επιστροφή

 

το έργο του δομητή αυτού του ιστότοπου  

   in english  

 

 

 

 

 

 

 

 


     

Ο Κων/νος Ε Στρωματιάς είναι σχεδιαστής συστημάτων, ερευνητής και εφευρέτης. Μέχρι το Μάρτιο του 2009 ήταν εν ενεργεία Συνταγματάρχης και υπηρετούσε στο σώμα Ερευνας και Πληροφορικής του Ελληνικού Στρατού. Εχει στην κατοχή του 16 διπλώματα ευρεσιτεχνίας patentsgr.htm, νόμιμα κατοχυρωμένα στον Ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

 Πολλές από αυτές τις ευρεσιτεχνίες είναι εφαρμογές στρατιωτικής φύσεως, μερικές μάλιστα είναι αρκετά πρωτοποριακές, μία μάλιστα αφορά σύγχρονο όπλο, πολύ υψηλής ενέργειας που θα μπορούσε να κάνει άτρωτο το Αιγαίο από κάθε απειλή.  

 Σήμερα είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου, geopathetic institutegr.htm του οποίου είναι και ιδρυτής. Ασχολείται με έρευνα πάνω σε πολυποίκιλα πεδία researchgr.htm  που γενικότερα στοχεύουν  στην(ον) :  

·        Ισχυροποίηση της Εθνικής Αμυνας, με έμφαση στον ενιαίο αμυντικό χώρο Ελλάδας – Κύπρου   

·        Προαγωγή του Αντιτρομοκρατικού αγώνα

·        Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

·        Βελτίωση της Ανθρώπινης Υγείας από την βλαβερή επίδραση των φυσικών ακτινοβολιών (γεωπάθεια)

·        Εντοπισμό αρχαιότατων προκατακλυσμιαίων μνημείων

·        Προσδιορισμό των γεωενεργειακών χώρων, ρευμάτων και πεδίων σε Ελλάδα και Κύπρο και την κατανόηση  των μηχανισμών λειτουργίας τους

·        Αποτροπή  απωλειών ανθρώπινων ζωών μετά από τροχαίο ατύχημα.

·        Αποτροπή  αεροπορικών δυστυχημάτων

Αναλυτικότερα κατά τομέα :  

1.      Ισχυροποίηση της Εθνικής Αμυνας, με έμφαση στον ενιαίο αμυντικό χώρο Ελλάδας – Κύπρου  def_cat_prodgr.htm

Έχει σχεδιάσει και σε μερικές περιπτώσεις αναπτύξει 9 αμιγώς, οπλικά, συστήματα.                           Αυτά αφορούν αναβάθμιση πεπαλαιωμένου στρατιωτικού υλικού με σκοπό την αναβάθμισή του, τη μετατροπή του σε σύγχρονης τεχνολογίας πολεμικό υλικό, ώστε να καταστεί πλήρως αξιοποιήσιμο, να αυξηθεί ο κύκλος ζωής του και παράλληλα να αποφευχθεί η καταστροφή του, για την οποία θα απαιτηθούν επιπλέον κόστη. Επίσης έχει σχεδιάσει παθητικό σύστημα επιτήρησης ατραπών και ευαίσθητων περιοχών. 

 Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή και η ισχυροποίηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα στον τομέα τον μικροηλεκτρονικών συστημάτων συμβατικής  και μη τεχνολογίας, που πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση πλήρους ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ σε σύγχρονο ΑΜΥΝΤΙΚΟ υλικό.

Αναλυτικότερα ερευνώνται και αναπτύσσονται συστήματα σε τεχνολογικά πεδία και τομείς όπως :  

      ·     Ηλεκτρονικές βόμβες       ellhnvnaruro4.htm

·        Ενοποιημένα Αλληλεπιδρούντα Ηλεκτρονικά Ναρκοπέδια σε Ξηρά -Αέρα και Θάλασσα  ellhnvnaruro2.htm  Πρόκειται για ανάπτυξη ‘υπερσυστήματος’ που με την ενοποίηση οπλικών συστημάτων - επικοινωνιών - αισθητήρων επιτήρησης - επικοινωνιών - συστημάτων ασφαλείας - κέντρων ελέγχου και την προσθήκη μιας πλειάδας σύγχρονων εφευρέσεών μου, θα μπορούσε να κάνει τη χώρα ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην ανατολική Μεσόγειο. 

·        Ανάπτυξη ευφυών, αυτοκινούμενων, μη επανδρωμένων φορέων, επιχειρήσεων παραπλάνησης κάτω από τη θάλασσα, άπαντα υλοποιούμενα στην πράξη με την ανάπτυξη και χρήση τηλεκατευθυνόμενου από απόσταση ελέγχου και πλοήγησης, αυτομετακινούμενων ή μη, έξυπνων ηλεκτρονικών πλωτών ναρκοπεδίων που χρησιμοποιούν ειδικούς αυτοκινούμενους ή όχι, μη επανδρωμένους φορείς, (‘αυτόματα’) , διάφορων μεγεθών, υλικών κατασκευής και σχημάτων, φερόντων μεταβλητή ποσότητα διάφορων ειδών εκρηκτικών υλών ή τορπιλών ή οπλικών συστημάτων ή  όπλων δημιουργίας ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού παλμού, εχόντων πολλαπλές επικοινωνιακές ενσύρματες ή ασύρματες δυνατότητες τόσο μεταξύ τους όσο και  με κινητά ή σταθερά κέντρα διοικήσεως και ελέγχου ευρισκόμενα στη θάλασσα, στην ξηρά, τον αέρα ή το διάστημα,  με δυνατότητες αναγνώρισης των φιλίων τμημάτων, υπερπήδησης θαλάσσιων ανθυποβρυχιακών μεταλλικών δικτύων, ανάδυσης  και κατάδυσης στο ύδωρ, απορριπτόμενα από εναέρια μέσα.     empgr.htm

·        Ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής απαγόρευσης ευρείας περιοχής σε ξηρά - αέρα - θάλασσα και κάτω από αυτή   eniagr.htm

·        Συστήματα αναβάθμισης ναρκών ξηράς mineconvgr.htm

·        Πρωτοποριακά Συστήματα ασφαλείας υπολογιστικών συστημάτων multimorphgr.htm  και multilevelgr.htm

·        Έρευνα σε ενεργειακά πεδία και ενεργειακούς θόλους προστασίας , με Ανεπτυγμένο προϊόν σε πρωτοποριακή STEALTH τεχνολογία με χρήση ενεργειακού θόλου εκτροπής του Η/Μ φάσματος stealthgr.htm

·         Ολοκληρωμένες λύσεις για ευέλικτες ηλεκτρονικές νάρκες με δυνατότητες αναβάθμισης 1.600.000 ναρκών της χώρας και μετατροπή τους σε σύγχρονες ηλεκτρονικά λειτουργούσες πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης (με κέρδος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το Ελληνικό δημόσιο)  mitosgr.htm

·        αυτοματοποιημένο, φορητό, σύστημα εντοπισμού και καταστροφής προκαθορισμένων αντικειμένων -  στόχων που κινούνται στην επιφάνεια της γης.  Ο εντοπισμός των αντικειμένων πραγματοποιείται αυτόματα με τη χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας movedestructgr.htm

·        Πλήρης έλεγχος και προηγμένος τρόπος διαχείρισης ηλεκτρονικών ναρκοπεδίων, με δυνατότητα κρυπτογράφησης, δυνατότητα επικοινωνίας των ναρκών μεταξύ τους, δυνατότητα ενεργοποίησης - απενεργοποίησης από απόσταση

·        Αυτόματα, μη επανδρωμένα αυτοκινούμενα πλεούμενα και βυθιζόμενα σκάφη  καταστροφής πλοίων επιφανείας,  υποβρυχίων, αποκλεισμού λιμένων empgr.htm

·        Τηλεκατευθυνόμενα, αυτοκινούμενα, επικοινωνούντα, ευφυή ηλεκτρονικά ναρκοπέδια (νάρκες εν υπνώσει) empgr.htm

·        Τηλεκατευθυνόμενοι, μη επανδρωμένοι,  ευφυείς, αυτοκινούμενοι καταστροφείς πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων, μεταφοράς δύο σύγχρονων τορπιλών έκαστο(κοιμώμενη τορπίλη) empgr.htm

·        Ευφυή, ηλεκτρονικά ναρκοπέδια καταστροφής ηλεκτρονικών μέσων στα ύδατα, κάτω από αυτά, στην ξηρά, στον αέρα και στο διάστημα ellhnvnaruro1.htm

  • Ευφυή, ηλεκτρονικά ναρκοπέδια καταστροφής ηλεκτρονικών μέσων στρατοπέδων, κέντρων διοικήσεως και ελέγχου, σταθμών διοικήσεως, στρατοπέδων, πόλεων, εγκαταστάσεων και εργοστασίων, οπλικών και υπολογιστικών συστημάτων empgr.htm

  • Παθητικά συστήματα επιτήρησης εδάφους και ενεργοποίησης οπλικών συστημάτων  atreasgr.htm

Σε αυτά τα συστήματα συγκαταλέγονται οι παρακάτω κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες :  

1.   Φορητή συσκευή ενεργοποίησης αντιαρματικών ναρκών με ηλεκτρονικά μέσα.  Μικροηλεκτρονικό σύστημα πραγματικού χρόνου, με χρήση πολλαπλών αισθητήρων, που εντοπίζει και ταυτοποιεί τις ηλεκτρονικές υπογραφές των αντικειμένων που κινούνται στην επιφάνεια της γης και ανάλογα ενεργοποιεί ή μη την νάρκη σε προκαθορισμένη απόσταση από αυτά.  (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 1004442 ,   18-3-2003 ΟΒΙ) .  mitosgr.htm

2.  Φορητό, πολυμορφικό, ηλεκτρονικό, σύστημα καταστροφής κινουμένων   επίγειων   στόχων. Εξυπνο σύστημα στο οποίο ο επιθυμητός βαθμός προσβολής του στόχου (καταστροφή, μερική εξουδετέρωση, ολική καταστροφή) προκαθορίζεται από τον χρήστη, με την  επιλογή κατάλληλης πολυμορφικής ‘΄θήκης΄΄ η οποία συμπληρώνεται με εκρηκτική ύλη ΤΝΤ ανάλογα με την υφή του στόχου κατά περίσταση. Επιλύει αποτελεσματικά το πρόβλημα ‘’απαγόρευσης χρήσης κατά προσωπικού ναρκών’’  που πολλές χώρες έχουν συνυπογράψει. Η ιδιότητά του να μη επηρεάζεται από προσεγγίσεις και διελεύσεις ανθρώπων ή ζώων το καθιστούν ιδανικό για να επιλύσει σοβαρά προβλήματα πρόωρων ή ανεπιθύμητων εκρήξεων από διεισδύσεις λαθρομεταναστών και ζώων σε ναρκοθετημένους χώρους. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 1004848,   7-4-2004 ΟΒΙ).   movedestructgr.htm

3. Ηλεκτρονική συσκευή επιτήρησης εδάφους και ενεργοποίησης οπλικών συστημάτων. Πρότυπη, φορητή, αυτόνομη ενεργειακά συσκευή, χαμηλού κόστους, εντοπίζουσα σε πραγματικό χρόνο με χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας αντικείμενα, κινούμενα επί του εδάφους, μεταδίδουσα συνεχώς πληροφορίες για αυτά, ενσύρματα ή ασύρματα σε απόμακρο υπολογιστικό σύστημα ή δορυφόρο με δυνατότητα εκμετάλλευσης των κυψελοειδών επικοινωνιακών συστημάτων επικοινωνιών (κινητή τηλεφωνία) και ανταλλαγή δεδομένων με αυτά σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει πληροφορίες για προσεγγίζοντα αντικείμενα ενσύρματα ή ασύρματα σε ανεξάρτητα οπλικά συστήματα ικανά να πυροδοτούν αυτόματα ή με απόμακρο χειρισμό, πυραύλους, νάρκες κλπ οπλικά συστήματα. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 1004706,   10-3-2004 ΟΒΙ). atreasgr.htm

4.  Σύστημα   εκτροπής  ηλεκτρομαγνητικών   και   λοιπών  ακτινοβολιών (STEALTH) Σύστημα μικρού όγκου και χαμηλού κόστους ανάπτυξης σκοπό έχον να παραπλανήσει τον αντίπαλο ως προς τα χωρικά, μορφολογικά και λοιπά στοιχεία ύπαρξης του επιθυμητέου να αποκρυβεί στόχου. Στηρίζεται στην δημιουργία ενεργητικών πεδίων και στην ιδιότητά τους να ανακλούν κυματισμούς όπως αυτοί των ραδιοκυμάτων και ηλεκτρομαγνητικού φάσματος εν γένει, δημιουργώντας ζωντανή ασπίδα προστασίας γύρω από τον στόχο εν είδη βιολογικού ανακλαστήρα από ενεργειακά πεδία ‘πλάσματος’, δηλαδή κβάντων ενέργειας. Η εφαρμογή της εφεύρεσης καθιστά αναποτελεσματική την χρήση του συνόλου των υπαρχόντων σήμερα εν χρήση κατευθυνομένων βλημάτων και συστημάτων εντοπισμού με χρήση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αποτελεί το πρώτο βήμα και ίσως τον οδηγό για την ανάπτυξη ισχυρών μορφογενετικών πεδίων που στο εγγύς μέλλον θα καλύπτουν όχι μόνο οχήματα, σκάφη και πλοία αλλά ολόκληρες εδαφικές περιοχές και όχι μόνο από συγκεκριμένες ακτινοβολίες αλλά σύγχρονα οπλικά συστήματα , μετεωρίτες και παντοδαπής φύσεως δυνάμεις. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 2040100475,   8-12-2004 ΟΒΙ).   stealthgr.htm 

 5.  Επίγειο, φορητό σύστημα, εντοπισμού και καταστροφής πολύ χαμηλά ιπτάμενων Ελικοπτέρων, Αεροσκαφών, Χόβερκραφτ και λοιπών μέσων.  Επίγειο σύστημα που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, στηριζόμενο στην αρχή της αναγνώρισης ηλεκτρονικών προτύπων, δυνάμενο να απαγορεύσει την προσγείωση όλων ανεξαρτήτως των ιπτάμενων μέσων, την διέλευση χόβερκραφτ όλων των διαστάσεων αλλά και  την απαγόρευση κάθε είδους αεραποβάσεων με χρήση ελικοπτέρων ή ρίψη αλεξιπτωτιστών. Η χρήση του είναι ιδανική για απαγόρευση εχθρικών  αεραποβάσεων επιχειρούμενη από κάθε γνωστό ιπτάμενο μέσο και εξασφάλιση περιοχών μετόπισθεν οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ζώνες ρίψεως αλεξιπτωτιστών ή ζώνες προσγειώσεως ελικοπτέρων ή οιοδήποτε εναέριων μέσων ή περιοχές προσγειάλωσης ή κίνησης χόβερκραφτ. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20050100163,   31-3-2005 ΟΒΙ) .   heldestructgr.htm

6. Αμφίβιο σύστημα ταχείας ανάπτυξης κατά αποβατικών και  αεραποβατικών   Επιχειρήσεων.  Στηριζόμενο στην αρχή της αναγνώρισης ηλεκτρονικών προτύπων το σύστημα αφορά στην απαγόρευση εχθρικών αποβάσεων και αεραποβάσεων επιχειρούμενη από κάθε γνωστό μέσο και την εξασφάλιση περιοχών, ακτών αποβάσεων, βραχονησίδων και μικρονησίδων όσο και περιοχών μετόπισθεν οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ζώνες ρίψεως αλεξιπτωτιστών ή ζώνες προσγειώσεως ελικοπτέρων και γενικά εχόντων ανάγκη επιτήρησης και εξασφάλισης περιοχών. Επιλύει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ταχείας ναρκοθέτησης ακτών, του θαλάσσιου χώρου προ των ακτών και των περιοχών στις οποίες αναμένονται αεραποβάσεις και ρίψεις αλεξιπτωτιστών. Είναι ιδανικό για χρήση στην παράκτια άμυνα νησιών που παρουσιάζουν μεγάλες ακτές κατάλληλες για απόβαση και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να στρωθούν με νάρκες από τον καιρό της ειρήνης λόγω του τουρισμού ή άλλης αιτίας. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20050100185,   11-4-2005 ΟΒΙ) amphibiousgr.htm

7. Μετατροπή ναρκών παλαιάς τεχνολογίας σε σύγχρονες ηλεκτρονικά ενεργοποιούμενες, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης.  Μεθοδολογίες και συσκευές με τη χρήση των οποίων μετατρέπονται τόσο οι κατά προσωπικού όσο και οι αντιαρματικές συμβατικές νάρκες παλαιάς τεχνολογίας που χρησιμοποιούν μηχανικά η χημικά λειτουργούντες πυροκροτητές σε νάρκες σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα  πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έκρηξης και χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση του στόχου και την ενεργοποίηση της νάρκης σε κατάλληλη προκαθορισμένη απόσταση από τον χρήστη. Με την εφεύρεση αξιοποιούνται πλήρως οι παλαιάς τεχνολογίας συμβατικές νάρκες, επιλύεται τόσο το πρόβλημα της δημιουργίας μη επιθυμητών απωλειών που προκαλείται από ενεργοποίηση των κατά προσωπικού ναρκών παλαιάς τεχνολογίας, όσο και το αυτό της σημαντικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την δεδομένη ανάγκη καταστροφής τους.  (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20050100074,   17-2-2005 ΟΒΙ).  mineconvgr.htm

8. Κυλιόμενα συστήματα ταχείας ανάπτυξης κατά αποβατικών επιχειρήσεων και  άμυνας επί τοποθεσίας. Ταχείας ανάπτυξης σύστημα ανίχνευσης και καταστροφής προκαθορισμένων στόχων που κινούνται πάνω από το έδαφος, καλύπτοντας  όγκο σχήματος κανονικού εξαέδρου, εντός του οποίου ενεργοποιούνται οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες του, διαστάσεων μήκους 20 μέτρων, πλάτους 10 μέτρων και ύψους κυμαινόμενου από 10 έως 50 μέτρων.  Ο εντοπισμός αλλά και η ταυτοποίηση των προκαθορισμένων στόχων πραγματοποιείται αυτόματα με τη χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας. Με την εφεύρεση επιλύεται το πρόβλημα της καταστροφής των στρωθέντων ναρκοπεδίων από τις φίλιες δυνάμεις λόγω του συνεχούς προπαρασκευαστικού βομβαρδισμού του προς αποβίβαση εχθρού στην ακτή. Οι ηλεκτρονικές αυτές νάρκες κατά οχημάτων – αρμάτων ευρισκόμενες σταθερά μέσα σε μεταλλικό σκελετό που σχηματίζει σφαίρα εκσφενδονίζονται δια χειρός και κυλίονται προς την ακτή από τις κατεχόμενες φίλιες θέσεις (ορύγματα μάχης) λίγο πριν ο εχθρός εξέλθει στην ακτή. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20050100298,   15-6-2005 ΟΒΙ).   rolminegr.htm 

 

9. Μη επανδρωμένοι αυτοκατευθυμένοι επί στόχου φορείς μεταφοράς εκρηκτικών υλών και λοιπών οπλών με δυνατότητες υποβρύχιας πλεύσης. Μη επανδρωμένοι, αυτοκατευθυνόμενοι επί στόχου, διάφορων διαστάσεων και κατασκευαστικών δομών υλικών  πολυμορφικοί φορείς (θαλάσσια UAVS) με δυνατότητα υποβρύχιας πλεύσης, που ενθυλακώνουν και μεταφέρουν οπλικό σύστημα δημιουργίας ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού παλμού του οποίου η τεχνογνωσία ανάπτυξης περιγράφεται και κατοχυρώνεται ή τορπιλών ή άλλων οπλικών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιώντας προηγμένη μικροηλεκτρονική τεχνολογία  ανιχνεύουν, και ταυτοποιούν προκαθορισμένους στόχους κινούμενα αφ’ εαυτών ή με απόμακρη πλοήγηση προς αυτούς, ενεργοποιώντας αυτόματα το οπλικό σύστημα που φέρουν, όταν υπάρξουν κατάλληλες προκαθορισμένες συνθήκες. Χρησιμοποιούνται επίσης στην ξηρά και στον αέρα για επιχειρήσεις αεράμυνας και δημιουργία χώρων καταστροφής τεθωρακισμένων σχηματισμών. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20060100001,   2-1-2006 ΟΒΙ).  empgr.htm

2.      Προαγωγή του Αντιτρομοκρατικού αγώνα

Έχει σχεδιάσει και αναπτύξει εργαστηριακά πρότυπα.  Δύο από αυτά τα συστήματα έχουν αναπτυχθεί σε βιομηχανικά προιόντα  wtmspres.htm  και είναι πλήρως ενεργά και λειτουργικά σήμερα.  Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν στον εντοπισμό πάσης φύσεως εκρηκτικών μηχανισμών και μειγμάτων από μεγάλες αποστάσεις, που μπορεί να φθάσει και τα 30 χιλιόμετρα.  Τέτοιο σύστημα παρουσιάσθηκε τον Οκτώβριο του 2008 , στη Γαλλία , στην ετήσια σύνοδο των πυροτεχνουργών του ΝΑΤΟ και έκανε αίσθηση, wtmspresgr.htm  γιατί ήταν το μόνο που εντόπισε όλους τους στόχους που είχαν τοποθετηθεί. Κανένα άλλο σύστημα δεν εντόπισε κανένα στόχο.  

Τέτοια συστήματα έχουν επιδειχθεί στον Ελληνικό Στρατό με επιτυχία χωρίς να προχωρήσει κάτι παραπέρα.  Ανάλογο σύστημα επεδείχθη και στην αστυνομία Κύπρου το 2008. Επίσης έχει επιδειχθεί δύο φορές στην ειδική αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Ελλάδος. ellhnvnaruro3.htm

Σε αυτά τα συστήματα συγκαταλέγονται οι παρακάτω κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες :  

1. Σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών από μέσες

 αποστάσεις και βάθη Η εφεύρεση αφορά σύστημα που λειτουργώντας σε πραγματικό χρόνο, ανιχνεύει από 300- 1000 μέτρα και σε βάθος 4-5 μέτρα τη διέλευση ή σταθερά εγκατεστημένες εκρηκτικές ύλες και μείγματα.  Η συσκευή παρέχει έγκαιρα στο χειριστή του την ακριβή κατεύθυνση(αζιμούθιο) του στόχου με δυνατότητα και έγκαιρης απεικόνισης ηλεκτρονικού σήματος σε πολλαπλούς φορείς, όπως κέντρα ελέγχου, συστήματα εγκαίρου προειδοποιήσεως(C4ISR) κλπ. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 2040100482,   16-12-2004 ΟΒΙ).   http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=GR&NR=1004926&KC=&FT=E

 2. Mέθοδος και σύστημα μακροσκοπικής περιμετρικής ακτίνας σάρωσης που  εντοπίζει έως έξι διαφορετικές διακριτές υλικές δομές  Μέθοδος και σύστημα ανίχνευσης και εντοπισμού μέχρι έξι διαφορετικών διακριτών υλικών δομών με χρήση συνεχώς εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που σαρώνουν σε γωνία 360 μοιρών στο γήινο οριζόντιο επίπεδο, σε ακτίνα σάρωσης μεγαλύτερη των 1000 μέτρων από το σημείο έρευνας και σε βάθη εντός του εδάφους και του ύδατος που ξεπερνούν τα οκτώ μέτρα, μη επηρεαζομένων από προκαλύπτοντες όγκους, προκαθορισμένη υλική δομή, στηριζόμενη στη θεωρία δημιουργίας μαγνητικών κόμβων. Η χρήση της εξασφαλίζει από διέλευση εκρηκτικών υλών διόδους, αερολιμένες, πλοία, εκθεσιακά κέντρα, πολυκαταστήματα, σιδηροδρομικούς σταθμούς, θέσεις ελέγχου συνόρων, κυβερνητικά κτήρια,  στρατιωτικά ιδρύματα, VIP χώρους κλπ. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 1005224,   7-11-2005 ΟΒΙ).  

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=GR&NR=1005224&KC=&FT=E

 3. Mέθοδος και σύστημα μακροσκοπικής περιμετρικής ακτίνας σάρωσης που  εντοπίζει έως άπειρο αριθμό διαφορετικών διακριτών υλικών δομών. Μέθοδος και σύστημα ανίχνευσης και εντοπισμού άπειρου θεωρητικά αριθμού διακριτών υλικών δομών’ σε ακτίνα σάρωσης μεγαλύτερη των 1000 μέτρων από το σημείο έρευνας και σε βάθη εντός του εδάφους και του ύδατος που ξεπερνούν τα οκτώ μέτρα, μη επηρεαζομένων από προκαλύπτοντες όγκους, προκαθορισμένη υλική δομή, στηριζόμενη στη θεωρία δημιουργίας μαγνητικού συντονισμού. Η χρήση της εξασφαλίζει τον εντοπισμό οιασδήποτε εκρηκτικής ύλης σε αποστάσεις πολύ πλέον των 1000 μέτρων.  (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20060100352,   16-6-2006 ΟΒΙ).

 4. Μέθοδος και συστήματα σημειακού προσδιορισμού υλικών δομών από μεγάλες αποστάσεις με σύγχρονη ψηφιακή καταγραφή τους  σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) Μέθοδοι και συστήματα ανίχνευσης και εντοπισμού άπειρου θεωρητικά αριθμού διακριτών υλικών δομών σε ακτίνα σάρωσης μεγαλύτερη των 30.000 μέτρων, μη επηρεαζομένων από προκαλύπτοντες όγκους, προκαθορισμένη υλική δομή, στηριζόμενη στη θεωρία δημιουργίας μαγνητικού συντονισμού. Η μέθοδος με τη χρήση 2 εντοπιστών – συσκευών εντοπίζει σημείο στην επιφάνεια του εδάφους, το οποίο καταγράφεται σε ψηφιακή βάση δεδομένων. (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20070100067, 28-2-2007 ΟΒΙ) dramsgr.htm

3.      Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ανέπτυξε σύστημα που έχει την δυνατότητα υλοποίησης πολυεπίπεδης ασφάλειας στην ίδια υπολογιστική μηχανή, το οποίο και παρουσίασε το 2005 στο μηχανογραφικό κέντρο του ΓΕΣ κατόπιν σχετικής αιτήσεως του τελευταίου. Το σύστημα αυτό ανέπτυξε πλήρως το 2008, για λογαριασμό της Κυπριακής Εθνοφρουράς. Επίσης έχει σχεδιάσει ένα σύστημα εξωτερικής ασφάλειας για υπολογιστές.

Σε αυτά τα συστήματα συγκαταλέγονται οι παρακάτω κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες: 

1. Πολυμορφικό, σύστημα ασφαλείας ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Χαμηλού κόστους πολυμορφικό σύστημα με το οποίο παρέχεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα που θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα με εξωτερική προσβολή σε προσωπικούς υπολογιστές, ή διασυνδεδεμένους σε δίκτυο περιλαμβανομένων διακομιστών δικτύου, με προστασία  όλου του δικτυακού φορέα.  (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20040100421,   27-10-2004 ΟΒΙ)   multimorphgr.htm

2 Σύστημα υλοποίησης πολυεπίπεδης ασφάλειας ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Χαμηλού κόστους σύστημα το οποίο ενθυλακώνεται σε προσωπικούς ή δικτυακούς υπολογιστές και δια του οποίου παρέχεται απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά την μη επικοινωνία δύο ή τριών συστημάτων διαφορετικής διαβάθμισης ασφαλείας τα οποία πρέπει να λειτουργούν στην ίδια μηχανή (υπολογιστή) αλλά σε καμία περίπτωση να μη ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους. Κατάλληλο τόσο για οικιακή χρήση, όσο και από μεγάλους οργανισμούς, εκπαιδευτικούς φορείς και γενικά όσους επιθυμούν πρόσβαση σε αδιαβάθμητα δίκτυα όπως το ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ενώ παράλληλα πρέπει να εργασθούν σε διαβαθμισμένα ή και άκρως διαβαθμισμένα δίκτυα πληροφοριών στην ίδια μηχανή.  (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 2040100488,   21-12-2004 ΟΒΙ).  multilevelgr.htm

 

4.      Βελτίωση της Ανθρώπινης Υγείας από την βλαβερή επίδραση των φυσικών ακτινοβολιών (γεωπάθεια)

Ασχολείται επί σειρά ετών με έρευνα για τον εντοπισμό και εξουδετέρωση των ιδιαίτερα βλαβερών για την υγεία του ανθρώπου γεωπαθητικών ακτινοβολιών                 (geopathyigekgr.htm ) ζωνών, περιοχών και κόμβων. Με τη χρήση σύγχρονων  μικροηλεκτρονικών τεχνολογιών και την εφαρμογή τους σε συσκευές που έχει εφεύρει και νόμιμα κατοχυρώσει σαν ευρεσιτεχνίες ( geopatheticgeogr.htm ) εντοπίζει αρκετές κατηγορίες από αυτές.  Για το σκοπό αυτό ίδρυσε ( και είναι πρόεδρός του ) το Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου  (geopathetic institutegr.htm ), το οποίο συντηρεί αποκλειστικά με δικούς του πόρους . Έχει εφεύρει και κατοχυρώσει μικρές μηχανές,(  stagyrogr.htm ) χαμηλού κόστους,  που διασπούν και αποπυκνώνουν τις γεωπάθειες, (apopiknotes.htm ) τόσο σε σταθερούς χώρους (οικίες, γραφεία κλπ) apopiknotes1.htm), άλλες φερόμενες στο χέρι σα βραχιόλι ( apopiknotes3.htm ) ή φερόμενες στο λαιμό ( apopiknotes2.htm ) και άλλες που τοποθετούνται κάτω από το κάθισμα του οδηγού κάθε οχήματος ( apopiknotes4.htm ). Πολλά τροχαία ατυχήματα οφείλονται (  apopiknotes4.htm ) σε στιγμιαία απόσπαση προσοχής του οδηγού οχήματος, την οποία προκαλούν κάθε λογής γεωπάθειες, που  επιδρούν άμεσα στα νοητικά (ή εγκεφαλικά αν θέλετε) κύματα του ανθρώπου, αποσυντονίζοντάς τον για ελάχιστα δευτερόλεπτα.  Οι μηχανές αυτές αποτελούν παγκόσμια πρωτοτυπία. Μάλιστα του έγινε πρόσφατα πρόταση από εταιρεία – κολοσσό της άπω ανατολής για να τις κατασκευάσει (βιομηχανική παραγωγή)  στη Μαλαισία.   

Σε αυτά τα συστήματα συγκαταλέγονται οι παρακάτω κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες : 

1. Αποπυκνωτής  γεωπαθογόνων μαγνητικών  πεδίων χαμηλής συχνότητας. Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο και μία εφαρμογή της μεθόδου υπό μορφή αυτόνομου συστήματος – φορητής συσκευής πολύ μικρού βάρους, που έχει την ικανότητα αποπύκνωσης γεωπαθογόνων μαγνητικών πεδίων χαμηλής συχνότητας που προέρχονται από γνωστά και μη φαινόμενα όπως τους γεωπαθογόνους κόμβους του HARTMANN ή αλλιώς τις γραμμές του πλέγματος Hartmann (Hartmann grid lines), τα ασθενή μορφογενετικά πεδία, την αντήχηση Schumann (Schumann Resonance), το φαινόμενο ‘Curry net’, την επονομαζόμενη ‘ακτινοβολία μαύρου ύδατος’ (black water radiation), και πολλά άλλα. Εκτρέπει και αραιώνει την πυκνότητα (ένταση) αυτών των πεδίων με άμεσα αποτελέσματα στην προαγωγή της ανθρώπινης υγείας και την ανακούφιση του οργανισμού μας από τις αόρατες αλλά επικίνδυνες επιρροές τους. (αρ. /Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από ΟΒΙ). (αρ. Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20060100087, 6-6-06 ΟΒΙ).  stagyrogr.htm  

2. Μέθοδος και συστήματα αποτροπής διείσδυσης γεωπαθογόνων ακτινοβολιών. Η εφεύρεση αφορά μία μέθοδο και τρεις εφαρμογές της μεθόδου (υλικά δόμησης – υλικά για χρήση εντος οικίας – οχημα κινουμενο) υπό μορφή  αυτόνομων  συστημάτων , που έχουν την ικανότητα να εκτρέπουν τις πάσης φύσεως γεωπαθογόνες ακτινοβολίες. Η μεθοδολογία αυτή καθώς και οι τρεις εφευρέσεις – συστήματα που την αφορούν, σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε για την πλήρη αποτροπή διόδου των ιδιαίτερα επικίνδυνων για την υγεία του ανθρώπου γεωπαθογόνων ακτινοβολιών (ΓΑ) τόσο σε χώρους που ζουν άνθρωποι, όσο και σε  οχήματα που κινούνται, πλέουν ή πετούν μέχρι 270 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Μία σημαντική εφαρμογή τους είναι η προσθήκη τους σε  γνωστά δομικά υλικά για το χτίσιμο οικιών, γραφείων και οικιστικών χώρων, ώστε να αποτρέπουν πλήρως τη διέλευση των ΓΑ.  Στόχο έχει να καλύψει την περίπτωση ήδη κατασκευασμένων κατοικιών και οικιστικών χώρων εν γένει, είναι δηλαδή τρόπο τινά προσθετική,  αποσκοπώντας  με σχετική μικρή δαπάνη ο κάθε χώρος μπορεί να γίνει πλέον, εύκολα και σύντομα ασφαλής από τις επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία ΓΑ.  

5.      Εντοπισμό αρχαιότατων προκατακλυσμιαίων, ίσως, μνημείων

Σχεδίασε μικροηλεκτρονικό σύστημα που ενεργοποιεί την ανθρώπινη βιοενέργεια μετατρέποντας τον άνθρωπο σε βιοενεργειακή κεραία και προκαλώντας μαγνητικό συντονισμό σε κάθε υλική δομή από μεγάλες αποστάσεις, εντοπίζει αρχαίες λίθινες κατασκευές θαμμένες μέσα στο έδαφος, χωρίς να υπάρχει  ΚΑΝΕΝΑ μεταλλικό αντικείμενο ( ancientmentorgr.htm ). Ανέπτυξε με αυτοχρηματοδότηση το σύστημα και με τη χρήση ειδικών μηχανών τεχνολογίας WMTS ( wtmspresgr.htm ) που έχει νόμιμα κατοχυρώσει σαν ευρεσιτεχνία στον Οργανισμό Βιομηχανικής ιδιοκτησίας ( patentsgr.htm ) και έχει με τη χρήση του εντοπίσει πλήθος μνημείων 'λαξευμένων' ( braxomorfesgr.htm ) με κάποια πολύ προηγμένη τεχνολογία, άγνωστη σ' εμάς,  (lanthanoysaparathrhsh.htm ) τα οποία μνημεία φαίνονται να σχετίζονται άμεσα και απόλυτα με μορφές που θεωρούμε σήμερα ως 'Μυθολογικά'.  Τα μνημεία αυτά φαίνεται ότι σε απώτερες, προκατακλυσμιαίες εποχές, χρησίμευαν για τη σήμανση ιδιαίτερα ενεργειακών χώρων, όπως τελλουριακών ρευμάτων, γεοπαθογόνων ζωνών, ενεργειακών ‘τοίχων’, ενεργειακών κόμβων και άλλων μορφών γεωενέργειας braxomorfesgr.htm . Οι βραχομορφές αυτές είναι παλαιότατες, και δίπλα ή πάνω σε αυτές κατασκεύασαν αργότερα κυκλώπειες κατασκευές, δρακόσπιτα , ορθόλιθους (μενχίρ) , λιθοτράπεζες (ντολμέν)   και τελευταία ναούς. Ένα χαρακτηριστικό δε’ιγμα είναι η  ακρόπολη των Μυκηνών, η οποία έχει geoenergia.htm  σημανθεί  με μία καταπληκτική, χαρακτηριστική, ανθρωπόμορφη, βραχομορφή,  που παριστά ίσως κάποιο βασιλέα ή τον τιτάνα προμηθέα. Το θέμα είναι τεράστιο, καθότι έχει ανακαλύψει μεγάλο αριθμό τέτοιων βραχομορφών  σε μέρη τα οποία δεν είναι σήμερα πολύ γνωστά.

6.                    Προσδιορισμό των γεωενεργειακών χώρων, ρευμάτων και πεδίων σε Ελλάδα και Κύπρο και την κατανόηση  των μηχανισμών λειτουργίας τους

Ασχολείται με την έρευνα των λεγόμενων τελλουριακών ρευμάτων (ή γραμμών L ή  lay lines), γεοπαθογόνων ζωνών, περιοχών και ακτινοβολιών με χρήση σύγχρονων  μικροηλεκτρονικών τεχνολογιών ( geopatheticgeogr.htm ) για τον εντοπισμό τους, τα οποία έχει εφεύρει ο ίδιος και έχω νόμιμα κατοχυρώσει σαν ευρεσιτεχνίες.  Ερευνά ιδιαίτερα πληροφορίες και γνωστικά πεδία πάνω σε τεχνολογίες και τεχνογνωσία προγενέστερων εποχών, πριν από τον τελευταίο κατακλυσμό του Δευκαλίωνος ή του Νώε,   τις  οποίες προσπαθώ να εναρμονίσω κατά το δυνατόν με τη σημερινή επιστημονική τεχνολογική στάθμη ώστε να τις εκμεταλλευθώ  για ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών προιόντων και μεθόδων για βελτίωση χωροταξίας κατοικιών, εργασιακών χώρων, εκτροφίων ζώων κλπ.  Το πεδίο αυτό φαίνεται ότι σχετίζεται άμεσα με το προαναφερθέν, αν και δεν έχει καταφέρει ακόμα  να βρει ικανές αποδείξεις. Οι σε όλο τον πλανήτη κυκλώπειες κατασκευές, δρακόσπιτα , ορθόλιθοι  (μενχίρ) και λιθοτράπεζες (ντολμέν) , χρησίμευαν για να ουδετεροποιούν ενεργειακά το χώρο από τα τελλουριακά ρεύματα και τις λοιπές φυσικές γεωενέργειες που ήταν επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου.  Αυτό αργότερα φαίνεται ότι επιτυγχάνετο από τις κυκλώπιες κατασκευές (ο τρόπος κοπής των λίθων έδινε σε αυτούς μια ιδιαίτερη ηλεκτρομαγνητική πόλωση που εξουδετέρωνε τις γεωπάθειες ) και έπειτα από τις ιδιαίτερες κατασκευές των αρχαιοελληνικών ναών (είδος λίθου, προσανατολισμός κλπ). Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα  αποτελεί η περίπτωση της ακροπόλεως των Μυκηνών και ο ενιαίος ενεργειακά χώρος Μυκηνών – Επιδαύρου  geoenergia.htm  , Το θέμα είναι σημαντικό από ιστορικής και τεχνολογικής πλευράς, αλλά ίσως έχει να μας δείξει πολλά και στο θέμα της ανθρώπινης υγείας , μιας και φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με τις γνώσεις και τις τεχνικές του μεγάλου Ασκληπιού και των μαθητών του.   

7.                    Αποτροπή  απωλειών ανθρώπινων ζωών μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύστημα με το οποίο εντοπίζονται άμεσα, οχήματα που έχουν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα σε απρόσιτες περιοχές ή ώρες που το ατύχημα δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό από τρίτους, με αποτέλεσμα να είναι άμεσος ο κίνδυνος απώλειας της ζωής των εμπλεκομένων προσώπων σε αυτό.  Το πρόβλημα που επιλύεται με την μέθοδο και την εφαρμογή της σαν σύστημα είναι η λύτρωση από τον κίνδυνο κατά της ζωής των τραυματισθέντων ή εγκλωβισμένων στο οδικό ατύχημα, καθιστάμενη  εφικτή από την άμεση και ταχύτατη, σε πρώτη φάση, από αέρα, αποστολή βοήθειας, λόγω αυτόματης ενεργοποίησης μιας συσκευής που υπάρχει εγκατεστημένη σταθερά μέσα στο όχημα, η οποία συσκευή αντιλαμβανόμενη αυτόματα το τροχαίο ατύχημα ή την ανατροπή του οχήματος, γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη θέση του οχήματος, τη μεταδίδει άμεσα με χρήση κυψελοειδών συστημάτων μετάδοσης (κινητής τηλεφωνίας) σε ειδικό κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων, που συντονίζει συνεχώς το όλο έργο της διάσωσης και το οποίο ενημερώνει σε δεύτερη φάση τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς (τροχαία, πυροσβεστική και κέντρο διαχείρισης ασθενοφόρων). Η συσκευή αποτελείται από ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα, πραγματικού χρόνου, που εφαρμόζοντας σύγχρονη μικροηλεκτρονική τεχνολογία, δειγματοληπτεί συνεχώς από πέντε συνολικά ηλεκτρονικούς αισθητήρες, ανταλλάσσοντας συνεχώς δεδομένα με  ένα ενσωματωμένο σε αυτή, σύγχρονο κινητό τηλέφωνο τύπου GSM-GPRS ή ολοκληρωμένο κύκλωμα τύπου 3G ή νεώτερης τεχνολογίας επικοινωνίας με δυνατότητα προσδιορισμού θέσης (GPS).            www.geoment.e-e-e.gr/carcrashgr.htm

8.                    Αποτροπή  αεροπορικών δυστυχημάτων

Έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο, χαμηλού κόστους, μικροηλεκτρονικό σύστημα (εργαστηριακό πρότυπο) το οποίο είναι ικανό να εντοπίζει την κίνηση μεγάλων πτηνών πλησίον αεροδρομίων και άλλων χώρων.  Η πρόσκρουση πτηνών με αεροσκάφη έχει προκαλέσει πολλά ατυχήματα και απώλειες ανθρωπίνων ζωών  flamingo.htm 

          

Είναι ευκολότερο να διασπασθεί ένα άτομο από το να αλλάξει μια πεποίθηση

Albert Einstein

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 


Ο
 
  copyright © ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ