Go to ancient mentor

Go to -Home page-

Go to -About us-

Go to -Sitemap-

Go to -Contact-

ATREAS

 

Ηλεκτρονική συσκευή επιτήρησης εδάφους και ενεργοποίησης οπλικών συστημάτων

 

 ΓΕΝΙΚΑ Πρόκειται για φορητή, αυτόνομη ενεργειακά συσκευή, χαμηλού κόστους, που λειτουργεί υπό ή επί την επιφάνεια του εδάφους, κατάλληλη για ρίψη από αεροσκάφος ή ελικόπτερο, που εντοπίζει με χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας       ανθρώπους, ζώα, μοτοσικλέτες, οχήματα, φορτηγά, μηχανήματα, άρματα μάχης κλπ αντικείμενα, κινούμενα επί του εδάφους και μεταδίδει συνεχώς σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για αυτά τα αντικείμενα, ενσύρματα ή ασύρματα σε ένα απόμακρο υπολογιστικό σύστημα ή σε δορυφόρο.  Εφαρμόζει την αρχή της εύρεσης της ΄΄ηλεκτρονικής υπογραφής΄΄ των αντικειμένων – στόχων  εντοπίζοντας αυτόματα το αντικείμενο με την χρήση τριών διαφορετικής αρχής λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων.  Εκμεταλλεύεται τα κυψελοειδή επικοινωνιακά ιδιωτικά ή στρατιωτικά συστήματα επικοινωνιών και ανταλλάσσει τα δεδομένα με αυτά σε πραγματικό χρόνο, με επί πλέον δυνατότητα παροχής των πληροφοριών για τα προσεγγίζοντα αντικείμενα ενσύρματα ή ασύρματα σε ανεξάρτητα οπλικά συστήματα ικανά να πυροδοτούν αυτόματα ή με απόμακρο χειρισμό, πυραύλους, βομβίδια, νάρκες, αυτοσχέδιες ή ιδιότυπες παγιδεύσεις, βλήματα πυροβολικού, ρουκέτες, αντιαρματικά όπλα και λοιπά πυρά υποστήριξης.       

 Η εφεύρεση αφορά ένα αυτόνομο, φορητό, αυτενεργό, σύστημα πραγματικού χρόνου που εφαρμόζει την μικροηλεκτρονική τεχνολογία, ενσωματωμένο σε μία συσκευή, με τη χρήση της οποίας εντοπίζονται και πιστοποιούνται οι ταυτότητες κινούμενων ή μη αντικειμένων(μικρά-μέσα, βαρέα οχήματα, μοτοσικλέτες κλπ) αλλά και ανθρώπων,  που ευρίσκονται σε επαφή με την επιφάνεια του γήινου εδάφους. Ανάλογα με τη βούληση του χρήστη,  η μετάδοση των πληροφοριών (ηλεκτρικά σήματα) δύναται να πραγματοποιείται με απλή καλωδίωση ή με εναέρια μετάδοση(αναμεταδότης RF ή δορυφορική επικοινωνία), διαθέτοντας επίσης προαιρετικά και  μηχανισμό αυτοκαταστροφής, που ενεργοποιείται σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης άρσης της συσκευής.   Το μικροηλεκτρονικό αυτό σύστημα, καλούμενο εφεξής ΄΄συσκευή΄΄  αναγνωρίζει και διαχωρίζει με χρήση τριών διαφορετικής λειτουργίας αισθητήρων μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας, την προσέγγιση οιουδήποτε οχήματος, από απλά ποδήλατα έως μοτοσικλέτες από ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα οχήματα μέχρι βαρέα φορτηγά, καθώς και άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού(ΤΟΜΠ), τεθωρακισμένα οχήματα μάχης(ΤΟΜΑ).

Η μεθοδολογία σχεδίασής της και η σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα των μικροηλεκτρονικών επιτρέπουν την δυνατότητα κατασκευής της εξ ολοκλήρου με υλικά στρατιωτικών προδιαγραφών(military specification) για ανάλογη χρήση. Η συσκευή αποτελείται από τρία υποσυστήματα, η δε περιγραφή και ο τρόπος λειτουργίας τους γίνεται  παρακάτω.

Η όλη συσκευή είναι ένα φορητό σύστημα σχετικά μικρού κόστους, το οποίο μπορεί να συλλέγει, επεξεργάζεται και μεταδίδει συνεχώς δεδομένα σε έναν επεξεργαστή(CPU), ο οποίος τα επεξεργάζεται συνεχώς και σε περίπτωση σύμπτωσης κάποιων προκαθορισμένων τιμών που υπάρχουν αποθηκευμένες στην μνήμη του συστήματος, αναγνωρίζει την ΄΄ψηφιακή υπογραφή΄΄ του προσεγγίζοντος αντικειμένου και μεταδίδει το ανάλογο σήμα για το αντικείμενο αυτό στην έξοδο του συστήματος.  Η έξοδος είναι συνδεδεμένη είτε με προστατευμένα(μονωμένα) καλώδια μεταφοράς χαμηλής έντασης ηλεκτρικών ρευμάτων, είτε με ένα ανεξάρτητο ηλεκτρονικό κύκλωμα ασύρματης μετάδοσης με δυνατότητα κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας για την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων, όπως είναι το ενσωματωμένο σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας(ΤΤL).  Σαν ένα από τα σύγχρονα ολοκληρωμένα κυκλώματα που δύνανται να λειτουργήσουν για την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων με την συγκεκριμένη συσκευή έχει αναγνωρισθεί και το ευρέως εν χρήσει στο εμπόριο ολοκληρωμένο κύκλωμα ConnexRF AC4490 της ΑΕROCOMM. Η συσκευή δυνατόν να λειτουργεί επί του εδάφους ή σε θαμμένη σε μικρό βάθος κάτω από αυτό(3 – 8 cm).

Τα τέσσερα από τα πέντε υποσυστήματα της συσκευής αποτελούνται από ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα και είναι ενθυλακωμένα σε προστατευμένο φορέα κατασκευασμένο από υψηλής ανθεκτικότητας σε κρούσεις fiber glass(12), που στην περίπτωση ρίψης από αεροσκάφος είναι ενισχυμένος με κατάλληλου πάχους μολύβδινη πλάκα στην βάση του(13)  για να διατηρεί τη συσκευή οριζόντια μετά την πτώση επί του εδάφους(σχήμα 5). Τα υποσυστήματα της συσκευής είναι το υποσύστημα επεξεργασίας των ηλεκτρικών σημάτων, καλουμένων από τούδε ΄΄δεδομένα΄΄ που αποτελείται από τον κεντρικό επεξεργαστή(CPU), τη μητρική πλακέτα(motherboard) τους τρεις αναλογικούς ηλεκτρονικούς αισθητήρες, το σύστημα μετάδοσης των δεδομένων(η χρήση του RF ή του δορυφορικού αντίστοιχου γίνεται μετά από σχετική αίτηση του χρήστη), το υποσύστημα αυτοκαταστροφής του επεξεργαστή και το υποσύστημα παροχής ενέργειας.

Το υποσύστημα επεξεργασίας των ηλεκτρικών σημάτων είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου(real time system). Έχει συγκεκριμένη ενεργειακή αυτονομία ώστε να μπορεί να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται συνεχής εξωτερική παροχή ενέργειας. Για την ανάπτυξη του πρωτοτύπου επελέγη σαν πλατφόρμα λειτουργίας το ολοκληρωμένο κύκλωμα M68HC11EVB της MOTOROLLA καθότι εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων του, έχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω σειριακής θύρας και πρωτόκολλο RS-232  με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Διαθέτει επίσης κατάλληλο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται σαν λειτουργικό σύστημα τόσο για την αποσφαλμάτωση(debugging) όσο και για προσομοίωση.

Το υποσύστημα των αισθητήρων αποτελείται από τρεις αναλογικούς  ηλεκτρονικούς αισθητήρες, μαζί με τα διάφορα κυκλώματα προενίσχυσής τους και τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά φίλτρα. Οι αισθητήρες αυτοί αντιλαμβάνονται το προσεγγίζον αντικείμενο - στόχο από οποιαδήποτε διεύθυνση και αν πλησιάζει, ενεργοποιώντας το σύστημα μετάδοσης των δεδομένων.

Το υποσύστημα μετάδοσης των δεδομένων(σχήμα 1) είναι αυτό το οποίο αναλαμβάνει  την μετάδοση συγκεκριμένων παλμοσειρών στην περίπτωση που εντοπισθεί το αντικείμενο. Είναι μία ασύρματη διάταξη με δυνατότητα μετάδοσης(2) και παραλαβής(1) δεδομένων με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη στοιχειώδους πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Στην περίπτωση ανίχνευσης ηλεκτρονικής υπογραφής ανθρώπου αποστέλλεται η παλμοσειρά ‘’01 …έως 09’’ ανάλογα του τι εξοπλισμό αυτός φέρει μαζί του. Ο οπλισμένος βαριά άνθρωπος αναγνωρίζεται από το σύστημα διαφορετικά από ένα απλό διαβάτη - άνθρωπο,  καθότι παρουσιάζει διαφορετική ψηφιακή υπογραφή. Σε ανάλογες περιπτώσεις εντοπισμού ζώων(μικρό πχ κύνας ή μεγάλου πχ ίππος) διαβιβάζονται παλμοσειρές ‘’10‘’ …έως ‘‘19’’ αντίστοιχα Στην περίπτωση ανίχνευσης μικρού οχήματος(πχ ΙΧ Επιβατηγό) αποστέλλονται παλμοσειρές ‘’20 …έως 29‘’.  Σε ανάλογες περιπτώσεις εντοπισμού μεγαλύτερων μέσων(μικρό φορτηγό κλειστού τύπου ή φορτηγό έως 5 τόνων) αποστέλλονται παλμοσειρές ‘’30 …έως 39‘’. Σε περιπτώσεις οχημάτων μεγαλύτερου όγκου-βάρους(τονάζ) αποστέλλονται παλμοσειρές ‘’40 …έως 49‘’ και για βαρέα οχήματα και μηχανήματα μηχανικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παλμοσειρές ‘’50 …έως 59‘’ αντίστοιχα.  Στην περίπτωση δικύκλων οχημάτων η παλμοσειρά είναι η ‘’60’’. Οι υπόλοιπες 40 ψηφιακές υπογραφές(παλμοσειρές) δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικών προδιαγραφών οχήματα, τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα, άρματα κλπ. Με την παρούσα σχεδίαση είναι δυνατή η μετάδοση παλμοσειρών για 100 διαφορετικά αντικείμενα, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό  καθότι με μικρές αλλαγές στον κώδικα(λογισμικό) της εφαρμογής τα δύο ψηφία αυξάνονται κατά βούληση και θεωρητικά ο αριθμός των αντικειμένων που μπορούν να αποσταλούν εν είδη παλμοσειράς είναι άπειρος.

Για την ασφάλεια μετάδοσης των δεδομένων(integrity) ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία μετάδοσης ή πρωτόκολλο επικοινωνίας.  Το σήμα, εκπέμπεται 3 φορές συνεχώς. Εάν ο εντεταλμένος δέκτης (σταθμός παραλαβής) λάβει 3 ταυτόσημα σήματα θεωρείται ως ορθή η αποστολή  των δεδομένων.  Εάν δύο από τα τρία σήματα είναι ταυτόσημα και πάλι θα θεωρηθεί επιτυχής η μετάδοση με ορθή λήψη αυτή των δύο ταυτοσήμων σημάτων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απορρίπτεται το ληφθέν σήμα και ζητείται η επαναποστολή του με την ίδια λογική.

Για την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής σχεδιάσθηκε ΄΄διάταξη αδρανοποίησης ασύρματης κυκλωματικής διάταξης΄΄ η οποία ενεργοποιεί το υποσύστημα μετάδοσης σε συνεργασία με την δυνατότητα ΄΄watch dog’’ που παρέχει ο μικροεπεξεργαστής της συσκευής(η συσκευή λειτουργεί με ελάχιστη ενέργεια και ΄ξυπνάει΄ όταν ευαισθητοποιηθεί κάποιος από τους αισθητήρες της – αυτός που κατά κανόνα καταναλώνει τη μικρότερη ενέργεια – όταν προσεγγίσει τη συσκευή κάποιο αντικείμενο. 

Στο υποσύστημα μετάδοσης εντάσσεται το κύκλωμα σταθεροποίησης τάσης εισόδου για την ασύρματη διάταξη. Στην περίπτωση χρήσης του ολοκληρωμένου κυκλώματος ConnexRF AC4490 απαιτεί τάση τροφοδοσίας 3.3 volt. Για την τροφοδοσία του έχει σχεδιασθεί κατάλληλη κυκλωματική διάταξη(σχήματα 1 και 2). Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα ενσωμάτωσης μέσα στην συσκευή εκπομπής σήματος για επικοινωνία με δορυφόρο και τη χρήση GPS.

Το υποσύστημα αυτοκαταστροφής του επεξεργαστή συνίσταται σε ενσωματωμένο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα, καλούμενο εφεξής ‘Μηχανισμός Αυτοκαταστροφής’ που σκοπό έχει την αποφυγή παραπλάνησης που είναι δυνατή με μετάδοση ΄ψεύτικων΄ σημάτων σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η συσκευή περιπέσει σε άτομα μη εξουσιοδοτημένα για τη χρήση της.  Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός ρελέ(relay) (5) o οποίος σε δεδομένη(ψηφιακή) τιμή αντιστρέφει τις τάσεις τροφοδοσίας καταστρέφοντας τον μικροεπεξεργαστή του συστήματος.  Αυτή η ενέργεια θα γίνει στην περίπτωση που ο επεξεργαστής λάβει σήμα από το επιταχυνσιόμετρο ότι έχει ανατραπεί(αναποδογυρίσει) η συσκευή(σχήμα 5).

 Το υποσύστημα ενέργειας είναι η μονάδα τροφοδοσίας και επαναφόρτισης της συσκευής. Σαν τέτοιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο συσσωρευτές(6) τοποθετημένοι ενδιάμεσα από τα τέσσαρα(σχήματα 3 και 5) σημεία αγκυρώσεως(16,16,14,14), ευρισκόμενα στις τέσσαρες γωνίες επί του κελύφους της συσκευής(12) των τεσσάρων ελατηρίων(15) που συγκρατούν την μητρική πλακέτα(11). Στο αναπτυχθέν πρωτότυπο χρησιμοποιήθηκε διπλός συσσωρευτής σφραγισμένου τύπου Gel-Cell 12V, 7,2 Ah. Ο τύπος του συσσωρευτή που τελικά θα επιλεγεί θα εξαρτηθεί άμεσα από το είδος του αναμεταδότη που θα επιλεγεί και από το αν θα απαιτηθούν στρατιωτικές προδιαγραφές για την συσκευή. Μεγαλύτερες απαιτήσεις ενέργειας θα απαιτηθούν στην περίπτωση που θα επιλεγεί δορυφορική επικοινωνία. 

 Για την πιστοποίηση της αρχής λειτουργίας της συσκευής έχει ήδη κατασκευασθεί ένα εργαστηριακό πρωτότυπο, στην απλούστερη μορφή του χωρίς ασύρματο αναμεταδότη, το οποίο  και  λειτουργεί ικανοποιητικά.    Όλα τα

κυκλώματα έχουν σχεδιασθεί και  υλοποιηθεί σε διάτρητες πλακέτες με την μέθοδο Wire Wrap ενώ υπάρχει και ένα σχεδιασμένο για επιχαλκωμένη πλακέτα PCB. Η συσκευή, σε επίπεδο πρωτοτύπου, συνδέεται μέσω σειριακής θύρας με ηλεκτρονικό υπολογιστή τα δε δεδομένα μεταφέρονται με απλό μονωμένο εξωτερικά, χάλκινο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικών σημάτων. Τα αποτελέσματα (το είδος του προσεγγίζοντος αντικειμένου) παρουσιάζονται στον υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόβλημα που επιλύεται με την συσκευή αυτή είναι η με μικρό σχετικά κόστος, συνεχής και για μεγάλο χρονικό διάστημα δυνατότητα επιτήρησης προσβάσεων και διόδων σε πραγματικό χρόνο. Λόγω απλότητας λειτουργίας της συσκευής και το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην χρήση της θα είναι σχετικά μικρό.

Η βασική αρχή λειτουργίας που διέπει την συσκευή, είναι η εφαρμογή της

εύρεσης της ΄΄ηλεκτρονικής υπογραφής΄΄ του προσεγγίζοντος επί του εδάφους αντικειμένου, καλουμένου και στόχου, τον οποίο ανιχνεύει περιμετρικά, με την βοήθεια τριών διαφορετικής αρχής λειτουργίας, ηλεκτρονικών αισθητήρων. Αφού εντοπίσει τον στόχο, μετά από σύγκριση της ήδη καταχωρημένης στη μνήμη του συστήματος ηλεκτρονικής του υπογραφής του, προσδιορίζει επακριβώς εάν πρόκειται περί ανθρώπου, ζώου, μικρού οχήματος, φορτηγού, άρματος μάχης, ΤΟΜΠ,  ΤΟΜΑ κλπ. Τα αποτελέσματα μεταφέρονται είτε με χάλκινο καλώδιο είτε ασύρματα με χρήση μικρού πομπού σε ικανή απόσταση(περίπου σε ακτίνα 32 χιλιομέτρων) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε απλό κύκλωμα που φέρει έγχρωμες λυχνίες τύπου LED, κάθε μία ή συνδυασμός των οποίων παριστά μία συγκεκριμένη κατηγορία του αντικειμένου στόχου.

O σκοπός που αναπτύχθηκε η συσκευή είναι η δυνατότητα επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο, διόδων και προσβάσεων σε ευρείς γεωγραφικές περιοχές  όπως είναι εργοτάξια, μεγάλες εγκαταστάσεις, κρίσιμες βιομηχανικές περιοχές, που απαιτούν επιτήρηση για διάφορους λόγους με σχετικά μικρό κόστος.  Η χρήση της συσκευής θα μπορούσε να καλύψει τις πολλαπλές ανάγκες επιτήρησης διαβάσεων – περασμάτων και διόδων των δύσβατων χερσαίων συνόρων της χώρας και ακόμη να αποτελέσει πρωτογενή παράγοντα ανάπτυξης οικονομικού μικροηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης συνόρων σε πραγματικό χρόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.   Όσον αφορά την χρήση της συσκευής για στρατιωτικές εφαρμογές θα μπορούσε να καλύψει πολλαπλές ανάγκες. Αναφέρονται χαρακτηριστικά περιπτώσεις επιτήρησης της ευρείας περιοχής πληροφοριακής ευθύνης του διοικητή κάθε κλιμακίου διοίκησης δεδομένου ότι η εμβέλεια της συσκευής με χρήση δορυφορικού αναμεταδότη είναι απεριόριστη, ενώ με χρήση αναμεταδότη RF κυμαίνεται περίπου στα 32 χιλιόμετρα και είναι πολύ μικρότερη με χρήση χάλκινων καλωδίων αυξανόμενη ανάλογα με χρήση ενδιάμεσων ενισχυτών των δεδομένων(ηλεκτρικών σημάτων). Με την ίδια λογική είναι ιδανική η χρήση της για επιτήρηση προσβάσεων – διόδων στα πλευρά και τα μετόπισθεν της διάταξης των φιλίων τμημάτων.  Η συσκευή έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε(στην σχεδίασή της με στρατιωτικές προδιαγραφές) να μπορεί να ριφθεί από αεροσκάφος με αλεξίπτωτο ή να τοποθετηθεί στα μετόπισθεν της εχθρικής διάταξης από καταδρομικά ενεργούντα τμήματα, παρέχοντας συνεχώς σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες στο φίλιο διοικητή περί της κινήσεως των εχθρικών δυνάμεων σε συγκεκριμένες εδαφικές περιοχές που τον ενδιαφέρουν.  Επίσης είναι ιδανική για χρήση στο νησιωτικό χώρο της Ελλάδος για επιτήρηση βραχονησίδων, δύσβατων περιοχών, περιοχών όπου αναμένονται αεραποβάσεις και πτώσεις αλεξιπτωτιστών. Ακόμη η συσκευή είναι ιδανική και για επιτήρηση των ακτών. Μια πολύ καλή εφαρμογή της συσκευής αυτής είναι να επικοινωνεί συνεχώς  ενσύρματα ή ασύρματα με άλλο ανεξάρτητο οπλικό σύστημα. Σαν τέτοια  μπορούν να χαρακτηρισθούν συσκευές πυροδότησης πυραύλων, βομβιδίων, ναρκών, αυτοσχέδιων ή ιδιότυπων παγιδεύσεων, βλημάτων πυροβολικού, ρουκετών, αντιαρματικών όπλων, ΄΄έξυπνων όπλων΄΄ και λοιπών οπλικών συστημάτων που διαθέτουν αντίστοιχο με τη συσκευή σύστημα  επικοινωνίας και αντίστοιχο πρωτόκολλο σαν είσοδο.  Εντοπίζοντας το αντικείμενο στόχο η συσκευή αφού μεταδώσει την πληροφορία ενσύρματα ή ασύρματα σε κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα μεταδίδει συνεχώς πληροφορίες υπό μορφή κατάλληλων ηλεκτρικών σημάτων για το είδος, την κατεύθυνση και την απόσταση του προσεγγίζοντος στόχου, στην αντίστοιχη είσοδο του συστήματος επικοινωνίας του προτοποθετημένου και προσανατολισμένου ή μη οπλικού

συστήματος, το οποίο και  κάνει επιλογή του αν και πότε θα πρέπει να βάλλει κατά του προσεγγίζοντος στόχου. Στα πλεονεκτήματα της συσκευής συγκαταλέγεται ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση. 

Γενικά εκτιμάται ότι η εφαρμογή της συσκευής αξιοποιεί τα μέγιστα τα ήδη υπάρχοντα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης.  Στην περίπτωση υιοθέτησης και χρήσης για στρατιωτικούς σκοπούς εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση της μαχητικής ισχύος αυτού που θα την υιοθετήσει, ισχυροποιώντας μακροπρόθεσμα και την πολεμική βιομηχανία της χώρας που θα αναλάβει να την αναπτύξει και εκμεταλλευθεί.

Η συσκευή λειτουργεί όπως παρακάτω : 

Με την προσαρμογή της συσκευής υπό το έδαφος και το πάτημα ενός κομβίου(push button), ή από απόσταση με ηλεκτρονικό τρόπο ενεργοποιούμενη, ή αυτόματα μόλις ακουμπήσει το έδαφος, αρχίζει η συνεχής δειγματοληψία με ρυθμό 100 δείγματα το λεπτό από κάθε αισθητήρα και η μετάδοση των μετρήσεων στην σειριακή θύρα. Ο επεξεργαστής  παραλαμβάνοντας τα δείγματα-τιμές από τους αισθητήρες, συγκρίνει συνεχώς κάθε ένα από αυτά με προκαθορισμένες τιμές που έχουμε τοποθετήσει στη μνήμη του και που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπογραφές από τα αντικείμενα-στόχους, βάσει  πινάκων των 256 τιμών έκαστος που υπάρχουν στην μνήμη του. Αυτή η σχεδίαση αφορά το αναπτυχθέν πρωτότυπο. Μία σχεδίαση με εφαρμογή της τεχνολογίας fuzzy logic σίγουρα θα δώσει καλλίτερα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που υπάρξει τιμή κατάλληλη(εντοπισμός στόχου) και στους τρεις πίνακες, τότε στέλνει συνεχώς στην έξοδο του συστήματος ένα ΄΄μπιτ΄΄ δηλαδή μία ηλεκτρική τάση 5 volt.  Αυτή η τάση μεταφέρεται από τα δύο καλώδια-ακροδέκτες στο υποσύστημα μετάδοσης δεδομένων και από εκεί είτε σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα, είτε σε κάποιο σύστημα στο οποίο υπάρχουν απλές λυχνίες LED, είτε σε δορυφόρο.    

Ο καθορισμός λειτουργίας του συστήματος είναι εντελώς αυτοματοποιημένος. Η μέγιστη συχνότητα δειγματοληψίας καθορίσθηκε για το πρωτότυπο, στα 100 Χέρτζ (Ηz). Όσον αφορά το υποσύστημα  συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, η πλατφόρμα του συστήματος περιλαμβάνει τον επεξεργαστή, το τμήμα μνήμης και τον αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα. Σε αυτήν γίνεται ο έλεγχος των τριών υποσυστημάτων, η διαδικασία της με τεχνική μιας τύπου κυκλικής δομής μνήμης(software circular buffer) αποθήκευσης των μετρήσεων και η επεξεργασία τους συνοδευόμενη από την τελική έξοδο σήματος 5 v ή μεγαλύτερης αν απαιτηθεί, στην περίπτωση εύρεσης κατάλληλης τιμής στην έξοδο του συστήματος(εντοπισμός στόχου). Την καρδιά του συστήματος απετέλεσε είναι ένας 8-μπιτ μικροελεγκτής που πραγματοποιεί την επεξεργασία των σημάτων των οκτώ  αναλογικών καναλιών που καταλήγουν σε αυτόν. Με δεδομένη την ταχύτητα των μέσης κλάσης μικροελεγκτών να κυμαίνεται  μεταξύ 4 έως  10 ΜHz,  μία ταχύτητα δειγματοληψίας της τάξης των 10msec ή αλλιώς 100 δείγματα ανά δευτερόλεπτο κρίθηκε σαν απόλυτα ικανοποιητική. Με την παραπάνω ταχύτητα ένας από τους οκτώ αισθητήρες έχει δυνατότητα απόδοσης 12 δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο.

 Η πιστοποίηση λειτουργίας της συσκευής, στην απλή της μορφή – μετάδοση δεδομένων με χάλκινα καλώδια σε προσωπικό υπολογιστή – πραγματοποιήθηκε με ένα πρωτότυπο που έχω αναπτύξει. Με την χρήση της πρωτότυπης αυτής συσκευής που δειγματοληπτεί ταυτόχρονα και από τους τρεις ανεξάρτητους αναλογικούς ηλεκτρονικούς αισθητήρες, και μεταφέρει συνεχώς τις τιμές αυτών σε ανεξάρτητα ASCII αρχεία, έχω κατά καιρούς πραγματοποιήσει προκαθορισμένες μετρήσεις διάφορων αντικειμένων στόχων. Tα αντικείμενα είναι οι στόχοι που περιγράφονται παραπάνω (μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, φορτηγά, άρματα μάχης, ΤΟΜΠ, ΤΟΜΑ, βαριά μηχανήματα, άνθρωποι και ζώα, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα πλήρως διακριτών τιμών για την πλήρη διάκριση των αντικειμένων αυτών. Οι μετρήσεις έγιναν με την χρήση

ηλεκτρονικών και μη αισθητήρων (συνολικά 9) που χρησιμοποίησα μετά από επιτυχή πολυετή διεξαγωγή πειραμάτων και η οποία έρευνα, με οδήγησε στην παρατήρηση ότι οι τιμές για κάθε εξετασθέν αντικείμενο-στόχο είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους.  Οι τιμές αυτές που έχουν κατά καιρούς ληφθεί από τις μετρήσεις είναι σε κλίματα τιμών 0-255 (8-bit = 2^8=256).   Ακολούθησε η φάση επιλογής κατάλληλων αισθητήρων από τον συνδυασμό των οποίων προέκυψε ο συνδυασμός αριθμού από αυτούς για τους οποίους θα ήταν απόλυτα διακριτή η ΄΄ηλεκτρονική υπογραφή΄΄ των αντικειμένων-στόχων, ώστε να ενεργοποιηθεί η έξοδος του συστήματος, δηλαδή η αποστολή κατάλληλων ηλεκτρικών σημάτων σε ένα φορητό υπολογιστή εάν διήρχετο κάποιο προκαθορισμένο αντικείμενο, δίπλα ή άνωθέν της συσκευής σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.

Επελέγησαν για ενσωμάτωση στη συσκευή οι παρακάτω ηλεκτρονικοί αισθητήρες :

 1. To επιταχυνσιόμετρο (σχήμα 16). Η χρήση του στη συσκευή έγινε διότι μετά από πολυετή έρευνα και πειραματισμούς πάνω στα αντικείμενα –στόχους κατεδείχθη ότι υπήρξαν ικανοποιητικές τιμές για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής τους υπογραφής. Η ικανότητα του αισθητήρα αυτού στην μέτρηση των κραδασμών που προκαλούνται στο έδαφος από τους τεράστιας μάζας στόχους απεδείχθη μοναδική. Παράλληλα υπήρξαν ικανοποιητικά κατώφλια μετρήσεων(τιμές) που πάρθηκαν και από άλλα προσεγγίζοντα αντικείμενα όπως άνθρωποι, ζώα ΙΧΕ οχήματα, φορτηγά κλπ. H φορά κινήσεως των στόχων ήταν ίδια με την φορά τοποθέτησης του επιταχυνσιομέτρου επί της συσκευής. Οι τελευταίες τιμές με τις αντίστοιχες των στόχων ήσαν απόλυτα διακριτές μεταξύ τους.  Η συνδεσμολογία του επιταχυνσιομέτρου  ADXL05 είναι αποτυπωμένη στα σχετικά ηλεκτρονικά φύλλα(data sheet) της κατασκευάστριας εταιρείας και η αρχή λειτουργίας του επιταχυνσιομέτρου βασίζεται σε ένα ηλεκτροδυναμικό αδρανειακό σύστημα.

2.   Ο Αισθητήρας ΗALL effect.

 Η αρχή λειτουργίας του μονολιθικού αυτού αισθητήρα στηρίζεται στο φαινόμενο Hall. Αυτό συνίσταται στην εμφάνιση μιας διαφοράς δυναμικού κάθετα στην κατεύθυνση του ρεύματος σε ένα αγωγό, όταν αυτός ευρίσκεται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Η διαφορά δυναμικού Hall προσδιορίζεται από την ανάγκη εξισορρόπησης της μαγνητικής δύναμης πάνω στο κινούμενο φορτίο, από το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται. Μετρήσεις που βασίζονται στο φαινόμενο Hall είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της πυκνότητας των φορέων φορτίου καθώς και του προσήμου των. Ο αισθητήρας αυτός παρέχει μία τάση εξόδου ανάλογη με το εφαρμοζόμενο Μαγνητικό πεδίο(που μπορεί να είναι θεωρητικά απεριόριστο) και έχει μία ήρεμη διαφορά δυναμικού στην έξοδο που είναι περίπου το ήμισυ (50%) της παρεχόμενης διαφοράς δυναμικού(supply voltage). Η χρήση του στη  συσκευή έγινε διότι όπως και με τον προηγούμενου τύπου αισθητήρα, μετά από πολυετή έρευνα απεδείχθη ότι υπήρξαν ικανοποιητικές τιμές για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής τους υπογραφής τόσο των στόχων αλλά κατά περίεργο τρόπο και από μη μεταλλικά αντικείμενα, μικρής σχετικά μάζας , όπως είναι οι άνθρωποι, και μικρά σχετικά ζώα όπως ο σκύλος. Οι διάφορες μετρήσεις που έγιναν στην μέτρηση των διαταράξεων του γήινου μαγνητικού πεδίου απέδωσαν ικανοποιητικά κατώφλια μετρήσεων.

 3.   To  CM πυκνωτικό μικρόφωνο.

Η αρχή λειτουργίας των πυκνωτικών μικροφώνων(σχήμα 17) στηρίζεται σε ένα διάφραγμα(67) που είναι γειωμένο και ένα έλασμα(68) που ευρίσκεται απέναντί του και το οποίο είναι φορτισμένο με ένα καθορισμένο ποσό ηλεκτρικού φορτίου.

Μεταξύ των δύο υπάρχει απομονωμένος χώρος(26). Το έλασμα συνδέεται μέσω μίας γραμμής τροφοδοσίας  με μία αντίσταση που έχει υψηλή τιμή (αρκετά MΩ).   Με  την μετατόπιση του διαφράγματος από το ακουστικό κύμα παράγεται δόνηση στο διάφραγμα με αποτέλεσμα την δόνηση στη χωρητικότητα η οποία λόγω του σταθερού ηλεκτρικού φορτίου της συσκευής έχει αποτέλεσμα την δημιουργία διαφοράς δυναμικού.  Η αντίσταση εξόδου όπως προαναφέρθηκε είναι πολύ μεγάλη και η τιμή της τάσης στην έξοδο(42) εξαρτάται από τον χώρο που υπάρχει μεταξύ ελάσματος και διαφράγματος. Έχει υπολογισθεί ότι για δεδομένο εύρος ακουστικού κύματος όσο μικρότερος είναι αυτός ο χώρος τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση εξόδου. Για τις ανάγκες του συστήματος επελέγη μία διάταξη που έχει σαν ενισχυτή σήματος έναν διαφορικό ενισχυτή  σε συνδυασμό με έναν κοινό τελεστικό ενισχυτή. Επελέγη ο ΑD622 της ΑNALOG DEVICES καθότι παρουσιάζει μικρότερο θόρυβο και καλλίτερα χαρακτηριστικά από την αντίστοιχη οικογένεια των LM. Λειτουργεί μόνον σαν διαφορικός ενισχυτής και έχει αρκετά μεγάλο κόστος. Στο σχήμα 18 παρατίθενται τα pin-out και τα βασικά χαρακτηριστικά του. To κύκλωμα προενίσχυσης  ολοκληρώνεται με έναν κοινό τελεστικό ενισχυτή(για τις ανάγκες του συστήματος χρησιμοποιήθηκε ο LM741CN) που λειτουργεί σαν φίλτρο ενός πόλου.  Δέχεται σαν είσοδο την έξοδο του διαφορικού ενισχυτή.  Το αισθητήριο έχει σχήμα κυλίνδρου  με συνολικά δύο ακροδέκτες. Η επίπεδη περιοχή όπως προαναφέρθηκε δείχνει την πρόσθια όψη του αισθητηρίου.

                                   

XΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρόσφατα αναδείχθηκε με τον πλέον αιματηρό τρόπο στο πρόσφατο τρομοκρατικό κτύπημα στο Λονδίνο αλλά και όχι πολύ πριν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ισπανίας η αδυναμία υπάρξεως στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συστήματος επιτήρησης ικανού να αναγνωρίζει και ταυτοποιεί ηλεκτρονικά σταθερά η διερχόμενα αντικείμενα από διόδους, συνοριακές γραμμές ή γενικά χώρους χαρακτηρισμένους ως ‘ευαίσθητους’.

 Ένα τέτοιο τελείως αυτοματοποιημένο σύστημα που θα έχει την ικανότητα επικοινωνίας σε μεγάλες αποστάσεις με παρόμοια συστήματα συσκευές αλλά και ανάδρασης με διάφορους αισθητήρες και αποτρεπτικούς μηχανισμούς θα συμπλήρωνε με τον καλλίτερο τρόπο τα υπάρχοντα σήμερα και λειτουργούντα με οπτικές ή θερμικές κάμερες συστήματα επιτήρησης των δυνάμεων ασφαλείας(σχήμα 2).

       Η εφαρμογή έξυπνων, αυτοματοποιημένων, αυτόνομα δρώντων μικροσυστημάτων, που θα ανταλλάσσουν αλλά και θα μεταφέρουν πληροφορία σε πραγματικό χρόνο σε επιχειρησιακά κέντρα επιτήρησης, θα έχουν ικανότητα εκμετάλλευσης των σύγχρονων κυψελοειδών συστημάτων επικοινωνίας αλλά και δορυφόρων, εντασσόμενα και σε ευρύτερα συστήματα επιτήρησης οπτικών συστημάτων και άλλων μέσων  επιτήρησης (σχήμα 1) θα συμβάλουν τα μέγιστα τόσο στην επιτυχή  αναγνώριση επίδοξων εισβολέων και τρομοκρατών από δύσβατες και δύσκολα επιτηρούμενες περιοχές και θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στον τομέα  πρόληψης τυχόν τρομοκρατικών κτυπημάτων ή δολιοφθορών  πριν την εκδήλωσή τους, όσο και στην καλλίτερη επιτήρηση στο πεδίο της μάχης.    

    Ευρισκόμενοι στην τελική φάση ψηφίσματος του νέου Ευρωπαϊκού συντάγματος,  θα πρέπει πλέον να τεθεί σαν πρωταρχικός στόχος η προστασία των πολιτών της ΕΕ, των περιουσιών τους, αλλά και ζωτικών χώρων αυτής, που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την περιχαράκωση των συνόρων της με σύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης και την επιτήρηση ευρέων και δύσβατων χώρων για αποφυγή αιφνιδιαστικών προσβολών από τρομοκράτες και λοιπούς εισβολείς.

Παρούσα κατάσταση

Aπό σχετική έρευνα που έγινε κατά παραγγελία μας σε εθνικό κέντρο έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει παγκόσμια κατοχυρωμένη εφεύρεση σχετική με το σύστημα που προτείνεται στην παρούσα.  Στην διεθνή αγορά υπάρχει ένας μικρός αριθμός συσκευών που ανιχνεύουν διάφορα υλικά και κινούμενους στόχους από απόσταση, αλλά αναφέρονται κυρίως σε οπτικό φάσμα, με τη μορφή οπτικής κάμερας. 

Οι οπτικές κάμερες αν και έχουν εξελιχθεί τα τελευταία έτη έχουν δύο βασικά μειονεκτήματα σαν σύστημα επιτήρησης. Το σύστημα εξαρτάται πάντα από τον χειριστή - άνθρωπο που παρατηρεί το χώρο , άρα δεν είναι αυτοματοποιημένο και επί πλέον δεν λειτουργούν το ίδιο καλά σε κακές καιρικές συνθήκες και στο σκοτάδι.   Δεν είναι ενδεδειγμένες για επιτήρηση συνοριακών γραμμών και είναι ορατές και εύκολος στόχος σε αυτόν που θα θελήσει να τις προσβάλει.  Γενικά δεν αποτελούν παθητικό σύστημα επιτήρησης μιας και είναι ορατές , απαιτούν ορατή παροχή ενέργειας και γενικά αποκαλύπτεται εύκολα η παρουσία τους.

   Συμπερασματικά στην ραγδαία σημερινή διαμορφούμενη παγκόσμια σκηνή όπου διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο οι λεγόμενες ‘ασύμμετρες απειλές’ η ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης, πλήρως αυτοματοποιημένων, μη εξαρτώμενων από ανθρώπινο παράγοντα, παθητικής συμπεριφοράς ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμες από τον εισβολέα τον τρομοκράτη ή τον εχθρό στο πεδίο της μάχης, μη εξαρτώμενων από καιρικές συνθήκες και συνθήκες φωτισμού φαίνεται να αποτελούν επιτακτική ανάγκη.  

    Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι μη παροχή αρκετών, σε πραγματικό χρόνο, εισερχόμενων από πολλαπλές απόμακρες πηγές άμεσα εκμεταλλεύσιμων πληροφοριών που δεν απαιτούν παρουσία ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία της συλλογής, επεξεργασίας και αναπαράστασής τους στις δυνάμεις ασφαλείας, καταστολής, αποτροπής, φύλαξης συνόρων αλλά και στον τακτικό διοικητή στο πεδίο της μάχης.

Το κόστος κτήσης των σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων  επιτήρησης είναι πολύ υψηλό και συνδυαζόμενο με την υψηλή τρωτότητα που έχουν  τα εναέρια κυρίως μέσα,  έχει καταστήσει μέχρι τώρα απαγορευτική την προμήθεια επαρκών  μονάδων  για  την πλήρη κάλυψη της περιοχής παρατηρήσεως και πληροφοριακού ενδιαφέροντος του σύγχρονου διοικητή.

 Η εφεύρεση έρχεται να απαντήσει στα  ερωτήματα  :

1.  Υπάρχει τρόπος αποτελεσματικής, συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο επιτήρησης ευαίσθητων  περιοχών, εντός και εκτός της ζώνης ευθύνης του στρατιωτικού διοικητή, με κάποιο σύστημα επαναχρησιμοποιήσιμο,  χαμηλής τρωτότητας, ανεξάρτητο από τον καιρό,  και σχετικά χαμηλό κόστος ανάπτυξης;

2.  Μπορώ να εξασφαλίσω την επιτήρηση ευαίσθητων χώρων που απαιτούν συνεχή και σε πραγματικό χρόνο επιτήρηση διόδων και προσβάσεων σε ευρείες γεωγραφικές περιοχές όπως είναι :

Εργοτάξια, Μεγάλες εγκαταστάσεις, Κρίσιμες βιομηχανικές περιοχές,
Στρατηγικοί στόχοι(φράγματα, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, γέφυρες κλπ), Διαβάσεις ιδιαίτερης στρατιωτικής αξίας, Περιοχές ή τμήματα διοικητικής  μέριμνας, Ακτές ή τμήματα ακτών αποβάσεων, Βραχονησίδες και απρόσιτα γενικά εδαφικά τμήματα, Πόροι, περάσματα, συνοριακά περάσματαΠροσβάσεις λαθρομεταναστών – εμπόρων ναρκωτικών κλπ  ;

3.  Είναι δυνατόν να ΄΄οδηγήσω΄΄ από απόσταση και να ενεργοποιήσω αποτελεσματικά διάφορα φορητά και μη προτοποθετημένα οπλικά συστήματα ακόμη και μέσα στην εχθρική διάταξη, όπως Α/Τ όπλα, ρουκέτες, νάρκες, παγίδες κλπ ;

4. Μπορώ να εποπτεύω από απόσταση τη  φύλαξη και επιτήρηση ιδιωτικών ή δημόσιων χώρων για την καταπολέμηση κλοπής υλικών μεγάλης αξίας, όπως είναι οι αποθήκες πυρομαχικών ή στρατιωτικού υλικού ;

5.  Μπορώ να πετύχω αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου υλικού ναρκοπολέμου που είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την ένταξη των συστημάτων συνεχούς επιτήρησης, αλλά και ελεγχόμενης ενεργοποίησης αριθμού ναρκών από απόσταση, παραπλανώντας τον εχθρό ως προς την πραγματική του θέση και υφή (σχήματα  10 έως  13)  ;

Με την προσθήκη κατάλληλα τροποποιημένης της συσκευής επιτήρησης ώστε στην έξοδο του ηλεκτρονικού της κυκλώματος να φέρει κοινό ηλεκτρικό καψύλλιο,  προσαρμοζόμενη επί της οπής παγιδεύσεως των αντιαρματικών (Α/Τ) ναρκών Μ6 και Μ15, που διαθέτει ο ΕΣ, θα τις μετατρέπει αυτόματα από μηχανικά λειτουργούσες σε ηλεκτρονικά ενεργοποιούμενες ανάλογα με την υφή του προσεγγίζοντος στόχου, ή της σε πραγματικό χρόνο αποφάσεως του τακτικού διοικητή (σχήμα 12). Η εφαρμογή της τροποποιημένης αυτής συσκευής επιτήρησης στις παραπάνω Α/Τ νάρκες θα απλουστεύσει σημαντικά τον τρόπο τακτικής χρησιμοποιήσεώς τους και όπως φαίνεται στα σχήματα 10 έως 13  πλέον θα δύνανται να διαστρώνονται σε ευθεία γραμμή, μετατρεπόμενες σε σύγχρονες νάρκες ηλεκτρονικά λειτουργούσες, πλήρους πλάτους εκμετάλλευσης. Θα είναι δυνατή  η αυτόματη ενεργοποίησή τους ή οποιαδήποτε υλοποίηση απόφασης του τακτικού διοικητή επί των ναρκών σε μέρος ή το σύνολο αυτών σε πραγματικό χρόνο από απόσταση.

Στοιχεία της στρατηγικής των ΗΠΑ στον τομέα των αυστηρά επιτηρούμενων χώρων και  ναρκοπεδίων για την  δεκαετία που διανύουμε  αναφέρουν σαφώς τα «έξυπνα ναρκοπέδια»(Intelligent Minefield - ΙΜF) όπως  φαίνεται να τα σχεδιάζουν για τα επόμενα χρόνια.  Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να προσδίδουν στην χρήση ναρκοπεδίων με έξυπνες αντιαρματικές  νάρκες σε συνδυασμό με συστοιχίες αισθητήρων(sensor arrays) είτε αυτόνομων είτε ενταγμένων μέσα στο ηλεκτρονικό κύκλωμα επιτήρησης των ναρκών(σχήμα 10).    Ως γνωστόν ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διοικήσεως (σχήμα 19) που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του διοικητή όσον αφορά την περιοχή ενδιαφέροντος (ΠΕΝ)  του τακτικού διοικητή  περιλαμβάνει την επιτήρηση του πεδίου μάχης, τις διαδικασίες διοίκησης και ελέγχου και τις επικοινωνίες.

   Η έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση για εχθρικές κινήσεις στα μοντέρνα συστήματα διοίκησης και ελέγχου συνεπάγεται σωστή εκτίμηση της καταστάσεως που έχει σαν αποτέλεσμα την ορθή σχεδίαση και την άμεση και ορθολογιστική απόφαση   με τελικό όφελος το μεγάλο ποσοστό επιτυχούς εκτέλεσης της σχεδιασθείσης επιχείρησης 1.3 

Πρόκειται για αυτόνομο, φορητό, αυτενεργό, σύστημα πραγματικού χρόνου που εφαρμόζει την μικροηλεκτρονική τεχνολογία, ενσωματωμένο σε μία συσκευή, με τη χρήση της οποίας εντοπίζονται και πιστοποιούνται οι ταυτότητες κινούμενων ή μη αντικειμένων(μικρά-μέσα, βαρέα οχήματα, μοτοσικλέτες κλπ) αλλά και ανθρώπων, μικρών και μεγάλων ζώων,  που ευρίσκονται σε επαφή με την επιφάνεια του γήινου εδάφους. Ανάλογα με τη βούληση του χρήστη, η μετάδοση των πληροφοριών (ηλεκτρικά σήματα) δύναται να πραγματοποιείται με απλή καλωδίωση ή με εναέρια μετάδοση(αναμεταδότης RF ή δορυφορική επικοινωνία), διαθέτοντας επίσης προαιρετικά και  μηχανισμό αυτοκαταστροφής, που ενεργοποιείται σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης άρσης της συσκευής. 

    Το μικροηλεκτρονικό αυτό σύστημα υπό τύπο συσκευής θα αναγνωρίζει και ταυτοποιεί με τη χρήση τριών διαφορετικής λειτουργίας αισθητήρων μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας, την προσέγγιση οιουδήποτε οχήματος, από απλά ποδήλατα έως μοτοσικλέτες από ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα οχήματα μέχρι βαρέα φορτηγά, μηχανήματα, άρματα μάχης, ΤΟΜΠ , ΤΟΜΑ καθώς και ανθρώπων, μικρών και μεγάλων ζώων.

Επίσης  η Φορητή, αυτόνομη ενεργειακά συσκευή, θα διαθέτει έξοδο με τη μορφή καλωδίων μεταφοράς ρεύματος ή ασύρματης επικοινωνίας (σχήματα 15 και 16) και θα μπορεί να επικοινωνεί με άλλο ανεξάρτητο οπλικό σύστημα (σχήμα 14) που διαθέτει αντίστοιχο με τη συσκευή σύστημα επικοινωνίας και αντίστοιχο πρωτόκολλο σαν είσοδο, ικανό να πυροδοτήσει πυραύλους, βομβίδια, νάρκες, αυτοσχέδιες ή ιδιότυπες παγιδεύσεις, βλήματα πυροβολικού, ρουκέτες, αντιαρματικά όπλα και λοιπά οπλικά συστήματα.  Εντοπίζοντας το αντικείμενο στόχο η συσκευή μεταδίδει συνεχώς πληροφορίες ενσύρματα ή ασύρματα στο προτοποθετημένο και προσανατολισμένο ή μη οπλικό σύστημα υπό μορφή κατάλληλων ηλεκτρικών σημάτων για το είδος, την κατεύθυνση και την απόσταση του προσεγγίζοντος στόχου. Το οπλικό σύστημα λαμβάνει τις πληροφορίες και κάνει επιλογή του αυτόματα ή κατόπιν απόμακρης εντολής από κάποιο κέντρο ελέγχου, αν και πότε θα βάλλει κατά του προσεγγίζοντος στόχου. Ενδεικτικά στο σχήμα 14 παρίσταται σχηματικά σε κάτοψη η συσκευή (12), ένα άρμα μάχης (19) να προσεγγίζει και το οπλικό σύστημα (45) που είναι ταγμένο σε συγκεκριμένη θέση και γωνία βολής(διακεκομμένη γραμμή). Τα ηχητικά κύματα που προκαλεί η κίνηση του άρματος(χονδρή μαύρη ημικυκλική γραμμή) και οι οι διαταράξεις που προκαλεί στο μαγνητικό πεδίο της γης ο χαλύβδινος όγκος του άρματος(μαύρη λεπτή τεθλασμένη γραμμή) και οι κραδασμοί που προκαλούν οι ερπύστριές του (κεραυνός) αναγνωρίζονται σαφώς από την προς σχεδίαση συσκευή. 

 Η βασική αρχή λειτουργίας που θα διέπει την συσκευή – σύστημα θα στηρίζεται  στην εφαρμογή της εύρεσης της ΄΄ηλεκτρονικής υπογραφής΄΄ του προσεγγίζοντος επί του εδάφους αντικειμένου, καλουμένου και στόχου, τον οποίο θα ανιχνεύει περιμετρικά, με την βοήθεια τριών διαφορετικής αρχής λειτουργίας, ηλεκτρονικών αισθητήρων. Αφού εντοπίζει τον στόχο, μετά από σύγκριση της ήδη καταχωρημένης στη μνήμη του συστήματος ηλεκτρονικής του υπογραφής του, θα προσδιορίζει επακριβώς εάν πρόκειται περί ανθρώπου, ζώου, μικρού οχήματος, φορτηγού, μηχανήματος, άρματος μάχης, ΤΟΜΑ, ΤΟΜΠ  κλπ. Τα αποτελέσματα θα μεταφέρονται ασύρματα με χρήση μικρού πομπού σε απόσταση ακτίνας 32 χιλιομέτρων σε κατάλληλο δέκτη αναπαριστώμενα και σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε δορυφόρο.   

  Τεχνική Περιγραφή

     Να είναι αυτόνομη ενεργειακά, να παρουσιάζει σχετικά χαμηλό κόστος ανάπτυξης, να λειτουργεί υπό (σχήμα 5) ή επί την επιφάνεια του εδάφους (σχήμα 9), να έχει σε ειδική έκδοσή της, δυνατότητα ρίψεως από αεροσκάφος (σχήμα 7 ) ή ελικόπτερο, να είναι ικανή να εντοπίζει με χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας ανθρώπους(σχήμα 6), ζώα, μοτοσικλέτες, οχήματα (σχήμα 10), φορτηγά, μηχανήματα, κλπ αντικείμενα, στατικά ευρισκόμενα ή κινούμενα επί του εδάφους. 

Να μεταδίδει συνεχώς σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα αντικείμενα - στόχους, ενσύρματα ή ασύρματα σε κέντρα διοικήσεως και ελέγχου πληροφοριών  (C4ISR) , κέντρα χειρισμού κρίσεων ή άλλα κέντρα διαχείρισης ασφάλειας , στα οποία θα παρέχονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την  ταυτότητα του διερχόμενου αντικειμένου, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των δυνάμεων ασφαλείας και να παρέχεται σε αυτές ο απαραίτητος χρόνος αντίδρασης.  Επίσης παράλληλα το σύστημα θα έχει την ικανότητα αυτόματης ενεργοποίησης με χρήση μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας διάφορων προκαθορισμένων μηχανισμών και αισθητήρων(sensors) για τυχόν αντιμετώπιση του εισβολέα ή ανεπιθύμητου επισκέπτη. Στην πιο εξελιγμένη μορφή του το σύστημα θα επικοινωνεί αυτόματα με δορυφόρο (σχήματα 1 και 4). 

  Να ενσωματώνει την αρχή της εύρεσης της ΄΄ηλεκτρονικής υπογραφής΄΄ των αντικειμένων εντοπίζοντας αυτόματα το αντικείμενο με την χρήση πολλαπλών διαφορετικής πάντα αρχής λειτουργίας, ηλεκτρονικών αισθητήρων.   

 Να μπορεί να εκμεταλλεύεται τα κυψελοειδή επικοινωνιακά συστήματα, όπως αυτά της κινητής τηλεφωνίας(σχήμα 16) και το σύστημα ‘ΕΡΜΗΣ’ και να ανταλλάσσει δεδομένα με αυτά σε πραγματικό χρόνο.

   Να έχει την ικανότητα επικοινωνίας με άλλες ίδιες συσκευές, να λειτουργούν δηλαδή μεταξύ τους και σαν σύστημα ή συστοιχίες ηλεκτρονικών αισθητήρων.

    Να είναι σε κάποια έκδοσή της, παθητική ως προς την εκπομπή των    αισθητήρων, για να μη αναγνωρίζεται.

      Να παρουσιάζει σχετική απλότητα λειτουργίας ώστε να κρατηθεί χαμηλά το  κόστος εκπαίδευσης.

    Η ανάπτυξη να παρουσιάζει χαμηλή επικινδυνότητα η δε αρχή λειτουργίας  της

συσκευής να υπάρχει βεβαιωμένη

 εκ των προτέρων.

   Να παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και για

μεγάλο διάστημα παραμονής κάτω από αυτές

.    Να μη επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά αντίθετα θα προωθεί την λογική της

αποφυγής ατυχημάτων από ανθρώπους και ζώα.

 Ο τεθείς στόχος φαίνεται να είναι προσεγγίσιμος με την ανάπτυξη   τεσσάρων (4) διαφορετικών  φορητών συσκευών – συστημάτων για επίτευξη καλλίτερων αποτελεσμάτων. Στην ανάπτυξη των διαφορετικών αυτών συστημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούν  διαφορετικής τεχνολογίας επικοινωνιακά συστήματα, αλλά ίδιας αρχής λειτουργίας αισθητήρες.    Εκτίμησή μας αποτελεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μία Φορητή συσκευή που θα λειτουργεί υπό το έδαφος και θα επικοινωνεί με σταθμό επικοινωνίας RF (σχήματα 6 και 7).  Επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί μία άλλη φορητή συσκευή, με δυνατότητα απόρριψης από αεροσκάφος ή ελικόπτερο,  που θα λειτουργεί επί του εδάφους και θα επικοινωνεί με σταθμό επικοινωνίας RF (σχήματα 8 και 9).  

Αντίστοιχα θα πρέπει να αναπτυχθεί μία Φορητή Συσκευή που θα λειτουργεί υπό το έδαφος και θα επικοινωνεί με δορυφορικό σταθμό επικοινωνίας και μία τελευταία φορητή συσκευή, με δυνατότητα απόρριψης από αεροσκάφος ή ελικόπτερο,  που θα λειτουργεί επί του εδάφους και θα επικοινωνεί με δορυφορικό σταθμό επικοινωνίας.  

Υπόψη ότι δεν υπάρχει γνωστό παγκόσμιο προηγούμενο για τέτοια προσπάθεια ανάπτυξης τέτοιας υφής αμυντικών συστημάτων επιτήρησης, πρόκειται δε για ανάληψη ερευνητικής πρωτοβουλίας σε παγκόσμια κλίματα(λεπτομέρειες στο παράρτημα ‘Α’).  

Δεν διαφαίνεται επικινδυνότητα στο όλο πρόγραμμα καθότι η Ομάδα Ερευνητών του Έργου διαθέτει την ανάλογη υποδομή και την απαραίτητη τεχνογνωσία. 

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη :

·              Ανάπτυξης ενός συστήματος που θα μπορεί να υλοποιεί επιτήρηση σε ένα ευρύ φάσμα και που θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ αντίστοιχων συστημάτων της αεροπορίας αλλά και θα διαθέτει δυνατότητα δορυφορικής επικοινωνίας με παράλληλη ικανότητα ενεργοποίησης προτοποθετημένων οπλικών συστημάτων .

·              Απόκτησης τεχνογνωσίας στον τομέα της επιτήρησης στο τακτικό πεδίο της μάχης αλλά και σε χώρους πίσω από τις γραμμές του εχθρού (ζώνη συγκοινωνιών) και η δυνατότητα εξέλιξής του συστήματος σε βάθος χρόνου.

·              Ισχυροποίησης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στον τομέα τον μικροηλεκτρονικών συστημάτων εν γένει.

·              Της εν γένει αύξησης της μαχητικής ισχύος των Ελληνικών  Ένοπλων Δυνάμεων σαν αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων.

 Τεχνικά και Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά του Συστήματος

Σχεδίαση μικροηλεκτρονικού συστήματος της συσκευής με βάση στρατιωτικές προδιαγραφές (mil-spec)

 Θα απαιτεί προκαθορισμένες διακριτές τιμές ανά αισθητήρα και  ανά αντικείμενο – στόχο.

Το σύστημα θα δέχεται ηλεκτρικά  σήματα  από αριθμό ηλεκτρονικών αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο και αφού θα τα επεξεργάζεται θα αποφασίζει, ανάλογα με τις προκαθορισμένες τιμές για την ταυτοποίηση των αντικειμένων - στόχων και λοιπές παραμέτρους.

Αφού αναγνωρίσει το αντικείμενο θα μεταδίδει το ανάλογο ψηφιακό σήμα στο ανάλογο υπολογιστικό ή άλλο σύστημα(σχήμα 18) .

Η βασική ιδέα είναι η ανάπτυξη ενός μικροηλεκτρονικού συστήματος  ενσωματωμένο σε μία μικρή συσκευή που να είναι σε θέση να λειτουργεί υπό ή επί του εδάφους,  με δυνατότητα ρίψης από αέρος και επικοινωνίας με ενσωμα-τωμένο σταθμό RF, που γνωρίζοντας ήδη τις ηλεκτρονικές υπογραφές των αντικειμένων - στόχων, θα αναγνωρίζει αυτούς αυτόματα  μεταδίδοντας στοιχεία θέσης και κατεύθυνσής τους. 

 Θα μπορεί να λειτουργεί σαν μεταδότης στοιχείων σε άλλα συστήματα που θα είναι σε θέση να ενεργοποιούν διάφορα οπλικά συστήματα, αυτόματα ή μετά από απόμακρη εντολή του τακτικού διοικητή.

     Τα κύρια τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι :

1.  Να είναι πρωτότυπο μικροηλεκτρονικό σύστημα ικανό να αναγνωρίζει τα αντικείμενα - στόχους στην μέση ακτίνα δράσης των αισθητήρων του, μεταδίδοντας στοιχεία θέσης και κατεύθυνσής τους σε πραγματικό χρόνο.

 2.   Να μη εκπέμπει συνεχώς ραδιοκύματα, παρά μόνο όταν υπάρχει αναγνώριση αντικειμένου, ώστε να μη καθίσταται αναγνωρίσιμο  από κάποιο αντίστοιχο σύστημα ανίχνευσης.

3.  Να μην απαιτείται η διέλευση των αντικειμένων  - στόχων  ακριβώς πάνω από την συσκευή, αλλά σε κάποια κυκλική ακτίνα.

4.    Το κέλυφος(περίβλημα) το οποίο θα εσωκλείει το μικροηλεκτρονικό σύστημα και το σύστημα μετάδοσης των δεδομένων :

     α. Να είναι υδατοστεγές.

     β.  Να μη επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των αισθητήρων.

     γ.  Να έχει μέγιστη προστασία από τις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος με τη χρήση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ειδικών προδιαγραφών (military specifications).

5. Να είναι ευέλικτης σχεδίασης έτσι ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη του σε βάθος χρόνου με κλιμακωτή προσθήκη νέων απαιτήσεων(πχ δορυφορική επικοινωνία, σύστημα οδήγησης και ενεργοποίησης οπλικών συστημάτων κλπ).

6. Να μην αλλοιώνεται κανένα από τα τμήματα του συστήματος πριν συμπληρωθεί ο κύκλος ζωής της συσκευής.

  7. Να μη απαιτείται οιαδήποτε συντήρηση της συσκευής.

  8. Το σύστημα να διαθέτει τουλάχιστον τρεις   αναλογικούς ή μη ηλεκτρονικούς αισθητήρες που ο καθένας θα έχει διαφορετική αρχή λειτουργίας. 

  9. Κατά την προσέγγιση του αντικειμένου – στόχου και μετά την αναγνώρισή του, το σύστημα να μεταδίδει την ταυτότητά του σε πραγματικό χρόνο με σήμα ψηφιακής μορφής.

10. Η ευαισθησία του συστήματος να είναι δυνατόν να προκαθορισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών της συσκευής.

 11.  Να υπάρξει πρόβλεψη σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος κατά το δυνατόν με τη χρήση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ειδικών προδιαγραφών (military specifications).
                                                                        

12.  Να είναι αυτόνομο ενεργειακά με δυνατότητα ανίχνευσης και διάκρισης (με  χρήση διαφορετικών αισθητήρων) κατ’ ελάχιστον των εξής αντικειμένων     : 

ανθρώπου, ζώου, αυτοκινήτου, φορτηγού, μοτοσικλέτας δίκυκλης, άρματος μάχης, ΤΟΜΠ, ΤΟΜΑ, βαρέων οχημάτων, από απόσταση.

13. Η δειγματοληψία των αισθητήρων να γίνεται σε ρυθμό τουλάχιστον 80 – 100 δείγματα ανά δευτερόλεπτο.

14.  Να έχει δυνατότητα αποκλεισμού συγκεκριμένων αντικειμένων ώστε να υπάρξει πεπερασμένο σύνολο αντικειμένων – στόχων  για επεξεργασία - αναγνώριση. Πχ θα πρέπει να αγνοεί τα μικρά πτηνά και ζώα και να επεξεργάζεται σήματα από συγκεκριμένους προκαθορισμένους στόχους .

15. Η αναγνώριση συγκεκριμένου τύπου αντικειμένου θα πρέπει να συνάγεται από περισσότερους του ενός διαφορετικούς αισθητήρες ς του συστήματος.

 16. Να διαθέτει σύστημα αυτοκαταστροφής σε περίπτωση που επιχειρηθεί άρση του συστήματος, ώστε να αποφευχθεί παραπλάνησης του τακτικού διοικητή ή διαχειριστή του συστήματος από τον εχθρό ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα.                               

  Εφαρμογή

Το έργο όπως προαναφέρθηκε μπορεί να λειτουργήσει για καθαρά στρατιωτική χρήση σαν ανεξάρτητο σύστημα επιτήρησης πεδίου μάχης αλλά και των μετόπισθεν της εχθρικής διάταξης. Επίσης το ίδιο επ[ιτυχώς μπορεί να λειτουργήσει για επιτήρηση ιδιωτικών ή δημόσιων χώρων, όπως είναι η καταπολέμηση φύλαξη και επιτήρηση ιδιωτικών ή δημόσιων χώρων για την καταπολέμηση κλοπής κρίσιμων μεγάλης αξίας πραγμάτων όπως είναι οι αποθήκες πυρομαχικών και στρατιωτικού υλικού ή να ενταχθεί στο ευρύτερο σύστημα επιτήρησης συνόρων ή σύστημα επιτήρησης ευαίσθητων περιοχών ή στο ευρύτερο αντιτρομοκρατικό σύστημα, διασυνδεδεμένο άμεσα, ανταλλάσσοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο με κέντρα χειρισμού κρίσεων. 

Η ένταξή του στον επιχειρησιακό σχεδιασμό αποτροπής τρομοκρατικών κτυπημάτων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, με την ιδιότητα του αφενός ως παθητικού  συστήματος που δρα κάτω από το έδαφος και δεν αναγνωρίζεται, αφετέρου ως ριπτόμενου από αεροσκάφος σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη αφού παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με δορυφόρο.

Επιδιωκόμενοι σκοποί – Αναμενόμενα αποτελέσματα

   Το πρόβλημα που επιλύεται με την συσκευή αυτή είναι η με μικρό σχετικά κόστος, συνεχής και για μεγάλο χρονικό διάστημα δυνατότητα επιτήρησης προσβάσεων,  διόδων και ευαίσθητων περιοχών από μεγάλες αποστάσεις σε πραγματικό χρόνο. Λόγω απλότητας λειτουργίας της συσκευής και το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην χρήση της θα είναι σχετικά μικρό.

 Το όλο σύστημα φύλαξης των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα παρά την σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία έτη με την λειτουργία ειδικού σώματος συνοριοφυλάκων, έχει ήδη κριθεί μερικώς αναποτελεσματικό,  παρουσιάζοντας και υψηλό ηθικό κόστος για την ΕΕ με τα συχνά δημιουργούμενα δυσμενή σχόλια από θανάτους οικονομικών μεταναστών, που στην αγωνιώδη προσπάθειά τους για μια καλλίτερη ζωή, συχνά εισέρχονται σε ναρκοθετημένες περιοχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Πέραν τούτου η εφαρμογή της συσκευής θα πρέπει να επιλύει αποτελεσματικά επιτήρηση ευρείας περιοχής, μη προσβάσιμης από  ξηρά η θάλασσα στην οποία ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα επιθυμεί συλλογή πληροφοριών για επίγειες κινήσεις πολλαπλών προκαθορισμένων αντικειμένων. Θα πρέπει η συσκευή να έχει ικανή εμβέλεια για επικοινωνία με δορυφορικά συστήματα, ενώ με χρήση αναμεταδότη RF η εμβέλειά της να κυμαίνεται περίπου στα 30 – 32 χιλιόμετρα.

    Επίσης να είναι δυνατή με τη χρήση της η επιτήρηση ευαίσθητων χώρων σε νησιωτικά συμπλέγματα – βραχονησίδες, δύσβατες περιοχές και ακτές πάσης φύσεως, που αποτελούν χώρους διακίνησης λαθρομεταναστών, λαθρεμπόρων, και κάθε λογής ύποπτης και σκοτεινής συναλλαγής. 

    Θα πρέπει η λειτουργία της συσκευής να συνεργάζεται με σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα, να παρέχει πληροφορίες σε κέντρα χειρισμού κρίσεων σε πραγματικό χρόνο και γενικά να αξιοποιεί τα ήδη υπάρχοντα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης.

Πλαίσιο κειμένου:

 

 Μια πολύ καλή εφαρμογή της συσκευής αυτής θα ήταν να επικοινωνεί συνεχώς  ασύρματα με άλλο ανεξάρτητο σύστημα ασφαλείας, όπως θα ήταν αυτόματα λειτουργούντες θύρες, συστήματα ενεργητικής εξουδετέρωσης εισβολέων ή κλεπτών ή τρομοκρατών κλπ.  Εντοπίζοντας το αντικείμενο στόχο η συσκευή αφού μεταδώσει την πληροφορία ασύρματα σε κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα μεταδίδει συνεχώς πληροφορίες υπό μορφή κατάλληλων ηλεκτρικών σημάτων για το είδος, την κατεύθυνση και την απόσταση του προσεγγίζοντος στόχου, στην αντίστοιχη είσοδο του συστήματος επικοινωνίας του προτοποθετημένου και προσανατολισμένου ή μη συστήματος ασφαλείας, το οποίο είτε αυτόματα είτε κατόπιν ανθρώπινης απόφασης θα ενεργοποιείται κατά του προσεγγίζοντος εισβολέα - στόχου.

   Για χρήση της συσκευής καθαρά στο στρατιωτικό τομέα , κάλυψη πολλαπλών αποστολών και ναγκών  όπως :

         α.   Επιτήρηση της ευρείας περιοχής ενδιαφέροντος(ΠΕΝ) του διοικητή σε διάφορα κλιμάκια διοίκησης(εμβέλεια έως 32 χλμ με χρήση FR, απεριόριστη δε με δορυφόρο).

         β.   Επιτήρηση προσβάσεων – διόδων στα πλευρά και τα μετόπισθεν (ρίψη από αεροσκάφη) της διάταξης των φιλίων τμημάτων και περιοχών όπου αναμένονται αεραποβάσεις και πτώσεις αλεξιπτωτιστών. Επίσης επιτήρηση, δύσβατων περιοχών.

         γ. Επιτήρηση  ακτών και βραχονησίδων. Ιδανική για χρήση στο νησιωτικό χώρο της Ελλάδος.

        δ.  ΄΄Οδήγηση’’ διάφορων οπλικών συστημάτων, στα οποία θα παρέχει πληροφορίες  συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο, περί υφής και απόστασης του προσεγγίζοντος στόχου ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ενεργοποίηση του όπλου και επιτυχής  η βολή.  Σε μία εξελιγμένη μορφή της δυνατόν να επικοινωνεί συνεχώς  ενσύρματα ή ασύρματα με ανεξάρτητο οπλικό σύστημα. Σαν τέτοια  μπορούν να χαρακτηρισθούν συσκευές πυροδότησης πυραύλων, εκτοξευτές βομβίδων, ναρκών, αυτοσχέδιων ή ιδιότυπων παγιδεύσεων, βλημάτων πυροβολικού, ρουκετών, αντιαρματικών όπλων, ΄΄έξυπνων όπλων΄΄ και λοιπών οπλικών συστημάτων που θα διαθέτουν αντίστοιχο με τη συσκευή σύστημα  επικοινωνίας και αντίστοιχο πρωτόκολλο σαν είσοδο εφοδιασμένα με κάποιο κατάλληλο μηχανικό σύστημα υποστήριξης

ε.  Στα πλεονεκτήματα της συσκευής συγκαταλέγεται ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση. 

στ. Γενικά εκτιμάται ότι η εφαρμογή της συσκευής αξιοποιεί τα μέγιστα τα ήδη υπάρχοντα και τα υπό ένταξη σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης.  Τυχόν υιοθέτησή της θα συμβάλλει στην αύξηση της μαχητικής ισχύος του χρήστη της, ισχυροποιώντας ταυτόχρονα και την πολεμική βιομηχανία της χώρας του.

 Τέλος θα πρέπει να αποτελεί πρωτογενή παράγοντα ανάπτυξης πρότυπου, οικονομικού μικροηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης συνόρων σε πραγματικό χρόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα τελευταία έτη η Ελλάδα δαπάνησε τεράστια χρηματικά ποσά προκειμένου να θωρακισθεί όσο το δυνατόν καλλίτερα απέναντι στη νέα παγκόσμια απειλή που ακούει στο όνομα ‘ασύμμετρη απειλή’.Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 

 

 

Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό μέλημα, και η Ελλάδα έχει πλέον γίνει χώρα μοντέλο όσον αφορά την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών αποκτώντας πολλά στελέχη εξειδικευμένα στον αντιτρομοκρατικό αγώνα.   Αυτό το γεγονός ήταν άμεση συνέπεια του γεγονότος ότι κατά τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας δεν υπήρξε εκδήλωση καμίας τρομοκρατικής ενέργειας αλλά ούτε και υπάρξεως κάποιου ανάλογου σχεδιασμού.

Σ κ ο π ό ς  του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας φορητής συσκευής, που θα εκδοθεί σε τέσσαρες διαφορετικές εκδόσεις, που με μικρό σχετικά κόστος θα παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς και για μεγάλο χρονικό διάστημα δυνατότητας επιτήρησης προσβάσεων, διόδων και χώρων σε πραγματικό χρόνο.

 Ο προς επίτευξη  σ τ ό χ ο ς  είναι η δια της εφαρμογής του φορητού συστήματος επιτήρησης εντοπισμός κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και η παροχή σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών για αντικείμενα  - στόχους που κινούνται στην επιφάνεια του εδάφους που θα οδηγήσει τις όποιες δυνάμεις καταστολής, φύλαξης συνόρων ή ασφαλείας γενικά σε ματαίωση τρομοκρατικών ενεργειών, εξάρθρωση κυκλωμάτων λαθρεμπορίας, αποτροπή κλοπών και άλλων παράνομων πράξεων.

Στα άμεσα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος  συγκαταλέγονται  :

   H παροχή σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών  αλλά και η διάθεση ικανού χρόνου αντίδρασης στις αντιτρομοκρατικές δυνάμεις καταστολής, φύλαξης συνόρων ή ασφαλείας γενικά που θα επιτευχθεί με την έγκαιρη από μεγάλη απόσταση, ανίχνευση των κινούμενων ή σταθερών αντικειμένων στόχων και θα οδηγήσει στην πλήρη εξουδετέρωση των παράνομων ομάδων και την αποτυχία της  αποστολής τους.

   Η δημιουργία κλίματος ασφάλειας στους πολίτες , η αποδοχή του έργου των δυνάμεων ασφαλείας και καταστολής και η εδραίωση της πίστης για την επιτυχή έκβαση του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, της παρανομίας γενικά και της παράνομης λαθρομετανάστευσης και λαθρεμπορίου γενικότερα.

Η διαπίστωση από τους ίδιους τους πολίτες , ότι τα δικά τους χρήματα που    δαπανήθηκαν για την ανάπτυξη και εφαρμογή του έργου έχουν επενδυθεί με τον καλλίτερο τρόπο κάνοντας τη ζωή τους ασφαλέστερη. 

    Η  επικράτηση της τεχνολογικής υπεροχής έναντι των μεθόδων και ενεργειών του σύγχρονου κυκλώματος της παρανομίας, του λαθρεμπορίου ειδικότερα, της λαθρομετανάστευσης αλλά και των ζωοκλοπών, ληστειών και απαγωγών.

  Δημιουργία στους επίδοξους παράνομους ή παράνομες ομάδες κλίματος αποτροπής της θέλησης για συνέχιση του παράνομου αγώνα τους.

Ασφαλής φύλαξη των συνόρων , μικρονήσων και δύσβατων περιοχών .

Στα έμμεσα ή παρεπόμενα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος  συγκαταλέγονται  :

·                 Η ουσιαστική αναβάθμιση του όλου συστήματος εγκαίρου προειδοποιήσεως του φορέα, οργανισμού ή χώρας που θα θελήσει να το εντάξει στο σύστημά της.

·              Την αύξηση της ικανότητας αντίδρασης σε ενδεχόμενα τρομοκρατικά ή άλλα παράνομα κτυπήματα του φορέα, οργανισμού ή χώρας που θα θελήσει να το εντάξει στο σύστημά της.

·              Η απόκτηση τεχνογνωσίας και η δυνατότητα εξέλιξής τόσο των προτεινομένων για ανάπτυξη συστημάτων όσο και του υφιστάμενου συστήματος εγκαίρου προειδοποιήσεως κατά τρομοκρατικών ενεργειών, ευρέως συστήματος ασφαλείας και συστήματος φύλαξης συνόρων.

·              Η ισχυροποίηση της αμυντικής βιομηχανίας στον τομέα τον μικροηλεκτρονικών συστημάτων του φορέα, οργανισμού ή χώρας που θα θελήσει να το αναπτύξει .

Πλαίσιο κειμένου:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

>> Περισσότερες πληροφορίες  

 

  home | about us | sitemap | contact | industrial applications | defensive applications