ΣΥΣΤΗΜΑ     ΛΥΤΡΩΣΗΣ     ΑΠΟ     ΚΙΝΔΥΝΟΥ     ΖΩΗΣ    ΣΥΝΕΠΕΙΑ     ΤΡΟΧΑΙΟΥ      ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ        

 

σύστημα σαν εφαρμογή της μεθόδου, δια του  οποίου είναι δυνατός ο εντοπισμός οχημάτων που έχουν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα σε απρόσιτες περιοχές ή ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων, ή ακόμη έχουν ανατραπεί και μετακυλισθεί σε μέρος μη ορατό από άλλα διερχόμενα οχήματα ή περαστικούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα να είναι άμεσος ο κίνδυνος απώλειας της ζωής των οδηγών αλλά και των επιβαινόντων προσώπων σε αυτά.  Η ιδιαιτερότητα της εφεύρεσης, που αποτελεί την πρωτοτυπία και καινοτομία της μεθόδου και της εφαρμογής της σαν συστήματος, έγκειται στην άνευ ανθρώπινης παρέμβασης αντίληψη σοβαρού τροχαίου ατυχήματος ή ανατροπής του οχήματος και της άμεσης αποστολής της θέσης του οχήματος (συντεταγμένες) μέσω κινητής τηλεφωνίας σε ειδικό κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων.

Το πρόβλημα που επιλύεται με την μέθοδο και την εφαρμογή της σαν σύστημα  είναι η λύτρωση από κίνδυνο απώλειας ζωής του οδηγού και τυχόν συνεπιβαινόντων, οχήματος, όταν αυτό εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ή ανατραπεί. Επίσης θα οδηγήσει και σε πιθανή διάσωση επιβαινόντων σε άλλο ή  άλλα οχήματα που θα εμπλακούν στο ίδιο τροχαίο ατύχημα ή ακόμα και διερχόμενου ανθρώπου που τυχόν θα συγκρουσθεί με όχημα. Με τη χρήση της συσκευής ο οδηγός έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με ειδικό κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων, στο  οποίο μπορεί να αναφέρει οιοδήποτε άλλο τροχαίο ατύχημα που δεν αφορά το δικό του όχημα.

Το βασικό συστατικό του συστήματος υλοποίησης της μεθόδου, αποτελεί ένα σύστημα πραγματικού χρόνου που εφαρμόζει σύγχρονη μικροηλεκτρονική τεχνολογία ενοποιημένο σε  μία συσκευή που εγκαθίσταται σταθερά μέσα στο όχημα και με τη χρήση της οποίας πιστοποιείται ηλεκτρονικά σοβαρό τροχαίο ατύχημα, αυτόματα  εντοπίζεται η θέση του οχήματος, αναμεταδιδόμενη άμεσα σε κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων. Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος είναι η δυνατότητα άμεσης αποστολής βοήθειας στους κινδυνεύοντες να χάσουν τη ζωή τους τραυματίες  (επιβαίνοντες και μη στα οχήματα), τόσο από τον ιδιωτικό φορέα που διαχειρίζεται τα ατυχήματα, όσο και από τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς (τροχαία, πυροσβεστική, κέντρο διαχείρισης ασθενοφόρων), οι οποίοι θα ενημερωθούν άμεσα για το τροχαίο, από το κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων.      

Για την υλοποίηση του συστήματος εφαρμογής της μεθόδου το οποίο θα καλούμε εφεξής σύστημα λύτρωσης από κινδύνου ζωής συνεπεία τροχαίου ατυχήματος απαιτούνται  :

                    Ανάπτυξη συσκευής (2) που εγκαθίσταται σταθερά μέσα στο όχημα (1) και με τη χρήση της οποίας πιστοποιείται ηλεκτρονικά σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

                    Χρήση κατάλληλου φορητού τηλεφώνου (15) ή τμήματος φορητού τηλεφώνου τύπου GSM-GPRS ή τυποποιημένου ολοκληρωμένου κυκλώματος τύπου 3G ή νεώτερης τεχνολογίας επικοινωνίας, με δυνατότητα προσδιορισμού θέσης (GPS) και δυνατότητα εξόδου δεδομένων τεχνολογίας USB, ως μη απαιτούσα επί πλέον τροφοδοσία.

                    Ύπαρξη και λειτουργία σύγχρονου κυψελοειδούς συστήματος (5) μετάδοσης (6) της σύγχρονης κινητής τηλεφωνίας (cell broadcast).

  • Ύπαρξη και λειτουργία σύγχρονου συστήματος προσδιορισμού (4) θέσης (GPS).

                    Ανάπτυξη σταθερού ή κινητού κέντρου διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων (8).

                    Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για εφαρμογές σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning systems) με σκοπό την εκμετάλλευση μέρους των δυνατοτήτων της ραδιοφωνικής μετάδοσης των κυψελοειδών συστημάτων μετάδοσης της σύγχρονης κινητής τηλεφωνίας (cell broadcast).

                    Χρήση κατάλληλου λογισμικού βάσης δεδομένων (data base) που χρησιμοποιεί γεωγραφικό πληροφοριακό υπόβαθρο (Geographical Information System) και ανάλογο λειτουργικό σύστημα υπολογιστών (11) το οποίο να την υποστηρίζει για την καταχώρηση αναπαράσταση  (12) των δεδομένων σε ειδικό κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων που θα αναπτυχθεί (8) .

Σύστημα με το οποίο εντοπίζονται άμεσα, οχήματα που έχουν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα σε απρόσιτες περιοχές ή ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων, ή ακόμη το ή τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν ανατραπεί και μετακυλισθεί σε μέρος μη ορατό από άλλα διερχόμενα οχήματα ή περαστικούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα να είναι άμεσος ο κίνδυνος απώλειας της ζωής των οδηγών αλλά και των επιβαινόντων προσώπων σε αυτά.   Σύγχρονο, υπολογιστικό σύστημα μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, εν είδη συσκευής εγκαθίσταται σταθερά στο όχημα, ευρίσκεται σε συνεχή ανταλλαγή δεδομένων με  ένα ενσωματωμένο στη συσκευή, σύγχρονο, φορητό τηλέφωνο τύπου GSM-GPRS ή ολοκληρωμένου κυκλώματος τύπου 3G ή νεώτερης τεχνολογίας επικοινωνίας με δυνατότητα προσδιορισμού θέσης (GPS), λαμβάνοντας κάθε χρονική στιγμή  τη θέση του οχήματος, την οποία μεταδίδει συνεχώς σε ένα ειδικό κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων, με τη χρήση κυψελοειδών συστημάτων μετάδοσης (κινητής τηλεφωνίας). Αφ ης στιγμής τεθεί σε κίνηση ο κινητήρας του οχήματος το υπολογιστικό σύστημα δέχεται συνεχώς ηλεκτρικά σήματα από πέντε συνολικά, αναλογικούς, ηλεκτρονικούς αισθητήρες, που επιτελούν τρεις διαφορετικές λειτουργίες και οι οποίοι δειγματοληπτούν συνεχώς από τον έξω κόσμο (περιβάλλον). Στην περίπτωση που το όχημα (1) συγκρουσθεί με κάποιο αντικείμενο  άλλο όχημα, τοίχο, ζώο, άνθρωπο κλπ - από οποιαδήποτε διεύθυνση και αν αυτό συμβεί, αναλογικοί αισθητήρες  θα μεταδώσουν άμεσα στο υπολογιστικό σύστημα τιμές που αυτό εκ των προτέρων έχει προγραμματισθεί να αντιλαμβάνεται σαν συνθήκες πρόσκρουσης.

Αυτό με τη σειρά του θα συγκρίνει άμεσα τις τιμές των αισθητήρων με προκαθορισμένες τιμές που υπάρχουν στη μνήμη (17) του και οι οποίες προκαθορίζουν συνθήκες  τροχαίου ατυχήματος. Ταυτόχρονα ένας άλλος, τέταρτος κατά σειρά, διαφορετικής λειτουργίας αναλογικός αισθητήρας θα μεταδώσει άμεσα στο υπολογιστικό σύστημα τιμές που αυτό εκ των προτέρων αυτό έχει προγραμματισθεί να αντιλαμβάνεται σαν ήχο που προκύπτει από την πρόσκρουση ή ανατροπή του οχήματος. Ανάλογες τιμές από τον ίδιο αισθητήρα, δίνουν την αντίληψη στο υπολογιστικό σύστημα ότι άλλαξε ο όγκος του οχήματος και αυτό το μεταφράζει σαν πρόσκρουση. Την ίδια στιγμή  ένας άλλος, πέμπτος κατά σειρά, διαφορετικής λειτουργίας αναλογικός αισθητήρας θα μεταδώσει άμεσα στο υπολογιστικό σύστημα τιμές που αυτό εκ των προτέρων έχει προγραμματισθεί να αντιλαμβάνεται σαν  συνθήκες ανάφλεξης του αυτοκινήτου, αντιλαμβανόμενος άμεσα κάθε αισθητή, θερμοκρασιακή μεταβολή στο όχημα. Η μέθοδος προαπαιτεί την ύπαρξη και λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας, στηριζόμενη στην εκμετάλλευση της δυνατότητας ραδιοφωνικής μετάδοσης των κυψελοειδών συστημάτων μετάδοσης της σύγχρονης κινητής τηλεφωνίας (cell broadcast) για εφαρμογές σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning systems). Επίσης προαπαιτεί την ύπαρξη και λειτουργία σύγχρονου συστήματος προσδιορισμού (4) θέσης (GPS). Το υπολογιστικό σύστημα (14), λαμβάνοντας συνεχώς τη θέση του οχήματος από την έξοδο ενός φορητού τηλεφώνου (15) που υπάρχει μέσα στη συσκευή (2) μέσω του συστήματος GPS (4), θα δώσει, μέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού κυκλώματος (20) και ανάλογου λογισμικού που θα πρέπει να αναπτυχθεί για εφαρμογές σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning systems) με σκοπό την εκμετάλλευση μέρους των δυνατοτήτων της ραδιοφωνικής μετάδοσης των κυψελοειδών συστημάτων μετάδοσης της σύγχρονης κινητής τηλεφωνίας (cell broadcast), εντολή στο κινητό αυτό τηλέφωνο να αποστείλει  σήμα (28) με τη μορφή προετοιμασμένου μηνύματος τύπου SMS ή άλλου εκ των προτέρων ιδιαίτερου προκαθορισμένου πρωτοκόλλου, σε ένα ειδικό κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων (8) που επίσης απαιτείται από τη μέθοδο να αναπτυχθεί, για το σκοπό διαχείρισης των τροχαίων ατυχημάτων, μέσω πυλώνων (5) σύγχρονου κυψελοειδούς συστήματος μετάδοσης (6) της σύγχρονης κινητής τηλεφωνίας (cell broadcast).

 Το σήμα εκπέμπεται συνεχώς από τη συσκευή, μέχρι ο οδηγός ή κάποιος από τους επιβαίνοντες να ενεργήσει πάνω (σχήμα 3) σε ειδικό κομβίο (16) διακοπής του συναγερμού, που υπάρχει σε εμφανές σημείο του οχήματος (ταμπλό, κονσόλα οδηγού ή συνοδηγού κλπ). To κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων τότε δίνει εντολή σε ελικόπτερο (38) στο οποίο επιβαίνει ιατρική ομάδα για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο όχημα. Το ελικόπτερο (38) ήδη έχει ενημερωθεί αυτόματα από σύστημα μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας (8) και γνωρίζοντας τις συντεταγμένες του εμπλακέντος σε τροχαίο ατύχημα οχήματος (1), έχει ήδη κινηθεί προς το όχημα. Παράλληλα το κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων (8) έχει ενημερώσει  με ειδικό σύστημα εγκαίρου προειδοποιήσεως και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα αστυνομία (35), πυροσβεστική (36),  ασθενοφόρο που θα σταλεί από το κέντρο άμεσης βοήθειας (37) αλλά και τη λιμενική υπηρεσία στην περίπτωση διαπίστωσης καταβύθισης οχήματος σε ύδατα -  για την άμεση διάσωση των επιβαινόντων στο όχημα και λοιπών εμπλακέντων στο τροχαίο ατύχημα.  Η ακύρωση του συναγερμού θα δοθεί από το προσωπικό του ελικοπτέρου που θα φθάσει λογικά πρώτο στον τόπο του ατυχήματος ή άλλο συναρμόδιο φορέα. Το κομβίο διακοπής του συναγερμού όταν πατηθεί από κάποιο πρόσωπο, δια μέσου της συσκευής, ενεργοποιεί κατάλληλο λογισμικό με το οποίο ενεργοποιείται το φορητό τηλέφωνο, το οποίο και αποστέλλει στο κέντρο διαχείρισης ατυχημάτων άλλο SMS σήμα ή προκαθορισμένη κωδική λέξη ή προκαθορισμένο κώδικα, με την οποία ακυρώνει την έναρξη της διαδικασίας αποστολής βοήθειας προς το εμπλεκόμενο σε τροχαίο ατύχημα όχημα. Στο  κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων παρέχεται η δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οδηγό του οχήματος για την επιβεβαίωση της ληφθείσας αυτόματης κλήσης και την ακύρωση στη συνέχεια του συναγερμού από τον οδηγό. Εάν δεν ακυρωθεί ή μέχρι να σταματήσει η αποστολή μηνυμάτων ή κωδικών λέξεων από το συγκεκριμένο όχημα, θεωρείται ότι οι επιβαίνοντες στο όχημα χρήζουν άμεσης βοήθειας διότι κινδυνεύει η ζωή τους. 

 Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού βάσης δεδομένων (data base) που χρησιμοποιεί γεωγραφικό πληροφοριακό υπόβαθρο (Geographical Information System) και ανάλογο λειτουργικό σύστημα υπολογιστών (11) το οποίο να την υποστηρίζει για την καταχώρηση αναπαράσταση  (12) των δεδομένων, το ειδικό κέντρο διαχείρισης τροχαίων ατυχημάτων (8) έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση και κατάσταση κάθε οχήματος που διαθέτει εγκατεστημένη και λειτουργούσα τη συσκευή που προαναφέρθηκε.

 

 PATENT  Publication number: GR 2009100509  Publication date: 2009-9-17            

Inventor: STROMATIAS KONSTANTINOS EVANGE
Applicant: STROMATIAS KONSTANTINOS EVANGE
Data supplied from the www.obi.gr