Go to ancient mentor
Go to -Home page- Go to -About us- Go to -Sitemap- Go to -Contact-

HELDESTRUCT

 

Επίγειο, φορητό σύστημα, εντοπισμού και καταστροφής πολύ χαμηλά ιπτάμενων Ελικοπτέρων, Αεροσκαφών, Χόβερκραφτ και λοιπών μέσων

 

 

Αυτόνομο ενεργειακά, φορητό σύστημα ανίχνευσης και καταστροφής προκαθορισμένων κινούμενων στόχων πάνω από την επιφάνεια της γης σε πολύ χαμηλό ύψος που χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία για τον εντοπισμό προκαθορισμένων στόχων, όπως ελικόπτερα, αεροσκάφη κοινού τύπου ή VSTOL(κάθετης αποπροσγείωσης), χόβερκραφτ, ανεμοπλάνα αλλά και αλεξιπτωτιστών ή οποιοδήποτε ιπτάμενου μέσο του οποίου όμως η ηλεκτρονική υπογραφή έχει εκ των προτέρων προσδιορισθεί και παραμετροποιηθεί, με τη χρήση τριών διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων (11), ενός μαγνητικού (16) , ενός ανιχνεύοντος πίεση (20) στην ατμόσφαιρα και ενός ανιχνεύοντος την θερμότητα (54) του προσεγγίζοντος στόχου, που εντοπίζουν και ταυτοποιούν τα προκαθορισμένα πρότυπα των στόχων και που όταν ο στόχος προσεγγίσει σε απόσταση 50 έως 10 μέτρα από το σύστημα, αποστέλλουν αυτόματα κατάλληλης έντασης και τάσης ηλεκτρικό ρεύμα σε ηλεκτρικό πυροκροτητή (4) ενεργοποιώντας το εκρηκτικό γέμισμα (3) του συστήματος που αποτελείται από σαράντα πλακίδια τρινιτροτολουόλης (ΤΝΤ) της μιας λίβρας (14) τα οποία είναι τοποθετημένα με συγκεκριμένο τρόπο  εντός πλαστικής θήκης (1) διαστάσεων 50 Χ 40 Χ 50 εκατοστών του μέτρου , πληρούμενης τελείως από μεγάλο αριθμό μεταλλικών σφαιριδίων (8) διαμέτρου 0,25 έως 1 εκατοστού του μέτρου.

  Η εφεύρεση αυτή αποτελεί έγκριτη και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση, εφαρμόζοντας σύγχρονη μικροηλεκτρονική τεχνολογία. Δημιουργεί  παγκόσμιο προηγούμενο, καθότι το καθαρά αμυντικό αυτό σύστημα δύναται να απαγορεύσει την προσγείωση όλων ανεξαρτήτως των ιπτάμενων μέσων, την διέλευση χόβερκραφτ όλων των διαστάσεων αλλά και  την απαγόρευση κάθε είδους αεραποβάσεων με χρήση ελικοπτέρων ή ρίψη αλεξιπτωτιστών. Η χρήση του είναι ιδανική για απαγόρευση εχθρικών  αεραποβάσεων επιχειρούμενη από κάθε γνωστό ιπτάμενο μέσο και εξασφάλιση περιοχών μετόπισθεν οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ζώνες ρίψεως αλεξιπτωτιστών ή ζώνες προσγειώσεως ελικοπτέρων ή οιοδήποτε εναέριων μέσων ή περιοχές προσγειάλωσης ή κίνησης χόβερκραφτ.  

Η εμβέλεια του συστήματος εκτιμάται ότι καλύπτει ημισφαίριο πάνω από το έδαφος δραστικής ακτίνας 100 μέτρων, εντός της οποίας θα δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές στο ιπτάμενο μέσο και σοβαροί τραυματισμοί στο προσωπικό που θα βρεθεί εντός αυτής, ενώ εκτιμάται ότι εντός ακτίνας 50 μέτρων θα υπάρξει πλήρης καταστροφή ιπτάμενου μέσου και θάνατος του επιβαίνοντος προσωπικού, εξαρτωμένων πάντα των ζημιών και από την υφή του εδάφους. Λόγω της χρήσεως ΤΝΤ ως εκρηκτικού γεμίσματος, των εκτοξευόμενων σφαιριδίων και των βραχωδών τεμαχίων εδάφους που θα εκσφεδονισθούν, εκτιμάται ότι ακόμη και σε ακτίνα 300 μέτρων, θα δημιουργηθούν ποικίλες ζημιές στο ιπτάμενο μέσο και σοβαροί τραυματισμοί στο προσωπικό που θα βρεθεί εντός αυτής.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ

Η εφεύρεση αφορά ένα αυτοματοποιημένο, φορητό, σύστημα εντοπισμού και καταστροφής προκαθορισμένων αντικειμένων – στόχων που κινούνται πάνω από την επιφάνεια της γης σε πολύ χαμηλό ύψος κυμαινόμενο από 10 έως 50 μέτρα.  Ο εντοπισμός αλλά και η ταυτοποίηση των προκαθορισμένων στόχων πραγματοποιείται αυτόματα με τη χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ένα ηλεκτρονικό υποσύστημα που φέρει σαν είσοδό του τρεις διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικούς αισθητήρες, που εντοπίζουν και ταυτοποιούν προκαθορισμένα πρότυπα ιπτάμενων κινούμενων αντικειμένων – στόχων άνωθεν του εδάφους, ενεργοποιούν έναν ηλεκτρικό πυροκροτητή όταν το αντικείμενο προσεγγίσει σε κατάλληλη απόσταση από το σύστημα, στέλνοντάς του κατάλληλης έντασης και τάσης ηλεκτρικό ρεύμα, ενεργοποιώντας έτσι το εκρηκτικό γέμισμα που αποτελείται από σαράντα πλακίδια τρινιτροτολουόλης (ΤΝΤ) της μίας λίβρας (14). Το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή η καταστροφή ή μερική εξουδετέρωση του ιπτάμενου μέσου που δυνατόν να είναι ελικόπτερο, αεροσκάφος κοινού τύπου ή VSTOL(κάθετης προσγείωσης - απογείωσης), χόβερκραφτ ή ανεμοπλάνο ή οποιοδήποτε ιπτάμενο μέσο του οποίου όμως η ηλεκτρονική υπογραφή (pattern recognition) έχει εκ των προτέρων προσδιορισθεί και παραμετροποιηθεί κατάλληλα,   επέρχεται από το ωστικό και θερμικό κύμα που είναι απόρροια της εκτόνωσης των αερίων από την ταχύτατη καύση του ισχυρότατου εκρηκτικού γεμίσματος σε συνδυασμό με μεγάλο αριθμό εκτινασσόμενων από την εκτόνωση των αερίων μεταλλικών σφαιριδίων που έχουν προτοποθετηθεί γύρω από το εκρηκτικό φορτίο. Επίσης είναι δυνατή η πυροδότηση του εκρηκτικού γεμίσματος από μεγάλη απόσταση, ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη, με χρήση τηλεχειρισμού, ώστε να είναι δυνατή η προσβολή στον αέρα κατά τη βούληση του χρήστη, αλεξιπτωτιστών με βεληνεκές που καλύπτει ημισφαίριο ακτίνας 100 έως και 300 μέτρων. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα έχει προγραμματισθεί να ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που κάποιος αλεξιπτωτιστής θα εισέλθει στην ακτίνα δράσης των αισθητήρων του που κυμαίνεται από 100 έως 50 μέτρα. Στην πράξη ένα τέτοιο  σύστημα εξασφαλίζει ικανοποιητικά τουλάχιστον επίγεια περιοχή 30 έως 50 περίπου στρεμμάτων (30.000 – 50.000 τετραγωνικών μέτρων) από επιχειρούντες αλεξιπτωτιστές ή  διερχόμενα ιπτάμενα μέσα ή χόβερκραφτ σε ύψη από 50 έως και 100 μέτρα από το έδαφος στην προαναφερθείσα προς απαγόρευση περιοχή των 40 στρεμμάτων. Το όλο σύστημα λειτουργεί θαμμένο σε ελάχιστο βάθος 2 έως 3 εκατοστά κάτω από το έδαφος, αλλά δύναται να λειτουργήσει και επί του εδάφους με τα ίδια επιτυχή και καλλίτερα αποτελέσματα.  

     Η εφεύρεση αυτή αποτελεί έγκριτη και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες. Δημιουργεί  παγκόσμιο προηγούμενο, καθότι το καθαρά αμυντικό αυτό σύστημα δύναται να απαγορεύσει την προσγείωση όλων ανεξαρτήτως των ιπτάμενων μέσων, την διέλευση χόβερκραφτ όλων των διαστάσεων αλλά και  την απαγόρευση κάθε είδους αεραποβάσεων με χρήση ελικοπτέρων ή ρίψη αλεξιπτωτιστών. Η χρήση του είναι ιδανική για απαγόρευση εχθρικών  αεραποβάσεων επιχειρούμενη από κάθε γνωστό ιπτάμενο μέσο και εξασφάλιση περιοχών μετόπισθεν οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ζώνες ρίψεως αλεξιπτωτιστών ή ζώνες προσγειώσεως ελικοπτέρων ή οιοδήποτε εναέριων μέσων ή περιοχές προσγειάλωσης ή κίνησης χόβερκραφτ.   

Ο τρόπος τακτικής χρησιμοποίησης του συστήματος μπορεί να είναι είτε αυθαίρετος, δηλαδή τοποθέτηση κατά την επιθυμία του χρήστη είτε με τακτικό τρόπο διάστρωσης, δηλαδή να τοποθετούνται τέτοια συστήματα με συγκεκριμένη μεθοδολογία στρώσεως. Τέτοια θα μπορούσε να είναι η μεθοδολογία διάστρωσης των σύγχρονων ηλεκτρονικών ναρκών πλήρους πλάτους εκμεταλλεύσεως κατά οχημάτων και αρμάτων, δηλαδή διαστρωμένο επί του εδάφους σε απλή σειρά, σε ευθεία ή τεθλασμένη γραμμή η όποιο άλλο σχήμα επιθυμεί ο χρήστης. Ακόμη πιο αποτελεσματική θα ήταν η διάστρωση με κυψελοειδή μέθοδο , δηλαδή εφαπτόμενοι κύκλοι διαμέτρου 100 – 200 ή 300 μέτρων , ανάλογα με την επιθυμητέα καταστροφικότητα επί των στόχων. 

Η εμβέλεια του συστήματος δεν έχει διαπιστωθεί στο πεδίο αλλά από την ποσότητα των εκρηκτικών και τη χρήση σχετικών πινάκων εκτιμάται ότι καλύπτει ημισφαίριο πάνω από το έδαφος δραστικής ακτίνας 100 μέτρων, εντός της οποίας θα δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές στο ιπτάμενο μέσο και σοβαροί τραυματισμοί στο προσωπικό που θα βρεθεί εντός αυτής, ενώ εκτιμάται ότι εντός ακτίνας 50 μέτρων θα υπάρξει πλήρης καταστροφή ιπτάμενου μέσου και θάνατος του επιβαίνοντος προσωπικού, εξαρτωμένων πάντα των ζημιών και από την υφή του εδάφους. Λόγω της χρήσεως ΤΝΤ ως εκρηκτικού γεμίσματος, των εκτοξευόμενων σφαιριδίων και των βραχωδών τεμαχίων εδάφους που θα εκσφεδονισθούν, εκτιμάται ότι ακόμη και σε ακτίνα 300 μέτρων, θα δημιουργηθούν ποικίλες ζημιές στο ιπτάμενο μέσο και σοβαροί τραυματισμοί στο προσωπικό που θα βρεθεί εντός αυτής.

     Βραχώδες έδαφος ενισχύει τα μέγιστα τα ζημιογόνα αποτελέσματα, ενώ αντίθετα αμμώδες έδαφος τα περιστέλλει. Πρόκειται για ένα σύγχρονο είδος ηλεκτρονικά λειτουργούσας νάρκης, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης, που ενεργοποιείται αυτόματα ή με την χρήση τηλεχειρισμού, κατά παντός προκαθορισμένου ιπτάμενου μέσου που κινείται για οποιοδήποτε σκοπό  10 - 50 μέτρα υπέρ το έδαφος με δραστική ακτίνα (καταστροφή του στόχου) περί τα 50 μέτρα, ακτίνα δημιουργίας σοβαρών ζημιών έως 100 μέτρα και μέγιστη ακτίνα προκλήσεως ζημιών τα 250 – 300 μέτρα.

    Το όλο σύστημα αποτελείται από τέσσερα υποσυστήματα. Το υποσύστημα της πλαστική θήκης, εντός της οποίας ενθυλακώνεται το εκρηκτικό γέμισμα, το υποσύστημα του εκρηκτικού γεμίσματος των 40 λιβρών ΤΝΤ, το υποσύστημα των μεταλλικών σφαιριδίων τα οποία φέρονται συσκευασμένα εντός πλαστικών σκευασμάτων και το ηλεκτρονικό υποσύστημα εντοπισμού και ταυτοποίησης των αντικειμένων – στόχων και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος. Πιο αναλυτικά :

   1. Το υποσύστημα που ενθυλακώνει το εκρηκτικό γέμισμα, προστατεύοντάς το ουσιαστικά από την υγρασία και τις εν γένει καιρικές συνθήκες, αποτελείται από μία θήκη (3) διαστάσεων 50 Χ 40 Χ 50 εκατοστών που είναι κατασκευασμένη από πλαστική ύλη. Δυνατόν να είναι κατασκευασμένη από fiber glass ή ξύλο, αλλά στην τελευταία περίπτωση απαιτείται κατάλληλη διαδικασία αδιαβροχοποίησης εφόσον το σύστημα θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός χώρου αποθήκευσης (κάτω ή πάνω από το έδαφος). Οι διαστάσεις της θήκης προϋπολογίσθηκαν από τα τυποποιημένα, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου τεμάχια της μίας λίβρας ΤΝΤ (14) , κατασκευής ΗΠΑ , διαστάσεων 5 Χ 5 Χ19 εκατοστών.  Μια από τις καινοτομίες  του συστήματος έγκειται στο ότι  το εκρηκτικό γέμισμα του στερεού ΤΝΤ δεν είναι προτοποθετημένο από την εργοστασιακή κατασκευή του όλου συστήματος αλλά δύναται να μεταφέρεται αυτούσιο στις συσκευασίες του και να τοποθετείται στο σύστημα ενθυλάκωσης όταν ο χρήστης το απαιτήσει.  Με τον ίδιο τρόπο

ανεξάρτητα μεταφέρεται και τοποθετείται ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη και το υποσύστημα ηλεκτρονικού εντοπισμού του στόχου και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος. Η απόλυτα αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική λειτουργία του τελευταίου συστήματος αποκλείει οιονδήποτε κίνδυνο ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος καθότι σε καμία περίπτωση δεν ενεργοποιείται σε προσέγγιση ανθρώπων, ζώων, επίγειων οχημάτων, μηχανημάτων ή αρμάτων μάχης.  Το παραπάνω πλεονέκτημα του συστήματος το κάνει ικανό για χρήση σαν νάρκη που δεν επηρεάζεται από προσεγγίσεις ανθρώπων, επίγειων οχημάτων ή ζώων και επομένως δεν επιφέρει που κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί από πρόωρες εκρήξεις από κακούς χειρισμούς, διόδους λαθρομεταναστών και διάφορων ζώων σε ναρκοθετημένους χώρους.  Η θήκη (3) παρουσιάζει σχετική απλότητα δεχόμενη συνολικά 40 τεμάχια πλακών ΤΝΤ της μιας λίβρας, διαστάσεων 5 χ 19 εκατοστά. Η άνω πλευρά της χρησιμοποιείται σαν θύρα εισόδου των άλλων υποσυστημάτων, είναι ανεξάρτητη και λειτουργεί σαν ‘καπάκι’. Η θήκη φέρει σε κάθε πλαϊνό άνω άκρο μέρος από  δύο μάνταλα (48) σε κάθε πλευρά της ώστε να είναι δυνατή η σταθερή αγκύρωση του άνω ανεξάρτητου τμήματός της που λειτουργεί σαν ανεξάρτητο καπάκι.    

    2. Το υποσύστημα εκρηκτικού γεμίσματος αποτελείται από συνολικά 40 τεμάχια πλακών τρινιτροτολουόλης ή γνωστότερης ως ΤΝΤ της μιας λίβρας, διαστάσεων 4.46 Χ 4.46 Χ 17.8 εκατοστών. Τυχόν χρήση τυποποιημένων κυλινδρικού τύπου ΤΝΤ διαμέτρου 3.8 εκατοστών και μήκους 6.35 εκατοστών,      βάρους  ¼  της λίβρας έκαστο, είναι δυνατή αλλά απαιτεί κατακερματισμό τους(το ΤΝΤ τρίβεται σαν ξηρή πλαστελίνη). Επίσης είναι δυνατή, με τα ίδια μάλιστα αποτελέσματα η χρήση αντίστοιχων ορθογώνιων τυποποιημένων πλακιδίων ΤΝΤ διαστάσεων  4.46 Χ 4.46 Χ 9.54 εκατοστών και βάρους  ½ λίβρας σε διπλάσιο όμως αριθμό από αυτά της μίας λίβρας. Η προτεινόμενη διάταξη των τεμαχίων της μιας λίβρας (14) μέσα στην πλαστική θήκη ενθυλάκωσης φαίνεται στο σχήμα 6. Με τη διάταξη αυτή υπάρχει ο κατάλληλος και απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση μεγάλου αριθμού μεταλλικών σφαιριδίων τόσο στα πλαϊνά της θήκης, όσο και  πάνω από την πρώτη προς την άνω πλευρά σειρά των πλακών ΤΝΤ. Φυσικά η τοποθέτηση των πλακών ΤΝΤ μπορεί να γίνει και με πολλούς άλλους συνδυασμούς, χωρίς να επηρεασθεί σοβαρά το ζημιογόνο για το στόχο αποτέλεσμα του συστήματος.

3. Το υποσύστημα των μεταλλικών σφαιριδίων αποτελείται από μεγάλο αριθμό  μεταλλικών σφαιριδίων διάφορων διαστάσεων, διαμέτρων από 0,25 έως 1 εκατοστών του μέτρου, τα οποία φέρονται συσκευασμένα εντός πλαστικών σκευασμάτων (8), περίπου ανά 100 σε κάθε σκεύασμα, ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος χειρισμός τους, η εύκολη μεταφορά τους αλλά και η τοποθέτησή τους μέσα στην πλαστική θήκη ενθυλάκωσης του εκρηκτικού γεμίσματος από το προσωπικό. Τα σκευάσματα τοποθετούνται τελευταία, ώστε να καλύψουν κάθε κενό της πλαστικής θήκης που προκύπτει μετά την τοποθέτηση των πλακών ΤΝΤ και του υποσυστήματος  εντοπισμού και ταυτοποίησης των αντικειμένων – στόχων και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος.

   4.  Το ηλεκτρονικό υποσύστημα (2) εντοπισμού και ταυτοποίησης των στόχων, μετάδοσης του ηλεκτρικού σήματος και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος ουσιαστικά αποτελεί μία αυτόνομη, φορητή, αυτενεργή συσκευή με την οποία εντοπίζεται ο στόχος και ενεργοποιείται το εκρηκτικό γέμισμα (3). Η προσαρμογή  του υποσυστήματος αυτού  γίνεται μηχανικά, δηλαδή απλά προσαρμόζεται με το χέρι. Η προσαρμογή γίνεται στο κέντρο περίπου της άνω στρώσης των πλακών ΤΝΤ (14). Ο χρήστης με ένα ξύλινο τυποποιημένο

κυλινδρικό αντικείμενο διαμέτρου 0,5 εκατοστών καλούμενο ‘διατρητή’, δημιουργεί μία οπή (15) βάθους 4 - 5 εκατοστών στη συγκεκριμένη πλάκα ΤΝΤ. Στην οπή αυτή εφαρμόζει το εξέχον τμήμα (12) του μεταλλικού κυλινδρικού σωλήνα ο οποίος ενθυλακώνει τον ηλεκτρικό πυροκροτητή (4). 

 Το υποσύστημα αυτό χρησιμοποιεί μικροηλεκτρονική τεχνολογία και  αναγνωρίζει με χρήση τριών διαφορετικής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων (11)  την προσέγγιση των αντικειμένων – στόχων(αλεξιπτωτιστής, ελικόπτερο, αεροσκάφος κοινού τύπου ή κάθετης προσγείωσης - απογείωσης, ανεμοπλάνο ή χόβερκραφτ ή οποιοδήποτε ιπτάμενο μέσο του οποίου όμως η ηλεκτρονική υπογραφή έχει εκ των προτέρων προσδιορισθεί και παραμετροποιηθεί), Τα αντικείμενα – στόχοι έχουν προκαθορισθεί, οι δε τιμές με τις οποίες  κάθε αντικείμενο – στόχος αναγνωρίζεται από κάθε αισθητήρα  είναι απόλυτα διακριτές και προκαθορισμένες. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως τεχνολογία εύρεσης της ΄΄ψηφιακής υπογραφής΄΄ του αντικειμένου.  Με την μεθοδολογία αυτή το ηλεκτρονικό υποσύστημα όταν αναγνωρίσει την ΄΄ηλεκτρονική υπογραφή΄΄ του προσεγγίζοντος προκαθορισμένου αντικειμένου (23) στην κατάλληλη προκαθορισμένη απόσταση αποστέλλει στην έξοδό (37) του ένα ψηφιακό σήμα, το οποίο ενισχύεται κατάλληλα και με τον τρόπο αυτό μεταδίδεται κατάλληλης έντασης και ισχύος ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα κοινό ηλεκτρικό πυροκροτητή (4) που είναι συνδεδεμένος στην έξοδο του ηλεκτρονικού υποσυστήματος. Το υποσύστημα αυτό αποτελείται από τρία μικρότερα υποσυστήματα, και περιγράφεται  παρακάτω.  Πρόκειται για φορητό μικροηλεκτρονικό σύστημα (1) σχετικά μικρού κόστους, το οποίο μπορεί να συλλέγει, επεξεργάζεται και μεταδίδει συνεχώς δεδομένα σε έναν επεξεργαστή, ο οποίος τα επεξεργάζεται συνεχώς και σε περίπτωση σύμπτωσης προκαθορισμένων τιμών ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό πυροκροτητή.  Ο τελευταίος αποτελείται από ένα κοινό ηλεκτρικό καψύλλιο (4) που είναι ενθυλακωμένο σε κυλινδρικό φορέα (12), ο οποίος προσαρμόζεται(βιδώνει) με το πρόσθιο μέρος του σε ενισχυτικό γέμισμα κατασκευής ΗΠΑ, τύπου Μ1 (13) που με τη σειρά του προσαρμόζεται στην οπή που ο χρήστης έκανε με τον μεταλλικό κυλινδρικό διατρητή επί της κεντρικής άνω πλάκας του ΤΝΤ. Το ενισχυτικό γέμισμα κατασκευής ΗΠΑ, τύπου Μ1 περιέχει ισχυρότατη εκρηκτική ύλη και χρησιμοποιείται για ενίσχυση του εκρηκτικού κύματος που δημιουργεί κατά την ενεργοποίησή του ο ηλεκτρικός πυροκροτητής. Το πίσω άκρο του μεταλλικού κυλινδρικού φορέα που φιλοξενεί το ηλεκτρικό καψύλλιο (12) είναι τοποθετημένο σταθερά επί της πλαστικής  θήκης (2) στην οποία αυτό το μικροηλεκτρονικό υποσύστημα είναι σταθερά προσαρμοσμένο και κολλημένο.  Εάν εκραγεί το τεμάχιο ΤΝΤ το οποίο ευρίσκεται σε επαφή με τον εναυστήρα Μ1, τότε ΄΄εκ συμπαθείας΄΄ θα εκραγούν όλα τα υπόλοιπα τεμάχια ΤΝΤ που υπάρχουν μέσα στη θήκη. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση δύο ή τριών ή περισσοτέρων ναρκών που φέρουν ΤΝΤ σαν εκρηκτικό γέμισμα και ευρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Το υποσύστημα συμπληρώνει ένα μηχανικό κομβίο (58) με το οποίο αυτό ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.

    Το ηλεκτρονικό τμήμα του υποσυστήματος αποτελεί ολοκληρωμένο σύγχρονο σύστημα πραγματικού χρόνου(real time system). Το σύστημα έχει μεγάλη  ενεργειακή αυτονομία και δύναται να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται συνεχής εξωτερική παροχή ενέργειας. Για την πιστοποίηση της εφεύρεσης, κατασκευάσθηκε εργαστηριακό πρότυπο, και σαν πλατφόρμα λειτουργίας επελέγη το ολοκληρωμένο κύκλωμα M68HC11EVB της MOTOROLLA, καθότι παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω σειριακής θύρας με υπολογιστή και επομένως διευρυμένες δυνατότητες ελέγχου του συστήματος. Διαθέτει επίσης

κατάλληλο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται σαν λειτουργικό σύστημα τόσο για την αποσφαλμάτωση (debugging) όσο και για  προσομοίωση. Το όλο σύστημα  συμπληρώνεται από ένα υποσύστημα τριών αισθητήρων μαζί με τα διάφορα κυκλώματα προενίσχυσής τους και τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά φίλτρα. Όλα τα κυκλώματα του αναπτυχθέντος πρωτοτύπου έχουν σχεδιασθεί και  υλοποιηθεί σε διάτρητες πλακέτες με την μέθοδο Wire Wrap ενώ υπάρχει και ένα σχεδιασμένο για επιχαλκωμένη πλακέτα PCB. Επίσης η συσκευή, σε επίπεδο πρωτοτύπου, μπορεί να συνδεθεί μέσω σειριακής θύρας με υπολογιστή και υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς και παρουσίασης των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο. Οι τρεις διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικοί αισθητήρες του υποσυστήματος αυτού αντιλαμβάνονται τον προσεγγίζοντα στόχο από οποιαδήποτε διεύθυνση και αν πλησιάζει ενεργοποιώντας το εκρηκτικό γέμισμα σε συγκεκριμένη ακτίνα 10 έως 50  μέτρων από αυτό. Είναι δυνατή η χρήση αυτούσιων υποσυστημάτων του συστήματος, για τη δημιουργία αυτοσχέδιων παραλλαγών ναρκών κατά ιπτάμενων μέσων, απόλυτα όμως αποτελεσματικών στην πράξη όσον αφορά την προσβολή του ιπτάμενου στόχου,  όπως παρακάτω :

1. Η χρήση του υποσυστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης του στόχου και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος (2), σαν ανεξάρτητης συσκευής, με σκοπό την μετατροπή αρκετών τύπων αντιαρματικών ναρκών ξηράς σε σύγχρονες ηλεκτρονικά λειτουργούσες, πλήρως αυτοματοποιημένες νάρκες κατά πολύ χαμηλά ιπτάμενων μέσων. Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί πλήρως παλαιό υλικό ναρκοπολέμου, όπως πχ οι νάρκες κατασκευής ΗΠΑ σειράς Μ15 και Μ6 (49), για χρήση του ως ναρκών κατά πολύ χαμηλά ιπτάμενων μέσων με την παρακάτω μεθοδολογία. Επειδή οι παραπάνω νάρκες Μ15 και Μ6 φέρουν δύο οπές (50) στις οποίες προσαρμόζονται διάφοροι μηχανισμοί παγιδεύσεως, είναι δυνατόν να γίνει σε αυτές με απλή προσαρμογή (απλά βιδώνεται μέσα στις θηλυκού τύπου μεταλλικές ελικοειδής ραβδώσεις που υπάρχουν σε αυτές)  η τοποθέτηση του ανεξάρτητου σαν συσκευή, υποσυστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης του στόχου και ενεργοποίησης του  εκρηκτικού γεμίσματος (2). Με αυτό τον τρόπο η νάρκη θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις διέλθει άνωθέν της  και σε απόσταση 10 -50 μέτρων από το έδαφος (22), προκαθορισμένο ιπτάμενο μέσο.  Επειδή οι παραπάνω νάρκες φέρουν από 10 έως 20 λίβρες εκρηκτικού γεμίσματος η κάθε μία, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν εντός του εδάφους ανά δύο (σχήμα 22)  ή ανά τέσσερεις αντίστοιχα  ώστε να αποκτήσουν συνολική ισχύ 40 λιβρών ΤΝΤ. Για κάθε ομάδα ναρκών το ηλεκτρονικό  υποσύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης του στόχου και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος (2) αρκεί να προσαρμοσθεί μόνο σε μία, αυτή που ευρίσκεται προς την επιφάνεια του εδάφους. Το εκρηκτικό γέμισμα ΤΝΤ έχει την ιδιότητα να εκρήγνυται ‘εκ συμπαθείας’, δηλαδή να μεταδίδει αυτόματα την έκρηξη σε παρακείμενη ή εν επαφή ποσότητα ΤΝΤ. Για καλλίτερα αποτελέσματα θα πρέπει να τοποθετηθεί  αριθμός πλαστικών συσκευασιών με μεταλλικά σφαιρίδια στο άνω μέρος των σκευασμάτων, τα οποία όμως θα πρέπει να τοποθετηθούν από την αντίθετη πλευρά από αυτή που θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρονικός μηχανισμός και μέχρι να φθάσουν στο ύψος περίπου του άνω μέρους του ηλεκτρονικού συστήματος(σχήμα 22). Στην περίπτωση μη ύπαρξης μεταλλικών σφαιριδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλοί λίθοι(πέτρες) διάφορων διαστάσεων, με τις ίδιες δεσμεύσεις που ισχύουν για τα μεταλλικά σφαιρίδια. 

 2. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το εκρηκτικό γέμισμα ΤΝΤ το οποίο υπάρχει μέσα στο μεταλλικό περίβλημα των παραπάνω τύπων ναρκών, αλλά και σε πλείστους άλλους τύπους ναρκών ξηράς, αφού πρώτα  εξορυχθεί από τις νάρκες και να τοποθετηθεί απλά σαν κομμάτια στερεού ΤΝΤ μέσα στην πλαστική θήκη του συστήματος καταστροφής χαμηλά ιπτάμενων μέσων, αναμεμειγμένο με τα μεταλλικά σφαιρίδια.  Επειδή το στερεό ΤΝΤ, είναι εξαιρετικά αδρανές, δηλαδή δεν εκρήγνυται εύκολα, είναι δυνατή η μεταφορά του στις διάφορες τυποποιημένες συσκευασίες που παρέχουν οι εξουσιοδοτημένες για την κατασκευή του βιομηχανικές (1 και 0,5 λίβρες) και είναι εύκολη η τοποθέτησή του στην πλαστική θήκη  ενθυλάκωσης, όταν ο χρήστης το επιλέξει.

3. Επίσης είναι δυνατή η χρήση του υποσυστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης του στόχου και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος (2), σαν ανεξάρτητης συσκευής αλλά αντί χρήσης των πλακιδίων ΤΝΤ να χρησιμοποιηθεί αριθμός τυποποιημένων συσκευασιών όπως πχ είναι τα μεταλλικά κάνιστρα (σχήμα 23) στρατιωτικών ή άλλων προδιαγραφών για ανεφοδιασμό οχημάτων ή τα μεταλλικά βαρέλια (σχήμα 24) στρατιωτικών ή άλλων προδιαγραφών ή οποιαδήποτε άλλη μη τυποποιημένη συσκευασία, που θα περιέχει βενζίνη ή πετρέλαιο ή άλλο καύσιμο το οποίο δύναται να προκαλέσει εκρηκτικό και θερμικό κύμα. Αυτή περίπου η τεχνική των καυσίμων υλών που προκαλούν έκρηξη, χρησιμοποιήθηκε από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ με την ονομασία ΝΑΠΑΛΜ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η τοποθέτηση του ανεξάρτητου σαν συσκευή, υποσυστήματος εντοπισμού, ταυτοποίησης του στόχου και ενεργοποίησης του  εκρηκτικού γεμίσματος (2). Το ενισχυτικό γέμισμα Μ1 (13) ή σε έλλειψή του το ελεύθερο άκρο του ηλεκτρικού πυροκροτητή (4) θα πρέπει να είναι εκτός του αναφλέξιμου υγρού αλλά σε πολύ μικρή απόσταση από αυτό(όχι πάνω από 1 εκατοστό του μέτρου).  Εκτιμάται ότι ποσότητα ακόμη και ενός πλήρους κανίστρου βενζίνης είναι αποτελεσματική για να πλήξει σοβαρά ιπτάμενο στα 50 έως 100 μέτρα στόχο, είναι όμως δυνατόν να τοποθετηθούν επί ή εντός του εδάφους ανά δύο ή ανά τρία ή τέσσερα κάνιστρα ώστε να αποκτήσουν περίπου την συνολική ισχύ 40 λιβρών ΤΝΤ. Τα ίδια ισχύουν για την περίπτωση βαρελιού βενζίνης ή πετρελαίου, μόνο που στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το υγρό να φθάσει στο ύψος περίπου της οπής διαχύσεώς του ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί το ηλεκτρονικό υποσύστημα επ’ αυτής κατά τον προαναφερθέντα τρόπο. Αυτό μπορεί να γίνει με πλήρωση του βαρελιού έως κάποια στάθμη με κάποιο σταθερό υλικό(τσιμέντο πχ) και στη συνέχεια να τοποθετηθεί εντός του η καύσιμος ύλη. Για κάθε ομάδα κανίστρων ή συσκευασιών αρκεί μόνο η μία να φέρει το σαν ανεξάρτητη συσκευή λειτουργόν ηλεκτρονικό  υποσύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης του στόχου και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος (2). Η έκρηξη από αυτό θα μεταδώσει έκρηξη ‘εκ συμπαθείας’ και στα  παρακείμενα ή εν επαφή κάνιστρα ή αυτοσχέδια σκευάσματα.  Για καλλίτερα αποτελέσματα θα πρέπει να τοποθετηθεί  αριθμός πλαστικών συσκευασιών με μεταλλικά σφαιρίδια στο άνω μέρος των σκευασμάτων, μέχρι να φθάσουν στο ύψος περίπου του άνω μέρους του ηλεκτρονικού συστήματος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης μεταλλικών σφαιριδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλοί λίθοι(πέτρες) διάφορων διαστάσεων, οι οποίοι μάλιστα μπορούν να τοποθετηθούν και γύρω από τις αυτοσχέδιες νάρκες στην περίπτωση που τοποθετηθούν αυτές πάνω στο έδαφος. 

4. Μία τελευταία παραλλαγή του συστήματος είναι αυτή κατά την οποία για κάποιο λόγο είτε δεν υπάρχουν οι πλαστικές θήκες (υποσύστημα ενθυλάκωσης εκρηκτικού γεμίσματος) είτε δεν υπάρχει ο χρόνος για να τοποθετηθούν οι πλάκες ΤΝΤ μέσα σε αυτή για κάποιο λόγο (πχ επίκειται αεραπόβαση), οπότε είναι δυνατή η τοποθέτηση των πλακών ΤΝΤ σε δύο σειρές των 10 πλακών σε δύο στρώσεις πάνω στο έδαφος,  η εν συνεχεία τοποθέτηση της ανεξάρτητης

συσκευής(ηλεκτρονικό  υποσύστημα εντοπισμού, ταυτοποίησης του στόχου και ενεργοποίησης του εκρηκτικού γεμίσματος (2) πάνω από τα πλακίδια ΤΝΤ και στο κέντρο της μάζας του γεμίσματος και στη συνέχεια η απλή τοποθέτηση των πλαστικών συσκευασιών των μεταλλικών σφαιριδίων, μέχρι να φθάσουν στο ύψος περίπου του άνω μέρους του ηλεκτρονικού συστήματος, χωρίς όμως να καλύπτουν τον πλαστικό διαφανή θόλο των αισθητήρων (21). Το σύστημα θα λειτουργήσει το ίδιο ορθά με τα ίδια φονικά αποτελέσματα, αλλά θα είναι τρωτό στις καιρικές συνθήκες. Στην περίπτωση μη ύπαρξης μεταλλικών σφαιριδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλοί λίθοι(πέτρες) διάφορων διαστάσεων, οι οποίοι μάλιστα μπορούν να τοποθετηθούν και γύρω από το εκρηκτικό γέμισμα. 

 Το πλεονέκτημα που θα αποκτήσει ο επιχειρησιακός διοικητής που θα διαθέτει τις νάρκες κατά ιπτάμενων στόχων κατά το σχεδιασμό και εκτέλεση τακτικών αμυντικών επιχειρήσεων απαγόρευσης ρίψης αλεξιπτωτιστών και προσγείωσης ιπτάμενων μέσων ή προσγειάλωσης και γενικά διέλευσης χόβερκραφτ, θα είναι   ιδιαίτερα σημαντικό. 

Η επίδραση επί του ηθικού των πληρωμάτων, αλλά και των αεραποβατικών δυνάμεων, των καταστροφικών αποτελεσμάτων αυτού του συστήματος θα είναι καταλυτική για την επιτυχή έκβαση της επιχειρούμενης επιθετικής αποστολής τους. Σε ακραία περίπτωση και στα πλαίσια επιχείρησης παραπλάνησης, ο τακτικός διοικητής επίγειας άμυνας θα μπορούσε να τοποθετήσει ακόμα και κενά βαρέλια και κενά κάνιστρα σε προσεσημασμένους χώρους αεραποβάσεων ελικοπτέρων ή προσγειώσεως αεροσκαφών καθέτου προσγειώσεως ή διελεύσεως χόβερκραφτ ή άλλων μέσων.   

 Σοβαρό επίσης πλεονέκτημα αποτελεί το ότι η όλη προετοιμασία και προσαρμογή στο έδαφος των γεμισμάτων δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση. Πέραν τούτων ο ηλεκτρονικός πυροδοτικός μηχανισμός μπορεί να εξασφαλίζει ασφαλή διέλευση σε ανθρώπους, οχήματα και ζώα στην περίπτωση που απαιτείται μακρά παραμονή του συστήματος κάτω από το έδαφος. 

Με την εφαρμογή της μικροηλεκτρονικής συσκευής θα εξαλειφθούν τα υφιστάμενα σήμερα προβλήματα που παρουσιάζουν οι σύγχρονες νάρκες κατά αρμάτων και προσωπικού, διότι το υποσύστημα ενεργοποιείται αρχικά με ένα απλό πάτημα ενός μηχανικού κομβίου ή από απόσταση με αποστολή κατάλληλου ηλεκτρονικού σήματος, δυνατότητα που είναι δυνατόν να υποστηριχθεί από την συσκευή.  Από τη στιγμή που ενεργοποιείται το ηλεκτρονικά λειτουργούν υποσύστημα, δεν ενεργοποιεί τον πυροκροτητή ακόμη και αν πατήσουμε πάνω του διότι οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες του αναγνωρίζουν τις ηλεκτρονικές υπογραφές ανθρώπων, ζώων,  οχημάτων και τις διαχωρίζουν από τις αντίστοιχες που παρουσιάζουν τα προκαθορισμένα ιπτάμενα μέσα. Με τη χρήση κατάλληλης συσκευής ασύρματης επικοινωνίας παραμένει στη  διακριτική ευχέρεια του χρήστη, η  δυνατότητα ενεργοποίησης του συστήματος σε περίπτωση  προσέγγισης ανθρώπων σε ακτίνα 50 – 100 μέτρων.

Γενικά εκτιμάται ότι η εφαρμογή των εκρηκτικών γεμισμάτων κατά ιπταμένων μέσων θα συμβάλλει στην αύξηση της μαχητικής ισχύος των ενόπλων δυνάμεων που θα τα υιοθετήσουν, ισχυροποιώντας μακροπρόθεσμα και την πολεμική βιομηχανία της χώρας αυτής.

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

>> Περισσότερες πληροφορίες  
 
home | about us | sitemap | contact | industrial applications | defensive applications