ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΕΡΠΛΕΓΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ  

( Ε Ν Υ Η Α )

 

1.  Η πρόταση που ακολουθεί στοχεύει στην ανάπτυξη, πρωτοποριακών αμυντικών έργων σύγχρονης μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας, μη απαραίτητα συμβατικής, έργων που μπορούν εξ ολοκλήρου να αναπτυχθούν, παραχθούν, συντηρηθούν και να εξελίσσονται σε βάθος χρόνου στην Ελλάδα και την Κύπρο, στοχευμένων αποκλειστικά σε αμυντικές επιχειρήσεις, τον αγώνα κατά των ασύμμετρων απειλών και της τρομοκρατίας.

2.  Τα έργα αυτά, ανεξάρτητα με τον τρόπο και τον αριθμό ανάπτυξης εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλουν στην εξύψωση του αμυντικού επιπέδου και του επιπέδου ασφάλειας του κοινού αμυντικού χώρου Ελλάδος – Κύπρου. Για το τελευταίο εγγύηση αποτελεί, εκτός των άλλων, αφενός η κατεχόμενη τεχνογνωσία για την ανάπτυξή τους και αφετέρου  η αποκλειστική κυριότητα και δικαίωμα εκμετάλλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο 13 συνολικά ευρεσιτεχνιών και που καλύπτουν το σύνολο των έργων (αμυντικά συστήματα) που παρακάτω αναλυτικά αναφέρονται.

 

3.  Η πρόταση αφορά την ανάπτυξη ενός ΥΠΕΡΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  (εικόνα 1) με την κωδική ονομασία ‘ΕΝΥΗΑ’ δια του οποίου θα είναι δυνατός ο έλεγχος και η σε πραγματικό χρόνο απόμακρη διαχείριση, από ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά κέντρα επιχειρήσεων (mission control centers) ευρισκόμενα σε ξηρά , αέρα, θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα και το διάστημα και με τη χρήση σύγχρονου γραφικού περιβάλλοντος αναπαράστασης, όλων των ηλεκτρονικών αισθητήρων που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας(στρατιωτικής φύσεως – μάχης και μη μάχης- διαχείρισης πολιτών, έρευνας διάσωσης, προστασίας πολιτών ή άλλης φύσεως) με την προσθήκη μίας πλειάδας προηγμένων τεχνολογικά αισθητήρων και συστημάτων που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, τα πνευματικά δικαιώματα  και την τεχνογνωσία ανάπτυξης των οποίων διαθέτουμε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν  για (εικόνα 2):

 

      α.  Καταστροφή σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων (ΕΜΠ) κάθε σταθερού ή κινητού στόχου που υπάρχει ή κινείται σε αέρα, ξηρά, θάλασσα και κάτω από αυτή( εφόσον ο στόχος χρησιμοποιεί οιοδήποτε σύστημα το οποίο διαρρέετε από ηλεκτρικό ρεύμα),  από ειδικά διασκευασμένους αυτοματοποιημένης λειτουργίας φορείς που φέρουν ειδικά όπλα παραγωγής ηλεκτρομαγνητικού παλμού έντασης πολλών εκατομμυρίων Αμπέρ.  Είναι δυνατός εκτός των άλλων ο ηλεκτρονικός αποκλεισμός λιμένων,  η πλήρης εξουδετέρωση κάθε ηλεκτρικής υποδομής και επικοινωνιών εγκαταστάσεων, στρατοπέδων, μονάδων, οπλικών συστημάτων, πόλεων και μεγάλων εδαφικών περιοχών, η αποτελεσματική αεράμυνα του ενιαίου Ελλαδικού – Κυπριακού χώρου, η υλοποίηση χώρων καταστροφής μέσων του αντιπάλου σε αέρα, ξηρά, θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα αλλά και το διάστημα.  

 

 

       β.   Απαγόρευση προσέγγισης εδαφικών (ΗΣΚ) , θαλάσσιων (ΑΝ) ή εναέριων περιοχών (ΝΙΜ) με εφαρμογή πλήρως ηλεκτρονικών ναρκοπεδίων (ΗΝ) που διαθέτουν ηλεκτρονικά ελεγχόμενες νάρκες πλήρους επικοινωνιακής ανάδρασης και πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης. Διατίθενται ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ταυτοποίησης ηλεκτρονικά επίγειων στόχων πάσης φύσεως με την μέθοδο της ηλεκτρονικής υπογραφής, και ενεργοποίησης της νάρκης σε δεδομένη απόσταση του στόχου από αυτή που προσαρμόζονται στις οπές παγιδεύσεως των ναρκών αυτών όσο και τεχνικές και μέθοδοι μετατροπής του σώματος της νάρκης παλαιάς τεχνολογίας σε σύγχρονη νάρκη που φέρει κοίλο εκρηκτικό γέμισμα.

 

       γ.  Επιτήρηση (ΣΕ) (στρατιωτική η ιδιωτική χρήση, έλεγχος συνόρων, διακίνησης λαθρομεταναστών, δασών, υδατοφραγμάτων, κρισίμων εγκαταστάσεων ,στρατοπέδων, αποθηκών κλπ) σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, με εκμετάλλευση κυψελοειδών συστημάτων επικοινωνιών –κινητή τηλεφωνία - , δορυφορική επικοινωνία και δυνατότητα ρίψης των αισθητήρων από αεροσκάφος, ή παθητικής λειτουργίας κάτω από το έδαφος και πλήρη επικοινωνία μεταξύ τους ακόμη και εάν πυροδοτηθούν τα εκρηκτικά που φέρουν δολιοφθορείς ή τρομοκράτες, με δυνατότητα άμεσης παροχής πληροφοριών σε ηλεκτρονικά σύγχρονα κέντρα διοικήσεως σε όλο τον κόσμο.

 

        δ.  Ανίχνευση και Εντοπισμό εκρηκτικών υλών (ΕΕΥ) από απόσταση 1000 μέτρων, σταθερά εγκατεστημένων ή μεταφερόμενων από εχθρικές δυνάμεις (καταδρομείς, τρομοκράτες, αντάρτες πόλεων κλπ).

 

 

    ε. Εξουδετέρωση τρομοκρατών (Δ) που θα διέλθουν υποχρεωτικά μέσα από αυτούς,  χωρίς καμία παράπλευρη απώλεια πολιτών και μέσων ακόμη και εάν πυροδοτηθούν τα εκρηκτικά που φέρουν οι ‘καμικάζι’ τρομοκράτες, με δυνατότητα άμεσης παροχής πληροφοριών σε ηλεκτρονικά σύγχρονα κέντρα διοικήσεως σε όλο τον κόσμο.

 

   στ.  Απόκρυψη και παραπλάνηση στόχων οιουδήποτε μεγέθους, από όπλα που χρησιμοποιούν σάρωση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (RADAR , κατευθυνόμενα βλήματα κλπ) με τη δημιουργία ενεργητικής, ενεργειακής ασπίδας προστασίας (τεχνολογία STEALTH με τη δημιουργία ενεργειακών πεδίων και όχι ανακλώμενων επιφανειών ή χρήση ειδικών χρωστικών ουσιών).

 

     ζ. Ανίχνευση και εντοπισμό πάσης φύσεως μεταλλικών ή μη αντικειμένων όπως ναρκών (ΣΕΝ), οχημάτων, αρμάτων και κάθε είδους υλικής δομής ακόμη και κινούμενων ή μη ανθρώπινων υπάρξεων ή ανθρώπινων οστών από απόσταση 1000 μέτρων, και σε βάθη 8 μέτρα μέσα στο έδαφος ή το ύδωρ, σταθερά ευρισκόμενων ή μεταφερόμενων, ανεξάρτητα παρεμβαλλόμενου όγκου.

 

      η.  Πλήρης προστασία των υπολογιστικών συστημάτων έναντι απειλής που θα προέρχεται τόσο από εξωτερικό εισβολέα όσο και από ενδεχόμενο εσωτερικό χρήστη δικτύου ή συστήματος με τη μη παροχή δυνατότητας εισόδου σε οιοδήποτε σύστημα με οιοδήποτε γνωστό μέσο πλην τεχνολογίας υποκλοπής ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (TEMPEST). Επίσης πλήρες σύστημα υλοποίησης πολυεπίπεδης ασφάλειας με τη χρήση του οποίου σε ένα υπολογιστή είναι δυνατή η ανεξάρτητη λειτουργία έως και 4 συστημάτων διαφορετικής διαβάθμισης ασφαλείας.

 

  4.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι όλες οι παραπάνω ευρεσιτεχνίες, τεχνολογίες και συσκευές που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, από Έλληνες εφευρέτες.

 

5.     Το ΕΝΥΗΑ χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και υποστηριζόμενο από ισχυρότατες υπολογιστικές μηχανές και πολύπλοκο λογισμικό υπολογιστών επιλύει με άριστο τρόπο το πρόβλημα της εξασφάλισης της επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των πολύπλοκων αισθητήρων και ηλεκτρονικών μέσων των διάφορων φορέων, υπουργείων, οργανισμών, τμημάτων, αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών αλλά και παντός φύσεως στρατιωτικών υπηρεσιών, μονάδων και μέσων που διαθέτουν ποικιλία ηλεκτρονικών αισθητήρων(RADAR, NAVAL RADAR SYSTEMS, UAVs, AWACS κλπ).   (εικόνα 4)

 

Το ΕΝΥΗΑ θα παρέχει στον ανώτατο διαχειριστή ή διοικητή, τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και κατάλληλης προσαρμογής (adaptation) όλων των ηλεκτρονικών αισθητήρων μάχης και επιτήρησης που διατίθενται για την υποστήριξη της επιχειρησιακής σχεδίασης κάθε μορφής δράσης και την εφαρμογή των διαδικασιών εισόδου – καταγραφής – αξιολόγησης  και επαναξιολόγησης των πληροφοριών που θα τον βοηθήσουν σε ελάχιστο χρόνο να αποφασίσει ορθά περί της αποτελεσματικής διεξαγωγής των κάθε μορφής επιχειρήσεων, με τη βοήθεια προηγμένων ηλεκτρονικών  εργαλείων γραφικής απεικόνισης δια των οποίων, μεταξύ των άλλων,  θα παρίσταται σε πραγματικό χρόνο και σε πολλαπλά επίπεδα μεταξύ των άλλων  (εικόνα 5) : 

 

Εικόνα  5

 

·          H διάταξη και κατάσταση των ηλεκτρονικών αισθητήρων μάχης των ηλεκτρονικών ναρκοπεδίων του (κυλιόμενες νάρκες (ΚΝ), νάρκες κατά ιπτάμενων μέσων (ΝΙΜ) και αλεξιπτωτιστών, αμφίβιες νάρκες (ΑΝ) στρωμένες στην ξηρά η ποντισμένες στο ύδωρ , ηλεκτρονικά συστήματα καταστροφής(ΗΣΚ), ηλεκτρονικές συστήματα αναβάθμισης ναρκών(ΣΑΝ) κλπ ) σε πραγματικό χρόνο.

 

·          Η σε πραγματικό χρόνο κατάσταση (ποιος, που, πόσοι με ποιο μέσο  και πότε διέρχεται )από τα σημεία επιτήρησης διόδων (ΣΕ) των ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών επιτήρησης τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και μέσα στην εχθρική περιοχή. 

 

·          H διάταξη των δυνάμεων, ιδικών του, εχθρικών, συμμαχικών και τυχόν ουδέτερων. 

 

·          Οι ετοιμότητες και δυνατότητες των ειδικών και κοινών μονάδων που αυτός διαθέτει.

 

·          Η κατάσταση εχθρικών και ουδέτερων δυνάμεων καθώς και οι δυνατότητές τους.

 

·         Οι διάφορες δυνατότητες και διαδικασίες πρόβλεψης, στοχοποίησης, έγκαιρης προειδοποίησης, συνεχών εκτιμήσεων αλλά και προσομοίωσης.

 

·         Η κατάσταση, σε πραγματικό χρόνο, των σημείων εισόδου και ελέγχου (ΕΕΥ) αλλά και όλων των ιδιαίτερων εκείνων σημείων επιτήρησης από τρομοκρατικές ενέργειες(Δ) (Aεροδρόμια, Μετρό, Λιμένες, Σιδηροδρομικοί σταθμοί, Διυλιστήρια, Τούνελ, Τράπεζες, Εμπορικά κέντρα, Γήπεδα, Συνεδριακοί χώροι, Κυβερνητικά κτίρια, Ελεγχόμενοι συνεδριακοί χώροι, συνοριακά φυλάκια ή όπου αλλού υπάρχει συγκέντρωση ανθρώπων).

 

·         Η ηλεκτρονική διαχείριση πολιτών (civil Administration)  αλλά και η προστασία των πολιτών (civil protection) σε έκτακτα φαινόμενα καιρικά η μη ή και ακραίες καταστάσεις καθώς και οι επιχειρήσεις διάσωσης.

 

 

 

Εικόνα  6

 

Εικόνα  7