επιστροφή

 

Εφευρέσεις  του δομητή αυτού του ιστότοπου  

   in english  

 

 

 

 

 

 

 

 


     

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  

1.   Φορητή συσκευή ενεργοποίησης αντιαρματικών ναρκών με ηλεκτρονικά μέσα.  Μικροηλεκτρονικό σύστημα πραγματικού χρόνου, με χρήση πολλαπλών αισθητήρων, που εντοπίζει και ταυτοποιεί τις ηλεκτρονικές υπογραφές των αντικειμένων που κινούνται στην επιφάνεια της γης και ανάλογα ενεργοποιεί ή μη την νάρκη σε προκαθορισμένη απόσταση από αυτά.  (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 1004442 ,   18-3-2003 ΟΒΙ) . 

2.  Φορητό, πολυμορφικό, ηλεκτρονικό, σύστημα καταστροφής κινουμένων   επίγειων   στόχων. Εξυπνο σύστημα στο οποίο ο επιθυμητός βαθμός προσβολής του στόχου (καταστροφή, μερική εξουδετέρωση, ολική καταστροφή) προκαθορίζεται από τον χρήστη, με την  επιλογή κατάλληλης πολυμορφικής ‘΄θήκης΄΄ η οποία συμπληρώνεται με εκρηκτική ύλη ΤΝΤ ανάλογα με την υφή του στόχου κατά περίσταση. Επιλύει αποτελεσματικά το πρόβλημα ‘’απαγόρευσης χρήσης κατά προσωπικού ναρκών’’  που πολλές χώρες έχουν συνυπογράψει. Η ιδιότητά του να μη επηρεάζεται από προσεγγίσεις και διελεύσεις ανθρώπων ή ζώων το καθιστούν ιδανικό για να επιλύσει σοβαρά προβλήματα πρόωρων ή ανεπιθύμητων εκρήξεων από διεισδύσεις λαθρομεταναστών και ζώων σε ναρκοθετημένους χώρους. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 1004848,   7-4-2004 ΟΒΙ).  

3. Ηλεκτρονική συσκευή επιτήρησης εδάφους και ενεργοποίησης οπλικών συστημάτων. Πρότυπη, φορητή, αυτόνομη ενεργειακά συσκευή, χαμηλού κόστους, εντοπίζουσα σε πραγματικό χρόνο με χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας αντικείμενα, κινούμενα επί του εδάφους, μεταδίδουσα συνεχώς πληροφορίες για αυτά, ενσύρματα ή ασύρματα σε απόμακρο υπολογιστικό σύστημα ή δορυφόρο με δυνατότητα εκμετάλλευσης των κυψελοειδών επικοινωνιακών συστημάτων επικοινωνιών (κινητή τηλεφωνία) και ανταλλαγή δεδομένων με αυτά σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει πληροφορίες για προσεγγίζοντα αντικείμενα ενσύρματα ή ασύρματα σε ανεξάρτητα οπλικά συστήματα ικανά να πυροδοτούν αυτόματα ή με απόμακρο χειρισμό, πυραύλους, νάρκες κλπ οπλικά συστήματα. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 1004706,   10-3-2004 ΟΒΙ) . 

4. Πολυμορφικό, σύστημα ασφαλείας ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Χαμηλού κόστους πολυμορφικό σύστημα με το οποίο παρέχεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα που θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα με εξωτερική προσβολή σε προσωπικούς υπολογιστές, ή διασυνδεδεμένους σε δίκτυο περιλαμβανομένων διακομιστών δικτύου, με προστασία  όλου του δικτυακού φορέα.  (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20040100421,   27-10-2004 ΟΒΙ)  

5.  Σύστημα   εκτροπής  ηλεκτρομαγνητικών   και   λοιπών  ακτινοβολιών (STEALTH) Σύστημα μικρού όγκου και χαμηλού κόστους ανάπτυξης σκοπό έχον να παραπλανήσει τον αντίπαλο ως προς τα χωρικά, μορφολογικά και λοιπά στοιχεία ύπαρξης του επιθυμητέου να αποκρυβεί στόχου. Στηρίζεται στην δημιουργία ενεργητικών πεδίων και στην ιδιότητά τους να ανακλούν κυματισμούς όπως αυτοί των ραδιοκυμάτων και ηλεκτρομαγνητικού φάσματος εν γένει, δημιουργώντας ζωντανή ασπίδα προστασίας γύρω από τον στόχο εν είδη βιολογικού ανακλαστήρα από ενεργειακά πεδία ‘πλάσματος’, δηλαδή κβάντων ενέργειας. Η εφαρμογή της εφεύρεσης καθιστά αναποτελεσματική την χρήση του συνόλου των υπαρχόντων σήμερα εν χρήση κατευθυνομένων βλημάτων και συστημάτων εντοπισμού με χρήση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αποτελεί το πρώτο βήμα και ίσως τον οδηγό για την ανάπτυξη ισχυρών μορφογενετικών πεδίων που στο εγγύς μέλλον θα καλύπτουν όχι μόνο οχήματα, σκάφη και πλοία αλλά ολόκληρες εδαφικές περιοχές και όχι μόνο από συγκεκριμένες ακτινοβολίες αλλά σύγχρονα οπλικά συστήματα , μετεωρίτες και παντοδαπής φύσεως δυνάμεις. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 2040100475,   8-12-2004 ΟΒΙ).  

6. Σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών από μέσες αποστάσεις και βάθη Η εφεύρεση αφορά σύστημα που λειτουργώντας σε πραγματικό χρόνο, ανιχνεύει από 300- 1000 μέτρα και σε βάθος 4-5 μέτρα τη διέλευση ή σταθερά εγκατεστημένες εκρηκτικές ύλες και μείγματα.  Η συσκευή παρέχει έγκαιρα στο χειριστή του την ακριβή κατεύθυνση(αζιμούθιο) του στόχου με δυνατότητα και έγκαιρης απεικόνισης ηλεκτρονικού σήματος σε πολλαπλούς φορείς, όπως κέντρα ελέγχου, συστήματα εγκαίρου  προειδοποιήσεως(C4ISR) κλπ. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 2040100482,   16-12-2004 ΟΒΙ).    

 7.  Σύστημα υλοποίησης πολυεπίπεδης ασφάλειας ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Χαμηλού κόστους σύστημα το οποίο ενθυλακώνεται σε προσωπικούς ή δικτυακούς υπολογιστές και δια του οποίου παρέχεται απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά την μη επικοινωνία δύο ή τριών συστημάτων διαφορετικής διαβάθμισης ασφαλείας τα οποία πρέπει να λειτουργούν στην ίδια μηχανή (υπολογιστή) αλλά σε καμία περίπτωση να μη ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους. Κατάλληλο τόσο για οικιακή χρήση, όσο και από μεγάλους οργανισμούς, εκπαιδευτικούς φορείς και γενικά όσους επιθυμούν πρόσβαση σε αδιαβάθμητα δίκτυα όπως το ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ενώ παράλληλα πρέπει να εργασθούν σε διαβαθμισμένα ή και άκρως διαβαθμισμένα δίκτυα πληροφοριών στην ίδια μηχανή.  (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 2040100488,   21-12-2004 ΟΒΙ).  

8.  Επίγειο, φορητό σύστημα, εντοπισμού και καταστροφής πολύ χαμηλά ιπτάμενων Ελικοπτέρων, Αεροσκαφών, Χόβερκραφτ και λοιπών μέσων.  Επίγειο σύστημα που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, στηριζόμενο στην αρχή της αναγνώρισης ηλεκτρονικών προτύπων, δυνάμενο να απαγορεύσει την προσγείωση όλων ανεξαρτήτως των ιπτάμενων μέσων, την διέλευση χόβερκραφτ όλων των διαστάσεων αλλά και  την απαγόρευση κάθε είδους αεραποβάσεων με χρήση ελικοπτέρων ή ρίψη αλεξιπτωτιστών. Η χρήση του είναι ιδανική για απαγόρευση εχθρικών  αεραποβάσεων επιχειρούμενη από κάθε γνωστό ιπτάμενο μέσο και εξασφάλιση περιοχών μετόπισθεν οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ζώνες ρίψεως αλεξιπτωτιστών ή ζώνες προσγειώσεως ελικοπτέρων ή οιοδήποτε εναέριων μέσων ή περιοχές προσγειάλωσης ή κίνησης χόβερκραφτ. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20050100163,   31-3-2005 ΟΒΙ) .

9. Αμφίβιο σύστημα ταχείας ανάπτυξης κατά αποβατικών και  αεραποβατικών   Επιχειρήσεων Στηριζόμενο στην αρχή της αναγνώρισης ηλεκτρονικών προτύπων το σύστημα αφορά στην απαγόρευση εχθρικών αποβάσεων και αεραποβάσεων επιχειρούμενη από κάθε γνωστό μέσο και την εξασφάλιση περιοχών, ακτών αποβάσεων, βραχονησίδων και μικρονησίδων όσο και περιοχών μετόπισθεν οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ζώνες ρίψεως αλεξιπτωτιστών ή ζώνες προσγειώσεως ελικοπτέρων και γενικά εχόντων ανάγκη επιτήρησης και εξασφάλισης περιοχών. Επιλύει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ταχείας ναρκοθέτησης ακτών, του θαλάσσιου χώρου προ των ακτών και των περιοχών στις οποίες αναμένονται αεραποβάσεις και ρίψεις αλεξιπτωτιστών. Είναι ιδανικό για χρήση στην παράκτια άμυνα νησιών που παρουσιάζουν μεγάλες ακτές κατάλληλες για απόβαση και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να στρωθούν με νάρκες από τον καιρό της ειρήνης λόγω του τουρισμού ή άλλης αιτίας. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20050100185,   11-4-2005 ΟΒΙ). 

10. Μετατροπή ναρκών παλαιάς τεχνολογίας σε σύγχρονες ηλεκτρονικά ενεργοποιούμενες, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης.  Μεθοδολογίες και συσκευές με τη χρήση των οποίων μετατρέπονται τόσο οι κατά προσωπικού όσο και οι αντιαρματικές συμβατικές νάρκες παλαιάς τεχνολογίας που χρησιμοποιούν μηχανικά η χημικά λειτουργούντες πυροκροτητές σε νάρκες σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα  πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έκρηξης και χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση του στόχου και την ενεργοποίηση της νάρκης σε κατάλληλη προκαθορισμένη απόσταση από τον χρήστη. Με την εφεύρεση αξιοποιούνται πλήρως οι παλαιάς τεχνολογίας συμβατικές νάρκες, επιλύεται τόσο το πρόβλημα της δημιουργίας μη επιθυμητών απωλειών που προκαλείται από ενεργοποίηση των κατά προσωπικού ναρκών παλαιάς τεχνολογίας, όσο και το αυτό της σημαντικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την δεδομένη ανάγκη καταστροφής τους.  (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20050100074,   17-2-2005 ΟΒΙ).  

11. Κυλιόμενα συστήματα ταχείας ανάπτυξης κατά αποβατικών επιχειρήσεων και  άμυνας επί τοποθεσίας. Ταχείας ανάπτυξης σύστημα ανίχνευσης και καταστροφής προκαθορισμένων στόχων που κινούνται πάνω από το έδαφος, καλύπτοντας  όγκο σχήματος κανονικού εξαέδρου, εντός του οποίου ενεργοποιούνται οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες του, διαστάσεων μήκους 20 μέτρων, πλάτους 10 μέτρων και ύψους κυμαινόμενου από 10 έως 50 μέτρων.  Ο εντοπισμός αλλά και η ταυτοποίηση των προκαθορισμένων στόχων πραγματοποιείται αυτόματα με τη χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας. Με την εφεύρεση επιλύεται το πρόβλημα της καταστροφής των στρωθέντων ναρκοπεδίων από τις φίλιες δυνάμεις λόγω του συνεχούς προπαρασκευαστικού βομβαρδισμού του προς αποβίβαση εχθρού στην ακτή. Οι ηλεκτρονικές αυτές νάρκες κατά οχημάτων – αρμάτων ευρισκόμενες σταθερά μέσα σε μεταλλικό σκελετό που σχηματίζει σφαίρα εκσφενδονίζονται δια χειρός και κυλίονται προς την ακτή από τις κατεχόμενες φίλιες θέσεις (ορύγματα μάχης) λίγο πριν ο εχθρός εξέλθει στην ακτή. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20050100298,   15-6-2005 ΟΒΙ).  

12. Μη επανδρωμένοι αυτοκατευθυμένοι επί στόχου φορείς μεταφοράς εκρηκτικών υλών και λοιπών οπλών με δυνατότητες υποβρύχιας πλεύσης. Μη επανδρωμένοι, αυτοκατευθυνόμενοι επί στόχου, διάφορων διαστάσεων και κατασκευαστικών δομών υλικών  πολυμορφικοί φορείς (θαλάσσια UAVS) με δυνατότητα υποβρύχιας πλεύσης, που ενθυλακώνουν και μεταφέρουν οπλικό σύστημα δημιουργίας ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού παλμού του οποίου η τεχνογνωσία ανάπτυξης περιγράφεται και κατοχυρώνεται ή τορπιλών ή άλλων οπλικών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιώντας προηγμένη μικροηλεκτρονική τεχνολογία  ανιχνεύουν, και ταυτοποιούν προκαθορισμένους στόχους κινούμενα αφ’εαυτών ή με απόμακρη πλοήγηση προς αυτούς, ενεργοποιώντας αυτόματα το οπλικό σύστημα που φέρουν, όταν υπάρξουν κατάλληλες προκαθορισμένες συνθήκες. Χρησιμοποιούνται επίσης στην ξηρά και στον αέρα για επιχειρήσεις αεράμυνας και δημιουργία χώρων καταστροφής τεθωρακισμένων σχηματισμών. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20060100001,   2-1-2006 ΟΒΙ).  

.13. Mέθοδος και σύστημα μακροσκοπικής περιμετρικής ακτίνας σάρωσης που  εντοπίζει έως έξι διαφορετικές διακριτές υλικές δομές  Μέθοδος και σύστημα ανίχνευσης και εντοπισμού μέχρι έξι διαφορετικών διακριτών υλικών δομών με χρήση συνεχώς εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που σαρώνουν σε γωνία 360 μοιρών στο γήινο οριζόντιο επίπεδο, σε ακτίνα σάρωσης μεγαλύτερη των 1000 μέτρων από το σημείο έρευνας και σε βάθη εντός του εδάφους και του ύδατος που ξεπερνούν τα οκτώ μέτρα, μη επηρεαζομένων από προκαλύπτοντες όγκους, προκαθορισμένη υλική δομή, στηριζόμενη στη θεωρία δημιουργίας μαγνητικών κόμβων. Η χρήση της εξασφαλίζει από διέλευση εκρηκτικών υλών διόδους, αερολιμένες, πλοία, εκθεσιακά κέντρα, πολυκαταστήματα, σιδηροδρομικούς σταθμούς, θέσεις ελέγχου συνόρων, κυβερνητικά κτίρια,  στρατιωτικά ιδρύματα, VIP χώρους κλπ. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 1005224,   7-11-2005 ΟΒΙ).  

14. Αποπυκνωτής  γεωπαθογόνων μαγνητικών  πεδίων χαμηλής συχνότητας. Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο και μία εφαρμογή της μεθόδου υπό μορφή αυτόνομου συστήματος – φορητής συσκευής πολύ μικρού βάρους, που έχει την ικανότητα αποπύκνωσης γεωπαθογόνων μαγνητικών πεδίων χαμηλής συχνότητας που προέρχονται από γνωστά και μη φαινόμενα όπως τους γεωπαθογόνους κόμβους του HARTMANN ή αλλιώς τις γραμμές του πλέγματος Hartmann (Hartmann grid lines), τα ασθενή μορφογενετικά πεδία, την αντήχηση Schumann (Schumann Resonance), το φαινόμενο ‘Curry net’, την επονομαζόμενη ‘ακτινοβολία μαύρου ύδατος’ (black water radiation), και πολλά άλλα. Εκτρέπει και αραιώνει την πυκνότητα (ένταση) αυτών των πεδίων με άμεσα αποτελέσματα στην προαγωγή της ανθρώπινης υγείας και την ανακούφιση του οργανισμού μας από τις αόρατες αλλά επικίνδυνες επιρροές τους. (αρ. /Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από ΟΒΙ). (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20060100087, 6-6-06 ΟΒΙ).  

15. Mέθοδος και σύστημα μακροσκοπικής περιμετρικής ακτίνας σάρωσης που  εντοπίζει έως άπειρο αριθμό διαφορετικών διακριτών υλικών δομών. Μέθοδος και σύστημα ανίχνευσης και εντοπισμού άπειρου θεωρητικά αριθμού διακριτών υλικών δομών’ σε ακτίνα σάρωσης μεγαλύτερη των 1000 μέτρων από το σημείο έρευνας και σε βάθη εντός του εδάφους και του ύδατος που ξεπερνούν τα οκτώ μέτρα, μη επηρεαζομένων από προκαλύπτοντες όγκους, προκαθορισμένη υλική δομή, στηριζόμενη στη θεωρία δημιουργίας μαγνητικού συντονισμού. Η χρήση της εξασφαλίζει τον εντοπισμό οιασδήποτε εκρηκτικής ύλης σε αποστάσεις πολύ πλέον των 1000 μέτρων.  (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20060100352,   16-6-2006 ΟΒΙ).

16. Μέθοδος και συστήματα σημειακού προσδιορισμού υλικών δομών από μεγάλες αποστάσεις με σύγχρονη ψηφιακή καταγραφή τους  σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) Μέθοδοι και συστήματα ανίχνευσης και εντοπισμού άπειρου θεωρητικά αριθμού διακριτών υλικών δομών σε ακτίνα σάρωσης μεγαλύτερη των 30.000 μέτρων, μη επηρεαζομένων από προκαλύπτοντες όγκους, προκαθορισμένη υλική δομή, στηριζόμενη στη θεωρία δημιουργίας μαγνητικού συντονισμού. Η μέθοδος με τη χρήση 2 εντοπιστών – συσκευών εντοπίζει σημείο στην επιφάνεια του εδάφους, το οποίο καταγράφεται σε ψηφιακή βάση δεδομένων. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20070100067, 28-2-2007 ΟΒΙ)

17. Μέθοδος και σύστημα λύτρωσης από κινδύνου ζωής συνέπεια τροχαίου ατυχήματος. Σύστημα με το οποίο εντοπίζονται άμεσα, οχήματα που έχουν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα σε απρόσιτες περιοχές ή ώρες που το ατύχημα δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό από τρίτους, με αποτέλεσμα να είναι άμεσος ο κίνδυνος απώλειας της ζωής των εμπλεκομένων προσώπων σε αυτό.  Κάνει εφικτή την άμεση και ταχύτατη, σε πρώτη φάση, από αέρα, αποστολή βοήθειας, λόγω αυτόματης ενεργοποίησης μιας συσκευής που υπάρχει εγκατεστημένη σταθερά μέσα στο όχημα, που αντιλαμβανόμενη αυτόματα το τροχαίο ατύχημα ή την ανατροπή του οχήματος, γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη θέση του οχήματος, τη μεταδίδει άμεσα με κινητής τηλεφωνίας σε ειδικό κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων, που συντονίζει συνεχώς το έργο της διάσωσης και ενημερώνει τους δημόσιους φορείς (τροχαία, πυροσβεστική, ασθενοφόρα). (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας GR 2009100509,  2009-9-17  ΟΒΙ)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα :  http://www.cgri.gr\patentsgr.htm  όπως και στους ιστότοπους                    http://www.obi.gr -> ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ   (Ελληνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) και  http://gr.espacenet.com ->  stromatias   (Πανευρωπαικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών).

Το έργο της ομάδας έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό από αναφορές σε αρκετές εκπομπές του γνωστού δημοσιογράφου κου Χαρδαβέλα στο ALTER TV , στη σειρά εκπομπών '' ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΥ ''    >> Δες σχετικό Video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 


Ο
 
  copyright © ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ