκευής ΗΠΑ) καθιστά επιτακτική την κατασκευή συσκευών – βαθμίδων οι οποίες θα λειτουργούν σαν προσαρμοστές μεταξύ των οπών παγιδεύσεως και του κυλινδρικού προσαρμοστή της συσκευής. Τέτοιες συσκευές - ενδιάμεσοι προσαρμοστές, κυλινδρικού σχήματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ρόλο υποδιαμετρήματος ή υπερδιαμετρήματος για να καταστεί δυνατή η ζεύξη της διαφορετικού διαμετρήματος οπής παγιδεύσεως της προς χρήση νάρκης με τον κυλινδρικό προσαρμοστή της συσκευής. Αυτές οι συσκευές-ενδιάμεσες βαθμίδες θα φέρουν κεφαλή(αρσενικού τύπου) αναλόγου διατομής με αυτή της νάρκης, θα προσαρμόζονται επί της οπής παγιδεύσεώς  της και στο οπίσθιο τμήμα τους (θηλυκού τύπου) θα προσαρμόζεται ο κοινός κυλινδρικός προσαρμοστής(2).   Το υλικό κατασκευής του περιβλήματος των υπερ και υπο – προσαρμοστών θα είναι το ίδιο με αυτό που θα κατασκευασθεί το κυλινδρικό περίβλημα του ηλεκτρικού πυροκροτητή.

Ο τρόπος που λειτουργεί η συσκευή περιγράφεται παρακάτω. Με την προσαρμογή της συσκευής επί της νάρκης και το πάτημα ενός κομβίου(push button), ή από απόσταση με ηλεκτρονικό τρόπο ενεργοποιούμενη, αρχίζει η συνεχής δειγματοληψία με ρυθμό 100 δείγματα το λεπτό από κάθε αισθητήρα και η μετάδοση των μετρήσεων στην σειριακή θύρα.  Ο μικροελεγκτής παραλαμβάνοντας τα δείγματα-τιμές από τους αισθητήρες, συγκρίνει συνεχώς κάθε ένα από αυτά με προκαθορισμένες τιμές που έχουμε τοποθετήσει στη μνήμη του και που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπογραφές από τα τρία αντικείμενα-στόχους, βάσει 3 πινάκων των 256 τιμών έκαστος που υπάρχουν στην μνήμη του.  Σε περίπτωση που υπάρξει τιμή κατάλληλη(εντοπισμός στόχου) και στους τρεις πίνακες, τότε στέλνει συνεχώς στην έξοδο του συστήματος ένα ΄΄μπιτ΄΄ δηλαδή μία ηλεκτρική τάση 5 volt.  Αυτή η τάση μεταφέρεται από τα δύο καλώδια-ακροδέκτες στο ηλεκτρικό καψύλλιο το οποίο ενεργοποιείται και στη συνέχεια ενεργοποιεί εκ συμπαθείας τον προσαρμοστή Μ1(20) ο οποίος εκρήγνυται με συνέπεια την ενεργοποίηση της νάρκης.  

Ο καθορισμός λειτουργίας του συστήματος είναι εντελώς αυτοματοποιημένος. Η μέγιστη συχνότητα δειγματοληψίας καθορίσθηκε στα 100 Χέρτζ (Ηz). Όσον αφορά το υποσύστημα  συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, η πλατφόρμα του συστήματος περιλαμβάνει τον επεξεργαστή, το τμήμα μνήμης και τον αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα. Σε αυτήν γίνεται ο έλεγχος των τριών υποσυστημάτων, η διαδικασία της με τεχνική μιας τύπου κυκλικής δομής μνήμης(software circular buffer) αποθήκευσης των μετρήσεων και η επεξεργασία τους συνοδευόμενη από την τελική έξοδο σήματος 5 v ή μεγαλύτερης αν απαιτηθεί, στην περίπτωση εύρεσης κατάλληλης τιμής στην έξοδο του συστήματος(εντοπισμός στόχου). Την καρδιά του συστήματος αποτελεί είναι ένας 8-μπιτ μικροελεγκτής που πραγματοποιεί την επεξεργασία των σημάτων των οκτώ  αναλογικών καναλιών που καταλήγουν σε αυτόν. Με δεδομένη την ταχύτητα των μέσης κλάσης μικροελεγκτών να κυμαίνεται  μεταξύ 4 έως  10 ΜHz,  μία ταχύτητα δειγματοληψίας της τάξης των 10msec ή αλλιώς 100 δείγματα ανά δευτερόλεπτο κρίθηκε σαν απόλυτα ικανοποιητική. Με την παραπάνω ταχύτητα ένας από τους οκτώ αισθητήρες έχει δυνατότητα απόδοσης 12 δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο.

 Η πιστοποίηση λειτουργίας της συσκευής έγινε με ένα πρωτότυπο που έχω αναπτύξει. Με την χρήση της πρωτότυπης αυτής συσκευής που δειγματοληπτεί ταυτόχρονα από 8 ανεξάρτητους αναλογικούς ηλεκτρονικούς αισθητήρες, και μεταφέρει συνεχώς τις τιμές αυτών σε 8 ανεξάρτητα ASCII αρχεία, έχω κατά καιρούς πραγματοποιήσει προκαθορισμένες μετρήσεις διάφορων αντικειμένων στόχων. Tα αντικείμενα είναι οι στόχοι που περιγράφονται παραπάνω (άρματα μάχης, ΤΟΜΠ ή ΤΟΜΑ), αλλά και άλλα διερχόμενα αντικείμενα όπως είναι άνθρωποι, ζώα , δίκυκλα και μικρά ΙΧΕ οχήματα, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα πλήρως διακριτών τιμών για την πλήρη διάκριση των αντικειμένων αυτών. Οι μετρήσεις έγιναν με την χρήση ηλεκτρονικών και μη αισθητήρων (συνολικά 9) που χρησιμοποίησα μετά από επιτυχή πολυετή διεξαγωγή πειραμάτων και η οποία έρευνα, με οδήγησε στην παρατήρηση ότι οι τιμές για κάθε εξετασθέν αντικείμενο-στόχο είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους.  Οι τιμές αυτές που έχουν κατά καιρούς ληφθεί από τις μετρήσεις είναι σε κλίματα τιμών 0-255 (8-bit = 2^8=256).   Ακολούθησε η φάση επιλογής κατάλληλων αισθητήρων από τον συνδυασμό των οποίων προέκυψε ο συνδυασμός αριθμού από αυτούς για τους οποίους θα ήταν απόλυτα διακριτή η ΄΄ηλεκτρονική υπογραφή΄΄ των αντικειμένων-στόχων, ώστε να ενεργοποιηθεί η νάρκη εάν διήρχετο άρμα, ΤΟΜΠ ή ΤΟΜΑ, δίπλα ή άνωθέν της σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστά, αλλά ταυτόχρονα να αποκλεισθεί η περίπτωση ενεργοποίησής της εάν πχ. θα διήρχετο πλησίον της ένας σκύλος. 

 PATENT  Publication number: GR1004442  Publication date: 2004-6-4        >> Δείτε την ευρεσιτεχνία αυτή    

Inventor: STROMATIAS KONSTANTINOS EVANGE
Applicant: STROMATIAS KONSTANTINOS EVANGE
Classification:- international: -IPC8-GO1S   7/38
Data supplied from the www.obi.gr     

             

>> Περισσότερες πληροφορίες  
 
home | about us | sitemap | contact | industrial applications | defensive applications